Про обрання судді
Постанова Верховної Ради України від 22.12.20114242-VI
Документ 4242-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання судді
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 30, ст.371 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Обрати Бершова Геннадія Євгеновича, раніше обраного
безстроково, на посаду судді Харківського апеляційного
адміністративного суду.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4242-VIвгору