Питання видачі дипломатичних та службових паспортів України
Указ Президента України від 05.06.1995424/95
Документ 424/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.05.2015, підстава - 264/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 264/2015 ( 264/2015 ) від 12.05.2015 }
Питання видачі дипломатичних та службових
паспортів України

З метою вдосконалення порядку видачі дипломатичних та
службових паспортів України, забезпечення контролю в цій сфері
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести до Указу Президента України від 27 жовтня 1992 року
N 515 ( 515/92 ) "Про дипломатичний та службовий паспорти
України" такі зміни та доповнення:
1) у Положенні про дипломатичний паспорт України: пункти 9 та 10 викласти в такій редакції: "9. Дипломатичний паспорт України видається на строк
перебування на відповідних посадах: Президентові України; Голові Верховної Ради України, Голові Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, їх першим заступникам та заступникам; Прем'єр-міністрові України, першим віце-Прем'єр-міністрам
України, віце-Прем'єр-міністрам України; Голові Конституційного Суду України, його заступникам та
членам Конституційного Суду України; Голові Верховного Суду України; Голові Вищого арбітражного суду України; Генеральному прокуророві України; Голові Правління Національного банку України; народним депутатам України (на строк їх повноважень); Главі Адміністрації Президента України та його заступникам; Секретареві Ради національної безпеки при Президентові
України; радникам, науковим консультантам Президента України; помічникам Президента України; керівникам управлінь, служб, Секретаріату Адміністрації
Президента України, Секретаріату Ради національної безпеки при
Президентові України; завідувачам самостійних відділів Адміністрації Президента
України; працівникам Управління з питань зовнішньої політики
Адміністрації Президента України та Служби Протоколу Президента
України, які займають дипломатичні посади; радникам, помічникам Голови Верховної Ради України; Керівникові, його заступникам та завідувачам відділів
Секретаріату Верховної Ради України; Міністрові Кабінету Міністрів України, першим заступникам та
заступникам Міністра Кабінету Міністрів України; радникам, помічникам Прем'єр-міністра України; керівникам управлінь і самостійних відділів Кабінету
Міністрів України; міністрам та керівникам інших центральних органів державної
виконавчої влади України, їх першим заступникам та заступникам; працівникам Міністерства закордонних справ України, які
займають дипломатичні посади; працівникам дипломатичних представництв України та
консульських установ України за кордоном, які займають
дипломатичні посади; працівникам представництв України при міжнародних
організаціях, які займають дипломатичні посади; аташе з питань оборони, військовим, військово-морським і
військово-повітряним аташе при дипломатичних представництвах
України за кордоном та їх помічникам; дипломатичним кур'єрам України. У разі закінчення строку повноважень, звільнення з
відповідних посад власники дипломатичних паспортів України
зобов'язані повернути паспорти до Міністерства закордонних справ
України.
10. Дипломатичний паспорт України видається на строк
перебування у службових відрядженнях за кордоном головам й іншим
особам, які входять до персонального складу державних,
парламентських та урядових делегацій України на міжнародних
переговорах, конференціях, нарадах, і підлягає поверненню до
Міністерства закордонних справ України в місячний строк після
закінчення строку відрядження";
у пункті 11: абзац четвертий доповнити словами: "і підлягає поверненню до
Міністерства закордонних справ України в місячний строк після їх
повернення в Україну"; доповнити пункт абзацом п'ятим такого змісту: "Дипломатичний паспорт України може бути видано громадянинові
України у випадку, не передбаченому цим Положенням, за окремим
рішенням Міністра закордонних справ України, який визначає умови
повернення такого паспорта до Міністерства закордонних справ
України";
2) пункт 9 Положення про службовий паспорт України викласти в
такій редакції: "9. Службовий паспорт України видається на строк перебування
на відповідних посадах: першим заступникам та заступникам Генерального прокурора
України; першому заступникові, заступникам Голови та членам Верховного
Суду України; першому заступникові, заступникам Голови і арбітрам Вищого
арбітражного суду України; головам обласних, Київської та Севастопольської міських Рад; працівникам Міністерства закордонних справ України, які не
належать до категорії працівників, що займають дипломатичні
посади; працівникам дипломатичних представництв України та
консульських установ України за кордоном, які не належать до
категорії працівників, що займають дипломатичні посади; представникам представництв України при міжнародних
організаціях, які не належать до категорії працівників
представництв, що займають дипломатичні посади; кореспондентам центральних державних засобів масової
інформації, акредитованим за кордоном. У разі звільнення з відповідних посад власники службових
паспортів України зобов'язані повернути паспорти до Міністерства
закордонних справ України. Службовий паспорт України видається на строк перебування у
службовому відрядженні за кордоном: працівникам Адміністрації Президента України; працівникам апарату Кабінету Міністрів України, Уряду
Автономної Республіки Крим, центральних органів державної
виконавчої влади України та Автономної Республіки Крим; працівникам Секретаріату Верховної Ради України; особам офіцерського складу Збройних Сил України, Прикордонних
військ України, Національної гвардії України, Служби безпеки
України, інших військових формувань, що створюються Верховною
Радою України, органів внутрішніх справ України; працівникам судів, органів прокуратури та митних органів
України; громадянам України, які забезпечують обслуговування
державних, парламентських та урядових делегацій України на
міжнародних переговорах, конференціях, нарадах; керівникам підприємств, установ та організацій, що
перебувають у державній власності, та їх об'єднань; членам національних збірних команд України, особам, які
входять до складу делегацій, що представляють інтереси України на
міжнародних форумах (за поданням міністерств, Уряду Автономної
Республіки Крим); працівникам усіх видів державного транспорту, що забезпечують
міжнародні перевезення (за поданням Міністерства транспорту
України). Службовий паспорт України, виданий на строк перебування у
службовому відрядженні за кордоном, підлягає поверненню до
Міністерства закордонних справ України в місячний строк після
закінчення відрядження. Службовий паспорт України видається також дружинам
(чоловікам), іншим членам сімей, що перебувають на утриманні
громадян, зазначених в абзацах сьомому і восьмому цього пункту,
відбувають з ними або до них за кордон і підлягає поверненню до
Міністерства закордонних справ України в місячний строк після їх
повернення в Україну. Службовий паспорт України може бути видано громадянинові
України у випадку, не передбаченому цим Положенням, за окремим
рішенням Міністра закордонних справ України, який визначає умови
повернення такого паспорта до Міністерства закордонних справ
України". 2. Установити, що у зв'язку із внесенням змін до Положення
про дипломатичний паспорт України та Положення про службовий
паспорт України раніше видані дипломатичні та службові паспорти
України підлягають реєстрації в Міністерстві закордонних справ
України. Порядок проведення реєстрації паспортів визначає
Міністерство закордонних справ України. 3. Міністерство закордонних справ України відмовляє
громадянам України в реєстрації дипломатичного, службового
паспорта України у випадках, якщо для видачі відповідно
дипломатичного або службового паспорта України немає підстав,
передбачених зазначеними у статті 2 цього Указу Положеннями. 4. Раніше видані дипломатичні та службові паспорти України,
не зареєстровані в установленому порядку, вважаються недійсними з
1 серпня 1995 року і підлягають вилученню. 5. Міністерству закордонних справ України: визначити у тижневий строк порядок проведення реєстрації
дипломатичного та службового паспортів України; провести у двомісячний строк реєстрацію раніше виданих
дипломатичних та службових паспортів України.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 5 червня 1995 року
N 424/95вгору