Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 18.04.2018424
Документ 424-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 424
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1205 “Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 92, ст. 3338);

пункт 31 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 230 “Питання діяльності деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 22, ст. 849).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 424

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі - голова Комісії

Голова Держстату - заступник голови Комісії

Директор департаменту статистики населення та регіональної статистики Держстату - секретар Комісії

Міністр фінансів

Міністр соціальної політики

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра інформаційної політики

Заступник Міністра інфраструктури

Перший заступник Міністра культури

Заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра юстиції

Голова ДМС

Заступник Голови Держаудитслужби

Заступник Голови ДСНС

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Перший заступник Голови Держстату

Заступник Голови Держприкордонслужби

Перший заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування

Заступник Голови Антимонопольного комітету (за згодою)

Перший заступник Голови Держспецзв’язку

Заступник Голови Національної поліції

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 424

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

1. Міжвідомча комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис);

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпеченням підготовки і проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення Перепису, що виконується центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів міжнародних організацій, іноземних держав, об’єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов’язаних з Переписом;

подає Кабінетові Міністрів України рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням вітчизняних та іноземних фахівців;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення Перепису.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. Персональний склад Комісії затверджується її головою.

7. Головою Комісії є Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вноситься органом виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Держстат.вгору