Документ 424-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 2006 р. N 424
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
оцінки конфіскованого майна

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань оцінки
конфіскованого майна зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2006 р. N 424
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань оцінки конфіскованого майна

1. У Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та
іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження
ним, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
25 серпня 1998 р. N 1340 ( 1340-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951; 2000 р., N 4,
ст. 117; 2002 р., N 18, ст. 941; 2003 р., N 29, ст. 1476; 2006 р.,
N 9, ст. 553 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 18 січня 2000 р. N 73 ( 73-2000-п ):
1) в абзаці другому пункту 7 слово "спеціалістами-експертами"
замінити словами "суб'єктами оціночної діяльності - суб"єктами
господарювання";
2) у пункті 8:
у підпункті "б" слова "на підставі висновків
спеціалістів-експертів з урахуванням ринкових цін та фактичного їх
стану на день оцінки" замінити словами "шляхом проведення
незалежної оцінки";
у першому реченні підпункту "е" слова "спеціалістів
(суб'єктів оцінної діяльності)" замінити словами "суб'єктів
оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";
3) у другому реченні підпункту 1 пункту 9 слова "стартова
ціна" та "ціна" замінити відповідно словами "початкова вартість"
та "вартість";
4) в абзаці першому пункту 10 слово "ціни" замінити словом
"вартості".
2. В абзаці першому пункту 4 Порядку обліку, зберігання,
оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено
рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної
виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 р. N 1724
( 1724-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2345), слова "спеціалістів, експертів" замінити словами
"суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".
3. В абзаці третьому пункту 12 Порядку розпорядження майном,
конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної
виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2002 р. N 985 ( 985-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371; 2003 р., N 18-19,
ст. 825, N 29, ст. 1476; 2006 р., N 9, ст. 553), слова "ціни,
визначеної експертом" замінити словами "вартості, визначеної
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання".вгору