Документ 423-XII, поточна редакція — Прийняття від 31.10.1990

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення селищу міського типу Першотравневе
Ровенської області колишнього найменування Моквин
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 46, ст. 614 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити селищу міського типу Першотравневе Березнівського
району Ровенської області колишнє найменування Моквин.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 31 жовтня 1990 року
N 423-XIIвгору