Документ 423-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.01.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Гарантійної угоди (Другий
проект розвитку експорту) між Україною
та Міжнародним банком реконструкції
та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.41 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Гарантійну угоду (Другий проект розвитку експорту) між
Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
( 996_056 ), підписану 26 вересня 2006 року в м. Києві,
ратифікувати (додається*).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2006 року
N 423-V

___________________
* Додається до оригіналу.вгору