Угода між Урядом України і Урядом Ліванської Республіки про торгівлю та економічне співробітництво
Угода Кабінету Міністрів України; Ліван; Міжнародний документ від 25.03.1996
Документ 422_705, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 26.02.1997, підстава - 119/97-ВР


Угода
між Урядом України і Урядом Ліванської Республіки
про торгівлю та економічне співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом N 119/97-ВР від 26.02.97 )

Уряд України і Уряд Ліванської Республіки, які надалі
іменуються "Договірні Сторони", бажаючи в подальшому зміцнювати торговельно-економічні
відносини між двома країнами на принципах рівності та взаємної
вигоди, домовились про нижчевикладене:
Стаття 1
Договірні Сторони, відповідно до законодавств, що діють на
територіях їх держав, сприятимуть торговельно-економічному
співробітництву між двома країнами на довгостроковій та стабільній
основі.
Стаття 2
Договірні Сторони нададуть одна одній режим найбільшого
сприяння з усіх питань відносно: - мит та зборів, що застосовуються до імпорту та експорту,
включаючи засіб обкладання такими митами та зборами; - положень відносно митної очистки, транзиту, складування та
перевантаження; - засобів платежів і переказу таких платежів; - правил, що стосуються продажу, купівлі, транспортування,
розподілу та використання товарів на внутрішньому ринку. Договірні Сторони надаватимуть товарам, які походять з митної
території однієї з Договірних Сторін і призначені для митної
території іншої Договірної Сторони недискримінаційний режим
стосовно використання кількісних обмежень, надання ліцензій та
валютних правил.
Стаття 3
Положення Ст.2 не розповсюджуються на переваги, пільги і
привілеї, які Договірні Сторони надають або надаватимуть: а) сусіднім країнам для полегшення прикордонної торгівлі й
перевезень; б) країнам, які перебувають або будуть перебувати з кожною із
Сторін в митному Союзі, вільній торговій зоні, регіональному союзі
економічного співробітництва; в) країнам-членам Ліги Арабських Держав у відповідності з
угодами, підписаними Ліванською Республікою.
Стаття 4
Договірні Сторони заохочуватимуть та полегшуватимуть контакти
між фізичними та юридичними особами своїх країн шляхом обміну
візитами делегацій і бізнесменів, організації ярмарок, виставок,
обміну інформацією. Договірні Сторони заохочуватимуть відкриття представництв
зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків та інших
комерційних установ на територіях одна одної у відповідності зі
своїми законами та правилами.
Стаття 5
Імпорт та експорт товарів і послуг здійснюватиметься на
основі контрактів, що їх укладатимуть між собою фізичні та
юридичні особи обох країн згідно з законодавством Договірних
Сторін, а також правил міжнародної торговельної практики. Жодна з
Договірних Сторін не нестиме відповідальність по зобов'язаннях
фізичних та юридичних осіб, які випливають з таких комерційних
контрактів.
Стаття 6
Усі платежі за товари і послуги між Україною і Ліванською
Республікою здійснюватимуться у вільно конвертованих валютах, якщо
між обома Договірними Сторонами не буде досягнуто іншої
спеціальної домовленості.
Стаття 7
Фізичні та юридичні особи кожної з країн також матимуть змогу
імпортувати або експортувати товари та послуги на основі
зустрічної торгівлі, компенсаційних угод або будь-якої іншої
міжнародно визнаної форми ділового співробітництва у відповідності
з законодавством Договірних Сторін.
Стаття 8
Договірні Сторони заохочуватимуть інвестиційне та
науково-технічне співробітництво між собою, зокрема шляхом
створення спільних підприємств на їх територіях, як для своїх
внутрішніх ринків, так і для ринків третіх країн.
Стаття 9
З метою забезпечення виконання цієї Угоди та вирішення питань
розвитку торгівлі між двома країнами Договірні Сторони погодились
створити Спільну Комісію, до якої входитимуть представники кожної
з країн. Спільна Комісія проводитиме засідання почергово в Києві
та Бейруті на прохання однієї з країн і буде: а) контролювати розвиток торговельних відносин між обома
країнами; б) надавати рекомендації та пропозиції, що сприятимуть цим
відносинам; в) пропонувати шляхи вирішення проблем, які можуть виникати
при цьому. Процедурні питання Спільної Комісії визначатимуться за
взаємною згодою Договірних Сторін.
Стаття 10
Кожна з Договірних Сторін повідомить іншу про завершення
процедури вступу Угоди в силу, як того вимагає її законодавство. Угода вступає в силу в день отримання останнього
повідомлення. Угода буде чинною протягом п'яти років. Строк дії Угоди буде
автоматично подовжуватись на наступні річні періоди, якщо жодна з
Договірних Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про своє
рішення припинити дію цієї Угоди щонайменше за шість місяців до
закінчення строку її дії. Після такого закінчення положення та
умови цієї Угоди будуть застосовуватись до всіх контрактів,
укладених в період чинності Угоди і не повністю виконаних до
моменту закінчення строку дії цієї Угоди.
Здійснено в м.Києві 25 березня 1996 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами,
причому всі тексти є рівно автентичними. В разі виникнення
розбіжностей при тлумаченні, переважну силу матиме текст
англійською мовою.
За Уряд За Уряд
України Ліванської Республікивгору