Угода між Центральним банком Лівану та Національним банком України
Угода Національного банку України; Ліван; Міжнародний документ від 25.11.2011
Документ 422_023, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.11.2011

УГОДА
між Центральним банком Лівану та Національним банком України


Дата підписання:

25.11.2011


Дата набрання чинності для України:

25.11.2011

Прагнучи розвитку взаємовигідної економічної та фінансової співпраці між Республікою Ліван та Україною, Центральний банк Лівану та Національний банк України (тут і далі - Сторони) домовились про таке.

Стаття 1

Сторони повинні сприяти розвитку економічних та фінансових відносин між цими двома країнами, а також належному вирішенню проблем, які існують між ними у згаданих вище сферах.

Стаття 2

Сторони мають обмінюватись інформацією, довідковими матеріалами та публікаціями з фінансових та економічних питань, що належать до юрисдикції цих двох країн, зокрема, щодо питань, які стосуються стану банківських систем двох країн.

Стаття 3

З метою сприяння своєчасному обміну інформацією та баченнями Сторони мають організовувати регулярні або спеціальні взаємні візити на вищому рівні згідно з практичними потребами.

Стаття 4

З метою підвищення рівня професійної підготовки персоналу Сторони мають посилювати взаємні зв'язки, зокрема, обмін інформацією між експертами та сприяти залученню у цей процес відповідних фінансових установ.

Стаття 5

Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє протягом трьох років з дати його укладання. Якщо за шість місяців до закінчення строку дії Угоди одна зі Сторін не запропонує у письмовій формі іншій Стороні припинити Угоду, Угоду буде автоматично продовжено на три роки. Будь-які зміни до Угоди повинні бути узгоджені Сторонами.

Стаття 6

Цю Угоду укладено у двох екземплярах у Бейруті, 25 листопада 2011 року, кожна копія арабською, українською та англійською мовами, тексти усіма мовами автентичні. У випадку наявності розбіжностей у перекладі, англійський текст матиме переважну силу.

Від імені
Центрального банку Лівану
(підпис)


Від імені
Національного банку України
(підпис)вгору