Угода про співробітництво в сфері культури між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ліванської Республіки
Угода Кабінету Міністрів України; Ліван; Міжнародний документ від 08.07.2003
Документ 422_009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2003

               Угода 
про співробітництво в сфері культури між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Ліванської Республіки

Кабінет Міністрів України та Уряд Ліванської Республіки, далі
"Сторони", маючи намір: - розвивати співробітництво в галузі культури і мистецтва, - сприяти спільному культурному зближенню, розвитку творчого
потенціалу, кращому ознайомленню з культурами обох країн, - піклуватись про зміцнення дружніх відносин в галузі
культури, домовились про таке.
Стаття 1
Сторони докладатимуть зусиль для розвитку співробітництва між
закладами культури і мистецтва України та Ліванської Республіки і
з цією метою сприятимуть: - організації фестивалів мистецтв та інших культурних заходів
в обох державах; - обміну мистецькими виставками; - участі фахівців галузі культури і мистецтв у симпозіумах,
конференціях, семінарах та інших культурних заходах; - обміну досвідом щодо захисту, реставрації культурних
цінностей та історичних пам'яток; - іншим формам співробітництва, які б зміцнювали
співробітництво в сфері культури між державами Сторін.
Стаття 2
Сторони підтримуватимуть пряме співробітництво між закладами
культури і мистецтва: театрами, музеями, галереями, бібліотеками
та установами, які опікуються охороною та збереженням культурних
пам'яток. Таке співробітництво здійснюватиметься на основі окремих
і прямих угод між закладами культури і мистецтва держав Сторін.
Стаття 3
Сторони сприятимуть всебічному співробітництву в галузі
кінематографії.
Стаття 4
Сторони вивчатимуть, відповідно до діючих норм міжнародного
права і законодавства держав обох Сторін, можливості проведення
спільних заходів з метою запобігання незаконному ввезенню та
вивезенню культурних цінностей та здійснення обміну інформацією і
досвідом з цього приводу.
Стаття 5
З метою практичного виконання цієї Угоди компетентні органи
Сторін можуть укладати конкретні плани співробітництва у галузі
культури. За взаємною домовленістю такі плани можуть доповнюватися,
уточнюватимуться або змінюватимуться.
Стаття 6
Сторони домовилися про те, що фінансові умови при здійсненні
культурного співробітництва регулюватимуться і затверджуватимуться
відповідно до плану співробітництва. Обмін мистецькими колективами і виставками може здійснюватися
як на комерційній, так і на некомерційній основі.
Стаття 7
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання. Угода
укладається терміном на п'ять років і може бути автоматично
продовжена ще на п'ять років, за умови, якщо жодна з Сторін не
повідомить іншу Сторону про бажання припинити дію Угоди не пізніше
ніж за шість місяців до закінчення терміну її дії.
Вчинено в м. Києві 8 липня 2003 року, в двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей переважну
силу матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Ліванської Республікивгору