Документ 422_007, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2003

               Угода 
між Міністерством охорони здоров'я України і
Міністерством охорони здоров'я Ліванської Республіки
про співробітництво в галузі медицини і охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я України і Міністерство охорони
здоров'я Ліванської Республіки (надалі іменуються "Сторони"), прагнучи сприяти співробітництву в галузі охорони здоров'я та
медичної науки в інтересах народів обох країн, враховуючи важливість спільних зусиль, спрямованих на
прискорення рішення медичних проблем, які становлять взаємний
інтерес та висловлюючи впевненість, що це співробітництво буде
значним внеском в розвиток відносин між двома країнами, домовились про таке.
Стаття 1
Сторони сприятимуть розвитку і розширенню співробітництва в
галузі охорони здоров'я, медичної науки та медичної освіти на
основі рівності і взаємної вигоди. Найважливіші галузі
співробітництва будуть визначені за взаємним погодженням згідно з
зацікавленістю обох Сторін.
Стаття 2
Сторони розвиватимуть та розширятимуть співробітництво в
галузі: - кардіохірургії; - нейрохірургії; - акушерства та гінекології; - мікрохірургії ока; - неонатології; - ортопедії і травматології; - експорту-імпорту медикаментів тощо.
Стаття 3
Сторони надаватимуть перевагу наступним формам
співробітництва: - обміну інформацією в галузях охорони здоров'я, що
становлять взаємний інтерес; - обміну спеціалістами з метою навчання та консультацій по
пріоритетних напрямках; - прямим контактам між медичними установами та організаціями
обох країн; - обміну інформацією щодо новітнього обладнання,
фармацевтичної продукції та розвитку нових технологій в галузі
медицини і охорони здоров'я; - іншим формам співробітництва в галузі охорони здоров'я та
медичної науки, що спільно погоджуються.
Стаття 4
З метою подальшого розвитку комерційних зв'язків на
взаємовигідній основі Сторони розвиватимуть співробітництво в
галузі медичної та мікробіологічної продукції. В разі необхідності
окрема угода визначатиме напрямки та умови співробітництва.
Стаття 5
Сторони надаватимуть невідкладну медичну допомогу громадянам
держави однієї Сторони під час тимчасового перебування на
території держави іншої Сторони згідно із законодавством держави
Сторони тимчасового перебування. Інші види медичної допомоги
будуть надаватись на комерційній основі.
Стаття 6
Вищі медичні заклади освіти України здійснюватимуть на
контрактній основі підготовку громадян Ліванської Республіки, в
тому числі по всіх формах післядипломної освіти.
Стаття 7
На підставі офіційного попереднього запиту ліванської Сторони
Україна направлятиме медичних фахівців для роботи в лікарнях
Ліванської Республіки на контрактній основі. Окрема угода
визначатиме шляхи набору, посади та оплату відібраного персоналу.
Стаття 8
З метою підвищення ефективності діяльності в галузі охорони
здоров'я Сторони координуватимуть свою діяльність в рамках
Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Стаття 9
Всі форми співробітництва, викладені в цій Угоді,
реалізовуватимуться відповідно до внутрішнього законодавства обох
держав Сторін.
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з дати підписання і укладається на
невизначений період часу. Сторони можуть в будь-який час припинити
дію Угоди шляхом направлення відповідного письмового повідомлення
про своє рішення через дипломатичні канали. Угода припиняє дію
через шість (6) місяців після отримання однією із Сторін такого
повідомлення.
Вчинено у м. Києві 8 липня 2003 р. у двох примірниках, кожний
українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти
є автентичні. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні або
застосування положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту
англійською мовою.
За Міністерство охорони За Міністерство охорони
здоров'я України здоров'я Ліванської Республікивгору