Документ 422_005, чинний, поточна редакція — Затвердження від 20.08.2003, підстава - 1302-2003-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.09.2003. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Ліван
про співробітництво в галузі освіти і наукових досліджень
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1302 ( 1302-2003-п ) від 20.08.2003 )
Дата підписання: 22.04.2002 Дата затвердження: 20.08.2003 Дата набрання чинності: 03.09.2003
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Ліван, далі -
"Сторони", бажаючи сприяти розвитку дружніх відносин між ними, виходячи з переконання, що обмін в галузі освіти і наукових
досліджень сприятимє покращенню загального стану відносин між
ними, переконані, що подальше розширення контактів, обмінів і
плідного взаємовигідного співробітництва між ними сприятиме
досягненню цих намірів, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть і розвиватимуть контакти, обміни і
співробітництво в галузі вищої освіти і досліджень та
забезпечуватимуть сприятливі умови для здійснення таких обмінів.
Стаття 2
1. Сторони заохочуватимуть і сприятимуть розширенню
контактів, обмінів і співробітництва в різних сферах: - забезпечення обмінів студентами та науковими
співробітниками для навчання і проведення досліджень; професорами
- для педагогічної і наукової роботи; - сприяння обміну між відповідними освітніми закладами,
навчальними матеріалами, включаючи плани і програми, методичні
матеріали, аудіовізуальні засоби навчання. 2. Сторони також заохочуватимуть вивчення мови однієї країни
в іншій, розвиваючи вищезгадані обміни і співробітництво в рамках
цієї Угоди та інших взаємопогоджених заходів.
Стаття 3
Сторони сприятимуть розширенню участі науковців обох країн в
наукових семінарах, конференціях, симпозіумах.
Стаття 4
Сторони сприятимуть розширенню прямих зв'язків між
університетами та іншими навчальними закладами обох країн.
Стаття 5
Сторони розглянуть можливість обмінів фахівцями і викладачами
для довгострокової педагогічної роботи.
Стаття 6
Сторони погодяться визнавати на взаємній основі офіційні
документи про освіту, наукові ступені і вчені звання та документи
про професійну кваліфікацію, видані відповідними установами обох
країн згідно з законодавством, що діє в обох країнах.
Стаття 7
З метою реалізації цієї Угоди, оцінки результатів
співробітництва та підготовки програм співробітництва в галузі
освіти і наукових досліджень, вивчення фінансових, технічних та
адміністративних питань, пов'язаних з їх виконанням, Сторони
щорічно обмінюватимуться делегаціями керівників і експертів у
кількості 3 - 5 осіб. Час і місце робочих зустрічей цих представників
визначатимуться дипломатичними каналами.
Стаття 8
Ця Угода набуде чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення Сторін про виконання внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття нею чинності. Ця Угода
укладається строком на п'ять років з автоматичним продовженням її
дії на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін письмово
не повідомить, не пізніше ніж за шість місяців, про своє бажання
припинити її дію.
Вчинено в м. Бейрут 22 квітня 2002 року у двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжностей щодо тлумачення
положень цієї Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Ліванвгору