Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ліванської Республіки про повітряне сполучення
Угода Кабінету Міністрів України; Ліван; Міжнародний документ від 22.04.2002
Документ 422_002, чинний, поточна редакція — Затвердження від 25.10.2002, підстава - 1585-2002-п
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.08.2003. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Ліванської Республіки
про повітряне сполучення
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1585 ( 1585-2002-п ) від 25.10.2002 )

Кабінет Міністрів України та Уряд Ліванської Республіки, далі
Договірні Сторони, будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію,
відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року ( 995_038 ), бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між Україною та Ліванською Республікою та за межами
їхніх відповідних територій, домовились про таке:
Стаття 1
Визначення
1. У цій Угоді, якщо контекст не передбачає інше: a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію, яка відкрита для підписання в Чикаго 7 грудня
1944 року ( 995_038 ) та містить будь-який Додаток, прийнятий
згідно зі статтею 90 цієї Конвенції, або будь-яку поправку до
Додатків ( 995_655 ) або Конвенції згідно з її статтями 90 та 94,
оскільки ці Додатки або поправки чинні для обох Договірних Сторін; b) термін "Угода" означає цю Угоду, Додатки до неї, а також
будь-які зміни до неї; c) термін "авіаційні адміністрації" щодо Ліванської
Республіки означає Генеральний директорат цивільної авіації, а
щодо України - Державний департамент авіаційного транспорту
Міністерства транспорту України, або в обох випадках - будь-яку
особу чи орган, уповноважений здійснювати будь-які функції, що в
цей час виконуються згаданими адміністраціями; d) термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл відповідно до
Статті 3 цієї Угоди; e) термін "територія" щодо держави має значення відповідно до
Статті 2 Конвенції ( 995_038 ); f) терміни "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне
сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними
цілями" мають значення відповідно до Статті 96 Конвенції
( 995_038 ); g) термін "ємність" щодо зазначеного повітряного сполучення
означає ємність повітряного судна, яке експлуатується, помножену
на частоту рейсів, виконаних цим повітряним судном протягом
певного періоду за маршрутом або на його частині; h) термін "тариф" означає розмір оплати за перевезення
пасажирів і вантажу та умови, згідно з якими вона застосовується,
включаючи оплату й умови стосовно агентських та інших додаткових
послуг, але за винятком винагороди й умов щодо перевезення пошти. 2. Додаток до цієї Угоди розглядається як її невід'ємна
частина, і будь-яке посилання на Угоду включає посилання на
Додаток, якщо тільки в Угоді не передбачено інше.
Стаття 2
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
такі права для здійснення міжнародних повітряних сполучень: a) право здійснювати політ без посадки через її територію; b) право здійснювати зупинки з некомерційними цілями на її
території. 2. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, визначені в цій Угоді, з метою встановлення та здійснення
міжнародних повітряних сполучень за маршрутами, зазначеними у
Додатку до неї. Такі сполучення і маршрути далі іменуються
відповідно "договірні лінії" та "встановлені маршрути". Під час
експлуатації договірної лінії за встановленим маршрутом
авіапідприємство (авіапідприємства), призначене кожною Договірною
Стороною, користується на додаток до прав, вказаних у Пункті 1
цієї Статті, правом здійснювати зупинки на території іншої
Договірної Сторони в пунктах, вказаних для цього маршруту в
Додатку до цієї Угоди, з метою прийняття на борт та/або зняття
міжнародного завантаження, що перевозиться - пасажирів, вантажу та
пошти. 3. Зазначене в Пункті 2 цієї Статті не розглядається як право
призначеного авіапідприємства (авіапідприємств) однієї Договірної
Сторони приймати на борт пасажирів, вантаж і пошту для перевезення
за винагороду чи на умовах оренди між пунктами на території іншої
Договірної Сторони.
Стаття 3
Призначення авіапідприємств
і дозволи на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона має право призначити одне або
декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній за
встановленими маршрутами, зазначеними у Додатку I до цієї Угоди,
письмово повідомивши про це іншу Договірну Сторону. 2. Після отримання такого призначення інша Договірна Сторона
з дотриманням положень Пунктів 3 та 4 цієї Статті без затримки
надає призначеному авіапідприємству (авіапідприємствам)
відповідний дозвіл на виконання польотів. 3. Авіаційні адміністрації однієї Договірної Сторони, перш
ніж видати дозвіл на виконання польотів, можуть зажадати від
авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, доказів
того, що воно здатне виконувати умови, передбачені законами і
правилами, які звичайно й обгрунтовано застосовуються такими
адміністраціями при здійсненні міжнародних повітряних сполучень
відповідно до положень Конвенції. 4. Кожна Договірна Сторона має право відмовити в наданні
дозволу на польоти, зазначеного в Пункті 2 цієї Статті, або
встановити такі умови, які може вважати необхідними при
користуванні призначеним авіапідприємством правами, зазначеними в
Статті 2 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна
Сторона не має задовільних доказів того, що переважне володіння
цим авіапідприємством і фактичний контроль над ним належать
Договірній Стороні, яка призначає авіапідприємство
(авіапідприємства), або її громадянам. 5. Коли авіапідприємство таким чином призначене та отримало
дозвіл, воно може розпочати експлуатацію договірної лінії за
умови, що розклад затверджено, а тарифи встановлені відповідно до
положень статей 10 та 11 цієї Угоди.
Стаття 4
Скасування або тимчасове припинення
дозволів на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона має право скасувати дозвіл на
виконання польотів або тимчасово припинити користування
авіапідприємством, призначеним іншою Договірною Стороною, правами,
зазначеними в Статті 2 цієї Угоди, або встановити такі умови, які
вона може вважати необхідними при користуванні цими правами: a) у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних доказів
того, що переважне володіння згаданим авіапідприємством і
фактичний контроль над ним належать Договірній Стороні, яка
призначає авіапідприємство, або її громадянам; або b) у випадку, коли згадане авіапідприємство не дотримується
законів і правил Договірної Сторони, яка надає ці права; або c) у випадку, коли авіапідприємство іншим чином не може
здійснювати експлуатацію відповідно до умов, передбачених цією
Угодою. 2. Якщо негайне скасування, тимчасове припинення або
встановлення умов, зазначених у Пункті 1 цієї статті, не є
необхідним для запобігання подальшим порушенням законів і правил,
таке право використовуються лише після консультацій з іншою
Договірною Стороною. Такі консультації розпочнуться протягом
шістдесяти (60) днів з дати одержання запиту.
Стаття 5
Застосування законів і правил
1. Закони і правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
вхід на її територію, перебування в її межах і вихід з неї
повітряних суден, зайнятих у міжнародній аеронавігації, або
експлуатацію та навігацію таких повітряних суден під час їх
перебування в межах її території застосовуються до повітряних
суден авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною. 2. Закони і правила однієї Договірної Сторони щодо прибуття
до її території, перебування в її межах і відправлення з її
території чи транзиту через неї пасажирів, екіпажів, вантажу та
пошти, включаючи правила стосовно імміграції й еміграції,
санітарного, паспортного, митного та валютного контролю,
дотримуються пасажирами, екіпажами, застосовуються до вантажу та
пошти повітряних суден авіапідприємства, призначеного іншою
Договірною Стороною, під час їх перебування в межах згаданої
території.
Стаття 6
Користування аеропортами
та іншими аеронавігаційними засобами
1. Будь-які збори за користування кожним аеропортом,
включаючи його споруди, технічними й іншими засобами та послугами,
а також будь-які збори за користування аеронавігаційними засобами,
засобами зв'язку та послугами будуть стягуватися за ставками,
встановленими кожною Договірною Стороною, і розмір яких не
перевищуватиме розмір ставок, встановлених для її національних
повітряних суден, зайнятих у подібних міжнародних повітряних
сполученнях. 2. Кожна Договірна Сторона сприяє проведенню консультацій між
її компетентними організаціями, що встановлюють збори, та
призначеними авіапідприємствами, які користуються послугами та
засобами, і, коли це можливо, з використанням організацій, що
представляють авіапідприємства. Відповідне повідомлення про
будь-які зміни щодо стягнення зборів буде надіслано користувачам,
щоб вони мали можливість висловити свою точку зору до введення
таких змін.
Стаття 7
Визнання посвідчень і свідоцтв
1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані чинними однією
Договірною Стороною і строк дії яких не вичерпаний, визнаються
чинними іншою Договірною Стороною за умови, що вимоги, згідно з
якими такі посвідчення або свідоцтва були видані чи визнані
чинними, дорівнюють мінімальним стандартам, які встановлені чи
можуть встановлюватися час від часу відповідно до Конвенції
( 995_038 ), або перевищують такі стандарти. 2. Кожна Договірна Сторона однак під час здійснення польотів
над своєю територією залишає за собою право не визнавати дійсними
посвідчення про кваліфікацію та свідоцтва, які видані її
громадянам чи визнані дійсними іншою Договірною Стороною або іншою
країною.
Стаття 8
Прямий транзит
Пасажири, багаж і вантаж, які прямують транзитом через
територію будь-якої Договірної Сторони і не залишають відведеної
для такої мети зони аеропорту, підлягають лише спрощеному контролю
за винятком заходів з безпеки, зазначених у Статті 15 цієї Угоди.
Стаття 9
Експлуатація договірних ліній
1. Призначеному авіапідприємству (авіапідприємствам) обох
Договірних Сторін надається справедлива та рівна можливість
експлуатації договірних ліній за встановленими маршрутами між
їхніми відповідними територіями. 2. Під час експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство (авіапідприємства) кожної Договірної Сторони
враховуватиме інтереси призначених авіапідприємств іншої
Договірної Сторони, щоб не зашкодити перевезенням, які ці
авіапідприємства здійснюють за цими маршрутами або на частині
маршруту. 3. Договірні лінії, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, відповідатимуть суспільним
потребам у перевезеннях за встановленими маршрутами, і кожне
призначене авіапідприємство матиме головною метою надання такої
ємності, яка при розумному коефіцієнті завантаження повітряного
судна відповідала б існуючим і обгрунтовано очікуваним потребам у
перевезеннях пасажирів, вантажу і пошти між територіями обох
Договірних Сторін.
Стаття 10
Тарифи
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії будуть
встановлюватися на розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи собівартість експлуатації, помірний прибуток,
особливості перевезень (швидкість і комфорт) і тарифи, встановлені
на ринку перевезень. Ці тарифи визначатимуться відповідно до
нижченаведених положень цієї статті. 2. Тарифи, зазначені в Пункті 1 цієї статті, по можливості,
погоджуються між відповідними призначеними авіапідприємствами по
кожному з встановлених маршрутів шляхом консультацій з іншими
авіапідприємствами, які експлуатують цей маршрут або його частину,
і таке погодження, коли це можливо, буде досягнуте з дотриманням
процедур Міжнародної авіатранспортної асоціації щодо застосування
тарифів. Погоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню
авіаційними адміністраціями Договірних Сторін. 3. Погоджені таким чином тарифи надаються авіаційним властям
обох Договірних Сторін на затвердження не менш ніж за сорок п'ять
(45) днів до запропонованої дати їх введення за винятком, якщо
згадані адміністрації домовились скоротити цей період. 4. Затвердження тарифів може бути прискорене; або, якщо
авіаційні адміністрації не повідомили про незатвердження протягом
тридцяти (30) днів з дати надання тарифів згідно з Пунктом 3 цієї
Статті, тарифи будуть вважатися затвердженими. У випадку, коли
період для надання скорочується, як передбачено у Пункті 3,
авіаційні адміністрації можуть погодитися, що період, протягом
якого не повідомляється про незатвердження, буде скорочений
відповідно. 5. Якщо призначені авіапідприємства не можуть погодитися щодо
будь-якого з цих тарифів або, якщо з будь-якої іншої причини тариф
не може бути погоджений відповідно до положень Пункту 2 цієї
Статті, авіаційні адміністрації Договірних Сторін будуть
намагатися встановити тариф за взаємною згодою. 6. Якщо авіаційні адміністрації не можуть погодитися із
затвердженням будь-якого тарифу, наданого їм згідно з Пунктом 2
цієї Статті, або із встановленням тарифу згідно з Пунктом 3, спір
вирішується відповідно до положень Статті 19 цієї Угоди. 7. Встановлені тарифи будуть застосовуватися доти, доки не
будуть встановлені нові тарифи відповідно до положень цієї Статті. 8. Жоден тариф не буде застосовуватися, якщо авіаційні
адміністрації будь-якої Договірної Сторони не затвердили його.
Стаття 11
Розклади
1. Розклад руху на договірних лініях надаватиметься
авіаційним властям обох Договірних Сторін на затвердження не менш
ніж за шістдесят (60) днів до запропонованої дати їх введення. В
особливих випадках цей строк може бути скорочений за згодою
згаданих властей. 2. Будь-які зміни до затвердженого розкладу руху призначеного
авіапідприємства (авіапідприємств) будь-якої Договірної Сторони
надаватимуться авіаційним властям іншої Договірної Сторони на
затвердження.
Стаття 12
Звільнення від сплати митних зборів і податків
1. Повітряні судна призначеного авіапідприємства
(авіапідприємств) будь-якої Договірної Сторони, які здійснюють
міжнародні повітряні сполучення, а також їхнє комплектне
обладнання, запаси палива та мастильних матеріалів, бортові запаси
(включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби), що
знаходяться на борту таких повітряних суден, звільняються від
сплати всіх митних зборів, зборів за огляд та інших подібних
зборів або податків після прибуття на територію іншої Договірної
Сторони за умови, що таке обладнання та запаси залишаються на
борту повітряного судна до моменту їх вивозу у зворотному
напрямку. 2. Від сплати таких зборів і податків, за винятком зборів за
надане обслуговування, також звільняються: a) бортові запаси, прийняті на борт на території однієї
Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених адміністраціями
згаданої Договірної Сторони, та призначені для використання на
борту повітряних суден іншої Договірної Сторони, які здійснюють
міжнародні сполучення; та b) запасні частини, ввезені на територію будь-якої Договірної
Сторони для технічного обслуговування або ремонту повітряних
суден, що використовуються призначеним авіапідприємством
(авіапідприємствами) іншої Договірної Сторони при здійсненні
міжнародних сполучень; та c) паливо і мастильні матеріали, призначені для забезпечення
повітряного судна, що експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством (авіапідприємствами) іншої
Договірної Сторони, навіть якщо ці запаси використовуються на
частині маршруту над територією Договірної Сторони, де вони були
прийняті на борт. 3. До матеріалів, зазначених у Пункті 2 цієї Статті, може
бути висунута вимога щодо утримання їх під митним наглядом або
контролем. 4. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали, запаси
та запасні частини, які знаходяться на борту повітряного судна, що
експлуатується призначеним авіапідприємством (авіапідприємствами)
будь-якої Договірної Сторони, можуть бути вивантажені на території
іншої Договірної Сторони тільки за згодою митних властей. У такому
випадку вони можуть знаходитися під наглядом згаданих властей
доти, доки не будуть вивезені у зворотному напрямку або не
отримають іншого призначення відповідно до митного законодавства
тієї іншої Договірної Сторони. 5. Необхідні документи призначеного авіапідприємства
(авіапідприємств) будь-якої Договірної Сторони, а саме багажні
бірки, авіаквитки, авіавантажні накладні, розклади руху, посадочні
талони звільняються від сплати всіх митних зборів і податків на
території іншої Договірної Сторони.
Стаття 13
Фінансові положення
1. Призначене авіапідприємство (авіапідприємства) будь-якої
Договірної Сторони може продавати авіатранспортні перевезення на
території іншої Договірної Сторони за місцеву чи будь-яку вільно
конвертовану валюту безпосередньо або через агентів відповідно до
законів і правил цієї іншої Договірної Сторони. 2. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству (авіапідприємствам) іншої Договірної Сторони
право вільного переказу сальдо доходів, отриманих цим призначеним
авіапідприємством (авіапідприємствами) на її території за
перевезення пасажирів, багажу, вантажу та пошти. Цей переказ
здійснюється у вільно конвертованій валюті згідно з правилами
валютного регулювання, які застосовуються кожною Договірною
Стороною. 3. Якщо між Договірними Сторонами укладено спеціальну угоду
про платежі, то переказ здійснюється відповідно до положень такої
угоди.
Стаття 14
Представництво
Для забезпечення експлуатації договірних ліній призначеному
авіапідприємству (авіапідприємствам) будь-якої Договірної Сторони
надається право відкривати на території іншої Договірної Сторони
власне представництво з необхідним адміністративним, комерційним і
технічним персоналом. Представництва призначеного авіапідприємства
(авіапідприємств) повинні бути зареєстровані відповідно до законів
і правил кожної Договірної Сторони, призначеному авіапідприємству
(авіапідприємствам) будь-якої Договірної Сторони дозволяється
утримувати на території іншої Договірної Сторони технічний і
адміністративний персонал, необхідний для забезпечення повітряних
перевезень на договірних лініях.
Стаття 15
Авіаційна безпека
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного
права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне
зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання становить невід'ємну частину цієї Угоди. Не
обмежуючи загальну застосовність своїх прав і зобов'язань з
міжнародного права, Договірні Сторони будуть, зокрема, діяти
відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти,
що вчиняються на борту повітряного судна, прийнятої в Токіо 14
вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з незаконним
захопленням повітряних суден, прийнятої в Гаазі 16 грудня 1970
року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними актами,
спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийнятої в Монреалі
23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про боротьбу з
незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують
міжнародну цивільну авіацію, прийнятого в Монреалі 24 лютого 1988
року ( 995_269 ), та положень двосторонніх угод, які будуть
укладені між Договірними Сторонами. 2. Договірні Сторони будуть надавати одна одній на прохання
усю необхідну допомогу для запобігання актам незаконного
захоплення цивільних повітряних суден та іншим незаконним актам,
спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їхніх пасажирів
та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також
будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної авіації. 3. Договірні Сторони будуть діяти відповідно до положень з
авіаційної безпеки і технічних вимог, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації та визначених як Додатки
( 995_655 ) до Конвенції ( 995_038 ), у тій мірі, у якій такі
положення з безпеки та вимоги застосовні до Договірних Сторін;
вони будуть вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден,
зареєстрованих ними, або експлуатанти повітряних суден, які мають
основне місце діяльності або постійно базуються на їхній
території, та експлуатанти аеропортів на їхній території
дотримувались таких положень з авіаційної безпеки. 4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден дотримання зазначених у Пункті 3 вище положень з авіаційної
безпеки, передбачених іншою Договірною Стороною щодо прибуття на
її територію, відправлення з неї або перебування в її межах. Кожна
Договірна Сторона повинна вжити відповідних ефективних заходів у
межах її території для захисту повітряних суден і огляду
пасажирів, екіпажів, поклажі, багажу, вантажу і бортових запасів
перед посадкою на борт і під час посадки чи навантаження. Кожна
Договірна Сторона також обов'язково розгляне будь-яке прохання
іншої Договірної Сторони щодо вжиття обгрунтованих спеціальних
заходів безпеки у випадку конкретної загрози. 5. У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден, або інших протиправних
дій, спрямованих проти безпеки таких повітряних суден, їхніх
пасажирів та екіпажу, аеропортів чи аеронавігаційних засобів.
Договірні Сторони надаватимуть одна одній допомогу шляхом
полегшення зв'язку та вжиття відповідних заходів, спрямованих на
швидке та безпечне усунення таких дій чи загрози дій.
Стаття 16
Безпека польотів
1. Кожна Договірна Сторона може у будь-який час направити
запит про проведення консультацій стосовно стандартів з безпеки
польотів, щодо екіпажів, повітряних суден чи їх експлуатації,
прийнятих іншою Договірною Стороною. Такі консультації
розпочнуться протягом 30 днів з дати запиту. 2. Якщо після проведення таких консультацій одна Договірна
Сторона виявить, що інша Договірна Сторона не дотримується і
належним чином не застосовує мінімальні стандарти, встановлені на
той час згідно з Конвенцією ( 995_038 ), ця Договірна Сторона
повідомить іншу Договірну Сторону про виявлені недоліки, а також
про заходи, які необхідно вжити для приведення у відповідність з
зазначеними стандартами. Інша Договірна Сторона повинна усунути
виявлені недоліки. Якщо інша Договірна Сторона не може усунути
недоліки протягом 15 днів або протягом більш тривалого погодженого
періоду, то це буде підставою для застосування Статті 4 цієї
Угоди. 3. Незважаючи на положення Статті 33 Конвенції ( 995_038 ),
повітряні судна, які експлуатуються на договірних лініях
авіапідприємством (авіапідприємствами) однієї Договірної Сторони,
під час перебування на території іншої Договірної Сторони можуть
бути об'єктом для проведення уповноваженими представниками іншої
Договірної Сторони інспекцій, що здійснюються зовні і на борту
повітряного судна з метою перевірки чинності бортових документів і
документів екіпажу, стану повітряного судна та його обладнання
(далі - "інспекція на пероні"), за умови, що це не призведе до
необгрунтованої затримки. 4. Якщо під час проведення інспекції чи серії інспекцій на
пероні встановлено: a) повітряне судно чи його експлуатація не відповідає
мінімальним стандартам, встановленим на той час згідно з
Конвенцією ( 995_038 ), або b) відсутні ефективне впровадження і дотримання стандартів з
безпеки польотів, встановлених згідно з Конвенцією ( 995_038 ), то Договірна Сторона, яка здійснила інспекцію, може на
підставі Статті 33 Конвенції ( 995_038 ) дійти висновку, що
вимоги, згідно з якими були видані або визнані дійсними
посвідчення або свідоцтва щодо повітряного судна або його екіпажу,
чи вимоги щодо експлуатації повітряного судна не відповідають
мінімальним стандартам, встановленим згідно з Конвенцією. 5. При відмові представника авіапідприємства чи
авіапідприємств однієї Договірної Сторони у проведенні згідно з
Пунктом 3 цієї Статті інспекції на пероні інша Договірна Сторона
може зробити висновок, що існує невідповідність стандартам,
зазначеним у Пункті 4 цієї Статті. 6. Кожна Договірна Сторона залишає за собою право призупинити
дозвіл авіапідприємства іншої Договірної Сторони на виконання
польотів або змінити його умови, якщо за результатами проведення
інспекції або серії інспекцій на пероні, у разі відмови у
проведенні такої інспекції на пероні, після проведення
консультацій або в інших випадках вирішить, що такі дії є
необхідними для забезпечення безпеки польотів. 7. Будь-які дії однієї Договірної Сторони по відношенню до
іншої Договірної Сторони у відповідності з Пунктом 2 або 6 цієї
Статті припиняються, як тільки підстава для вжиття заходів
усунена.
Стаття 17
Консультації
Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час направити
запит про проведення консультацій з іншою Договірною Стороною щодо
тлумачення, застосування чи внесення змін і доповнень до цієї
Угоди. Такі консультації повинні розпочатися протягом шістдесяти
(60) днів з дати подання запиту, якщо тільки Договірні Сторони не
погодяться про продовження чи скорочення цього періоду.
Стаття 18
Обмін інформацією і статистичними даними
Авіаційні адміністрації будь-якої Договірної Сторони надають
авіаційним властям іншої Договірної Сторони за їх запитом такі
періодичні й інші статистичні дані, необхідні для перегляду
ємності, що надається на договірних лініях призначеним
авіапідприємством (авіапідприємствами) першої Договірної Сторони.
Такі дані повинні містити всю інформацію, необхідну для визначення
обсягу перевезень, які здійснюються цими авіапідприємствами на
договірних лініях, та інформацію по пунктах відправлення і
призначення таких перевезень.
Стаття 19
Врегулювання спорів
Будь-який спір щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди
вирішується шляхом переговорів між авіаційними адміністраціями
Договірних Сторін. Якщо згадані адміністрації не досягнуть згоди,
спір буде вирішуватися по дипломатичних каналах.
Стаття 20
Внесення змін і доповнень
1. Якщо будь-яка з Договірних Сторін вважає за доцільне
внести зміни та доповнення до будь-якого положення цієї Угоди,
вона може в будь-який час направити запит про проведення
консультацій з іншою Договірною Стороною. Такі консультації
розпочнуться не пізніше шістдесяти (60) днів з дати запиту, якщо
не передбачено інше. 2. Будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди оформлюються
відповідним протоколом, який становить її невід'ємну частину, та
набуває чинності у порядку, передбаченому Статтею 23 цієї Угоди. 3. Зміни до Додатка до цієї Угоди вносяться безпосередньо
авіаційними адміністраціями Договірних Сторін і набувають чинності
у порядку, передбаченому Статтею 23 цієї Угоди.
Стаття 21
Реєстрація
Ця Угода та будь-які зміни і доповнення до неї реєструються в
Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 22
Припинення дії
1. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час повідомити
іншу Договірну Сторону про своє рішення припинити дію цієї Угоди.
Таке повідомлення одночасно надсилається до Міжнародної
організації цивільної авіації. У цьому випадку Угода припиняє свою
дію через дванадцять (12) місяців з дати отримання повідомлення
іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення про припинення
дії не відкликано до закінчення цього періоду. 2. Якщо відсутнє підтвердження про отримання повідомлення
іншою Договірною Стороною, воно вважається отриманим через
чотирнадцять (14) днів після його отримання Міжнародною
організацією цивільної авіації.
Стаття 23
Набуття чинності
Ця Угода тимчасово застосовується з дати підписання та
набуває чинності з дати отримання останнього письмового
повідомлення Договірної Сторони про виконання нею
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою
чинності.
На посвідчення цього ті, що підписалися нижче, належним
чином уповноважені на це своїми відповідними Урядами, підписали цю
Угоду.
Вчинено в м. Бейрут 22 квітня 2002 року у двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є рівно автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення
чи застосування положень Угоди, текст англійською мовою матиме
переважну силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Ліванської Республіки

Додаток I
1. Маршрути, які експлуатуються призначеними
авіапідприємствами України:
Пункти в Україні Проміжні пункти Пункти в Лівані Пункти за межами Київ, Сімферополь будь-які пункти Бейрут будь-які пункти
Під час виконання польотів призначене авіапідприємство може
не використовувати будь-який пункт або пункти на встановлених
маршрутах за умови, що повітряне сполучення починається чи
закінчується в Україні.
2. Маршрути, що експлуатуються призначеними
авіапідприємствами Ліванської Республіки:
Пункти в Лівані Проміжні пункти Пункти в Україні Пункти за межами Бейрут будь-які пункти Київ, Сімферополь будь-які пункти
Під час виконання польотів призначене авіапідприємство може
не використовувати будь-який пункт або пункти на встановлених
маршрутах за умови, що повітряне сполучення починається чи
закінчується в Ліванській Республіці. 3. Незважаючи на Пункт 1 Статті 3 цієї Угоди, кожна Договірна
Сторона має право призначити лише одне авіапідприємство з метою
експлуатації договірних ліній за кожним встановленим маршрутом. 4. Користування комерційними правами "п'ятої свободи повітря"
в проміжних пунктах і пунктах за межами погоджується між
авіаційними адміністраціями обох Договірних Сторін.

Додаток II
Чартерні польоти між будь-якими пунктами України та
Ліванської Республіки можуть здійснюватися українськими і
ліванськими авіакомпаніями за умови, що вони не завдають шкоди
перевезенням, які виконуються призначеними авіапідприємствами за
встановленими маршрутами. Дозвіл на виконання чартерних перевезень надається
авіаційними адміністраціями після досягнення домовленостей між
авіапідприємством, яке планує чартерні перевезення, та
авіапідприємством, призначеним відповідною Договірною Стороною.вгору