Документ 421-94-п, поточна редакція — Прийняття від 17.06.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 червня 1994 р. N 421
Київ
Про Програму виробництва засобів обліку
витрачання паливно-енергетичних ресурсів
і приладів регулювання систем електро-,
водо-, тепло- та газопостачання на
промислових підприємствах і в побуті

З метою забезпечення більш ефективного обліку витрачання
паливно-енергетичних ресурсів Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Схвалити Програму виробництва засобів обліку витрачання
паливно-енергетичних ресурсів і приладів регулювання систем
електро-, водо-, тепло- та газопостачання на промислових
підприємствах і в побуті, розроблену Міністерством
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії
разом з Державним комітетом по житлово-комунальному господарству,
Міністерством енергетики та електрифікації, Державним комітетом по
нафті і газу. Визначити Міністерство машинобудування,військово-промислового
комплексу і конверсії головним виконавцем Програми, а Державний
комітет по житлово-комунальному господарству, Міністерство
енергетики та електрифікації, Державний комітет по нафті і газу -
замовниками засобів обліку паливно-енергетичних ресурсів і
приладів регулювання систем електро-, водо-, тепло- і
газопостачання.
2. Міністерству у справах будівництва і архітектури,
Державному комітетові по житлово-комунальному господарству, іншим
міністерствам і відомствам, Уряду Криму, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям починаючи з
другого півріччя 1995 р. забезпечити проектування нового
будівництва та реконструкції житлових будинків, а також споруд
соціально-культурного і виробничого призначення з обов'язковим
оснащенням засобами обліку та приладами регулювання систем
електро-, водо-, тепло- і газопостачання. Міністерству у справах будівництва і архітектури розробити і
затвердити у поточному році нормативи і технічні рішення для
проектування масового будівництва з таким оснащенням.
3. Державному комітетові по житлово-комунальному
господарству, Державному комітетові по нафті і газу, Міністерству
енергетики та електрифікації розробити у поточному році порядок
здійснення розрахунків за комунальні послуги між населенням,
власниками житлового фонду і підприємствами водо-, тепло- і
газопостачання в умовах використання засобів обліку витрачання
води, теплоенергії та газу.
4. Міністерствам і відомствам, Уряду Криму, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити на підприємствах, що входять до сфери їх управління,
монтаж, обслуговування, ремонт і контроль за функціонуванням
засобів обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів і приладів
регулювання систем електро-, водо-, тепло- і газопостачання. Державному комітетові по житлово-комунальному господарству,
Міністерству енергетики та електрифікації, Державному комітетові
по нафті і газу надавати у разі потреби методичну і практичну
допомогу у вирішенні цих питань.
5. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії профінансувати у 1994 році витрати на
розроблення засобів обліку витрачання паливно-енергетичних
ресурсів і приладів регулювання систем електро-, водо-, тепло- і
газопостачання за рахунок Державного фонду сприяння конверсії. Міністерству фінансів за поданням Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії та
за погодженням з Міністерством економіки передбачати починаючи з
1995 року під час формування проекту державного бюджету виділення
на зворотній основі коштів для фінансування витрат на розроблення
зазначених засобів і приладів та організацію їх виробництва.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.30вгору