Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018421
Документ 421-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 травня 2018 р. № 421
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645 “Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2400; 2016 р., № 79, ст. 2646) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2018 р. № 421

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645

1. У постанові:

1) у назві та тексті постанови слова “загальну середню та професійно-технічну” замінити словами “професійну (професійно-технічну)”;

2) у пункті 2:

в абзаці другому слова “професійно-технічну” замінити словами “професійну (професійно-технічну)”;

слова “навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі.

2. У переліку документів про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатків до них, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві переліку слова “загальну середню та професійно-технічну” замінити словами “професійну (професійно-технічну)”;

2) виключити такі позиції:

“Свідоцтво про базову загальну середню освіту

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою

Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту

Свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою-1

Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою-1

Довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою-1*

Атестат про повну загальну середню освіту

Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту-2

Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту-3

Додаток до атестата про повну загальну середню освіту

Похвальний лист

Похвальна грамота”;

3) виключити такі виноски до переліку:

-1 Для випускників з порушеннями розумового розвитку, які отримали базову загальну середню освіту за спеціальною програмою.

-1* Для випускників з помірною розумовою відсталістю.

-2 Для випускників, нагороджених срібною медаллю “За досягнення у навчанні”.

-3 Для випускників, нагороджених золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні”.

-4 Для випускників, які направляються для роботи на морському (річковому) транспорті.”;

4) у виносці “-6 Для іноземців та осіб без громадянства, які закінчили навчальний заклад України.” слова “навчальний заклад” замінити словами “заклад освіти”.

3. У зразках документів про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатків до них, затверджених зазначеною постановою:

1) виключити такі зразки:

“Свідоцтво про базову загальну середню освіту

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою

Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту

Свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою

Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою

Довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою

Атестат про повну загальну середню освіту

Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту

Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту

Додаток до атестата про повну загальну середню освіту

Похвальний лист

Похвальна грамота”;

2) у тексті зразків:

слова “професійно-технічного навчального закладу” замінити словами “професійного (професійно-технічного) закладу освіти”;

слова “навчального закладу” замінити словами “закладу освіти”;

слова “professional-technical” замінити словами “professional (professional-technical)”.вгору