Документ 4205-VI, перша редакція — Прийняття від 20.12.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного регулювання
і валютного контролю" щодо розширення сфери
використання валюти України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 30, ст.350 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від
19 лютого 1993 року N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 17, ст. 184; 1995 р., N 16, ст. 113) такі
зміни:
частину першу викласти в такій редакції:
"У розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах
торговельного обороту використовуються як засіб платежу іноземна
валюта та грошова одиниця України - гривня. Такі розрахунки
здійснюються лише через уповноважені банки в порядку,
установленому Національним банком України";
частину третю виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Національному банку України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4205-VIвгору