Документ 420-70-п, поточна редакція — Прийняття від 17.08.1970

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1970 р. N 420
Київ
Про додаткове забезпечення паливом
потреб сільського господарства,
населення і комунально-побутових
споживачів

З метою більш повного задоволення виробничих потреб
сільського господарства, а також комунально-побутових споживачів і
населення у паливі на зимовий період 1970/71 р. Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству вугільної промисловості УРСР:
- організувати, як виняток, роботу всіх шахт, збагачувальних
і брикетних фабрик у вихідні дні 23 серпня та 20 вересня 1970 р. і
забезпечити в ці дні видобуток вугілля не менше 1100 тис. тонн.
За роботу у вихідні дні оплату праці провадити в
установленому порядку або надавати працівникам відгул;
- розробити і здійснити заходи, які забезпечать перевиконання
планів видобутку вугілля в робочі дні серпня і вересня ц. р. на
200 тис. тонн.
2. Міністру вугільної промисловості УРСР т. Худосовцеву,
начальнику Головпостачу УРСР т. Тичиніну, начальникам залізниць:
Донецької - т. Приклонському, Львівської - т. Богдановичу,
Одесько-Кишинівської - т. Кривенку, Південно-Західної -
т. Кривоносу і Придніпровської - т. Ломоносову забезпечити до
15 листопада 1970 р. відвантаження і поставку облвиконкомам,
міністерствам і відомствам УРСР 700 тис. тонн вугілля, що буде
видобуте у вихідні дні в III кварталі ц. р., з розподілом згідно з
додатками NN 1 і 2.
Відвантаження вугілля здійснити додатково до встановленого
залізницям на III-IV квартали ц. р. завдання по перевезенню палива
за рахунок інших вантажів у межах республіки і кращого
використання рухомого складу.
3. Облвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР у тижневий
строк подати Укрголоввугіллю рознарядки на виділене паливо та
встановити повсякденний контроль за використання вугілля суворо за
призначенням.
4. Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР і
Міністерству лісового господарства УРСР у п'ятиденний строк подати
Раді Міністрів УРСР пропозиції про надпланову заготівлю і поставку
в III і IV кварталах 1970 р. паливних дров за рахунок збільшення
обягів рубок догляду за лісом і санітарних рубок, у межах річного
плану рубок, вітровальної та буреломної деревини, а також
використання лісосічних відходів деревообробки.
5. Виділити додатково в III кварталі 1970 р. топковий мазут
для виробничих потреб Міністерству легкої промисловості УРСР
4 тис. тонн і Міністерству харчової промисловості УРСР
46 тис. тонн. Вивільнену кількість вугілля (відповідно 6 тис. тонн
і 70 тис. тонн) направити для забезпечення видачі трудящим за
колективними договорами.
6. Головпостачу УРСР щодекадно доповідати Раді Міністрів УРСР
про хід виконання завдань по поставці палива, встановлених цією
постановою.
7. Облвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР негайно
довести до виконавців та забезпечити безумовне виконання завдань
по децентралізованих заготівлях різних видів місцевого палива і
щомісяця інформувати Раду Міністрів УРСР про хід виконання
встановлених їм завдань.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 21

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 серпня 1970 р. N 420
ПЕРЕЛІК
міністерств і відомств УРСР, яким
додатково виділяється кам'яне
вугілля на друге півріччя 1970 року

(тис. тонн) ----------------------------------------------------------------- Споживачі | Кількість ----------------------------------------------------------------- Укрсільгосптехніка 130
Укрміжколгоспбуд 55
Укоопспілка 65
Мінзаг УРСР 10
Мінторг УРСР 3
МВС УРСР 2 _______________________
Всього по міністерствах
і відомствах УРСР 265 _______________________
Примітка. Розподіл вугілля по басейнах, марках і сортах здійснює
Укрголоввугілля за погодженням з Держпланом УРСР

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 серпня 1970 р. N 420
ПЕРЕЛІК
облвиконкомів, яким додатково виділяється
кам'яне вугілля на друге півріччя 1970 р.
для комунально-побутових потреб і населення

(тис. тонн) ---------------------------------------------------------------- Облвиконкоми | Кількість ---------------------------------------------------------------- Вінницький 15
Волинський 10
Ворошиловградський 10
Дніпропетровський 20
Донецький 25
Житомирський 10
Закарпатський 10
Запорізький 15
Івано-Франківський 15
Київський 10
Кіровоградський 30
Кримський 10
Львівський 20
Миколаївський 15
Одеський 20
Полтавський 30
Ровенський 15
Сумський 20
Тернопільський 20
Харківський 60
Херсонський 15
Хмельницький 5
Черкаський 15
Чернівецький 15
Чернігівський 5 _______________________
Всього по облвиконкомам 435 _______________________
Примітка. Розподіл вугілля по басейнах, марках і сортах здійснює
Укрголоввугілля за погодженням з Держпланом УРСР.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору