Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1183
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 11.04.2011420
Документ 420-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 квітня 2011 р. N 420
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
22 грудня 2010 р. N 1183 ( 1183-2010-п ) "Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2011 рік" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 100,
ст. 3548) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 4 змін, затверджених цією постановою, в частині
ліцензування імпорту товарів за кодами згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14 ) 0207, 020900, який набирає чинності з 1 липня
2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2011 р. N 420
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
( 1183-2010-п )

1. У додатку 2 ( 1183-2010-п ):
1) у графі "Код згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14, 2371г-14 )" цифри
"4802 57 00", "4802 62 00", "4802 69 00", "8477 10 90 00",
"8480 71 90 90", "8524 91 00 00", "8524 99 10 00" та
"8524 99 90 00" замінити відповідно цифрами "4802 57 00 00",
"4802 62 00 00", "4802 69 00 00", "8477 10 00 00",
"8480 71 00 90", "8523 80 91 00", "8523 80 93 00" та
"8523 80 99 00";
2) виноску "**" викласти в такій редакції:
"** Ліцензування здійснюється відповідно до вимог Закону
України "Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ). У
разі коли опис товару не відповідає опису, зазначеному в додатку,
але товар класифікується за наведеним у цьому додатку кодом, митне
оформлення такого товару здійснюється без ліцензії.".
2. У додатку 3 ( 1183-2010-п ):
1) у графі "Найменування речовини" слова і цифри
"Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ)", "1, 1,
2-трихлортрифторетан (ХФВ-113)", "1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан
(ХФВ-114)", "1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402)" замінити
відповідно словами "Тетрахлорид вуглецю", "Трихлортрифторетан",
"Дихлортетрафторетан" і "Дибромтетрафторетан";
2) у графі "Код згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 )" цифри
"2903 30 33 00" замінити цифрами "2903 39 11 00".
3. У додатку 4 ( 1183-2010-п ):
1) позиції
------------------------------------------------------------------ |"Суміші з вмістом ациклічних вуглеводнів, | 3824 71 00 00"; | |пергалогенованих лише фтором та хлором | | |--------------------------------------------+-------------------| |"Продукти хімічного виробництва або суміжних| 3824 90 99 00" | |виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин| | ------------------------------------------------------------------
замінити відповідно такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |"Суміші з вмістом галогенованих похідних | 3824 71 00 00 | |метану, етану або пропану | 3824 74 00 00 | | | 3824 79 00 00 | | | 3824 72 00 00 | | | 3824 73 00 00 | | | 3824 78 00 00"; | |--------------------------------------------+-------------------| |"Продукти хімічного виробництва або суміжних| 3824 75 00 00 | |виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин| 3824 76 00 00 | | | 3824 77 00 00 | | | 3824 81 00 00 | | | 3824 82 00 00 | | | 3824 83 00 00 | | | 3824 90 98 00"; | ------------------------------------------------------------------
2) виключити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ |"Суміші з вмістом пергалогенованих похідних | 3824 79 00 00"; | |ациклічних вуглеводнів, що містять два або | | |більше різних галогенів | | |--------------------------------------------+-------------------| |"Зволожувачі та осушувачі повітря для | 8479 89 10 00"; | |цивільної авіації | | ------------------------------------------------------------------
3) у графі "Код згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14, 2371г-14 )" цифри
"8479 89 98 90" замінити цифрами "8479 89 97 90";
4) пункт 1 приміток викласти в такій редакції:
"1. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
екології та природних ресурсів. У разі відсутності
озоноруйнівних речовин у товарах, наведених у
переліку, митне оформлення здійснюється без
ліцензії.".
4. Додаток 5 ( 1183-2010-п ) викласти в такій редакції:

"Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1183
( 1183-2010-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2011 р. N 420)
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2011 році

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару |Код згідно з УКТЗЕД| | | ( 2371б-14 ) | |--------------------------------------------+-------------------| |М'ясо та їстівні субпродукти свійської | 0207 | |птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, | | |свіжі, охолоджені або морожені | | |--------------------------------------------+-------------------| |Сало без пісних частин, свинячий жир і жир | 0209 00 | |свійської птиці, не витоплені та не виділені| | |іншим способом, свіжі або охолоджені, | | |морожені, солоні або в розсолі, сушені або | | |копчені | | |--------------------------------------------+-------------------| |Інсектициди (крім ветеринарних лікарських |3808 50 00 00* | |засобів), фунгіциди, гербіциди, засоби, що |3808 91* | |запобігають проростанню паростків, та |3808 92* | |регулятори росту рослин, родентициди (крім |3808 93* | |ветеринарних лікарських засобів), а також |3808 99* | |аналогічні їм засоби (крім дезінфекційних | | |засобів) | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Крім окремих партій, які ввозяться безоплатно з дозволу
Міністерства екології та природних ресурсів виключно для
проведення державних випробувань та наукових досліджень.
Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
аграрної політики та продовольства.".
5. У додатку 6 ( 1183-2010-п ):
1) у графі "Найменування товару" слова "Зливки для
переплавлення (шихтові зливки)", "Вироби мідні без різьби" та
"Вироби мідні з різьбою" замінити відповідно словами "Зливки
чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)", "Вироби мідні
без різьби (крім шайб, включаючи шайби пружинисті)" та "Вироби
мідні з різьбою (крім гвинтів, болтів та гайок)";
2) у графі "Код згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 )" цифри "7401", "7414 90 00 00" та "7418 19 00 00"
замінити відповідно цифрами "7401 00 00 00", "7419 99 10 00" та
"7418 19 90 00";
3) примітку викласти в такій редакції:
"Примітка. Ліцензії видаються за погодженням з Державним
агентством з управління державними корпоративними
правами та майном. У разі відсутності вмісту
легованих чорних металів, кольорових металів та їх
сплавів у товарах, наведених у переліку, митне
оформлення таких товарів здійснюється без
ліцензії.".вгору