Документ 42/2015, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.05.2017, підстава - 126/2017

Указ
Президента України

Про вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 126/2017 від 03.05.2017}

З метою підвищення ефективності діяльності розвідувальних органів України та реалізації положень статей 7 і 24 Закону України "Про розвідувальні органи України", відповідно до пунктів 1, 17 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при Президентові України (далі - Комітет).

2. Таємно.

3. Таємно.

4. Голові Комітету внести у місячний строк проект Положення про Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при Президентові України та пропозиції щодо його персонального складу.

5. Ліквідувати Комітет з питань розвідки при Президентові України.

Увільнити СМЕШКА Ігоря Петровича від виконання обов'язків голови Комітету з питань розвідки при Президентові України.

{Стаття 6 втратила чинність на підставі Указу Президента № 126/2017 від 03.05.2017}

7. Визнати такими, що втратили чинність, статті 1 - 4 Указу Президента України від 7 жовтня 2014 року № 760 "Про Комітет з питань розвідки при Президентові України".

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
30 січня 2015 року
№ 42/2015
вгору