Документ 42-95-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.06.1995, підстава - 436-95-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 січня 1995 р. N 42
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
соціального захисту населення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 436 ( 436-95-п ) від 20.06.95 )
На виконання Указу Президента України від 18 листопада 1994
р. N 684 ( 684/94 ) "Про підвищення розмірів середньодушового
сукупного доходу та цільової грошової допомоги малозабезпеченим
громадянам" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У зв'язку із зміною індексу споживчих цін внести зміни до
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань соціального
захисту населення, зокрема:
1) викласти пункти 1, 2, 3 і 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 1994 р. N 843 ( 843-94-п ) "Про розміри
державної допомоги окремим категоріям громадян" у такій редакції:
"1. Виплачувати державну допомогу, передбачену Законом
України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст.21), у таких
розмірах:
а) 1516 тис. крб. - одноразову допомогу громадянам при
народженні дитини (глава 2 зазначеного Закону):
б) 758 тис. карбованців:
додаткову допомогу матерям при народженні дитини (глава 2
зазначеного Закону);
особам, які зайняті доглядом за чотирма і більше дітей віком
до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4
зазначеного Закону);
особам, яким призначена допомога на дітей, що перебувають під
їх опікою чи піклуванням (глава 10 зазначеного Закону);
в) 600 тис. карбованців - працюючим особам, яким призначена
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
(глава 3 зазначеного Закону);
г) 533 тис. карбованців - особам, яким призначена допомога
по догляду за дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку
(глава 5 зазначеного Закону);
д) 379 тис. карбованців:
особам, які зайняті доглядом за трьома дітьми віком до 16
років і яким призначені грошові виплати (глава 4 зазначеного
Закону);
особам з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без
піклування батьків, колишніх вихованців дитячих будинків
(шкіл-інтернатів), яким призначена допомога на дітей (глава 8
зазначеного Закону);
особам, яким призначена допомога на дітей
військовослужбовців строкової служби (глава 9 зазначеного
Закону);
е) 277 тис. крб. - особам, яким призначена допомога на дітей
віком до 16 років (учнів - до 18 років) (глава 7 зазначеного
Закону);
є) 189 тис. карбованців:
непрацюючим особам, яким призначена допомога по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку (глава 3 зазначеного
Закону);
особам, яким призначена допомога на дітей одиноким матерям
(глава 8 зазначеного Закону), крім осіб, згаданих в абзаці
третьому підпункту "д" цього пункту;
особам, яким призначена тимчасова допомога на неповнолітніх
дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли
стягнення аліментів неможливе (глава 11 зазначеного Закону);
ж) 95 тис. крб. - особам, які не одержують на дітей
аліментів, присуджених за рішенням суду (постановою судді), або
одержують їх у сумі, меншій за встановлений мінімальний розмір, та
яким призначена тимчасова допомога на неповнолітніх дітей (глава
11 зазначеного Закону).
Допомога по догляду за дитиною від двох до трьох років
непрацюючим жінкам, грошові виплати матерям (батькам), зайнятим
доглядом за трьома і більше дітей віком до 16 років, допомога на
дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років) призначаються, якщо
середньомісячний сукупний доход на кожного члена сім'ї за IV
квартал 1994 р. (з урахуванням середнього коефіціента його
збільшення у зв'язку із підвищенням розміру заробітної плати,
пенсій та допомоги з 1 жовтня 1994 р.) не перевищує 940 тис.
карбованців. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи
піклуванням, призначається якщо розмір одержуваних на цих дітей
аліментів, пенсій і допомоги на місяць (з урахуванням середнього
коефіцієнта його збільшення у зв'язку із підвищенням розміру
заробітної плати, пенсій та допомоги з 1 жовтня 1994 р.) не
перевищує 940 тис. карбованців.
2. Установити щомісячні компенсаційні виплати у розмірі 175
тис. крб. непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного
віку.
3. Виплачувати державну допомогу по безробіттю, стипендії,
встановлені особам, які проходять професійну підготовку та
перепідготовку за направленням служби зайнятості, матеріальну
допомогу безробітним і членам їхніх сімей, передбачені Законом
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 14, ст.170; 1993 р., N 2, ст.3), у таких
розмірах:
а) 361 тис. крб. - громадянам, яким призначена допомога по
безробіттю згідно з підпунктом "б" пункту 1 статті 29 зазначеного
Закону;
б) 456 тис. крб. - громадянам, яким призначена допомога по
безробіттю згідно з пунктом 2 статті 29 зазначеного Закону;
в) збільшену у 1,17 раза понад розміри, визначені відповідно
до підпункту "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 1994 р. N 843 ( 843-94-п ) але не менше 456 тис.
крб. і не більше середньої заробітної плати, що склалася в
народному господарстві відповідної області, громадянам, яким
призначено допомогу по безробіттю чи стипендію (підпункт "б"
пункту 1 статті 26, пункт 1 статті 27, підпункт "а" пункту 1
статті 29 зазначеного Закону);
г) 189 тис. крб. - безробітним і членам їхніх сімей, яким
призначена матеріальна допомога (стаття 31 зазначеного Закону)".
"5. Установити, що витрати на необхідний догляд за
потерпілим, передбачені пунктом 14 Правил відшкодування власником
підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом
шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням ним трудових обов'язків, затверджених Кабінетом
Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472 ( 472-93-п ) (із
змінами і доповненнями до них, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 18 липня 1994 р. N 492 ( 492-94-п ),
здійснюються у таких розмірах:
а) 1137 тис. крб. - спеціальний медичний догляд;
б) 758 тис. крб. - звичайний догляд;
в) 379 тис. крб. - побутовий догляд.
Виплати відшкодування втраченого заробітку або відповідної
його частини (пункт 9 зазначених Правил), що провадяться органами
державного соціального страхування (постанова Кабінету Міністрів
України від 8 лютого 1994 р. N 71 ( 71-94-п ) "Про доповнення
постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N
472), збільшити проти розміру, визначеного відповідно до пункту 5
постанови Кабінету Міністрів України N 843 у 1,17 раза";
( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 436 ( 436-95-п ) від 20.06.95 )
3) тарифні ставки (посадові оклади) для працівників
бюджетних установ і організацій, передбачені постановою Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1994 р. N 873 ( 873-94-п ) "Про
підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і
організацій", підвищити на 17 відсотків.
Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів
переглянути з 1 січня ц. р. розміри тарифних ставок (посадових окладів) робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням
органів державної виконавчої влади, прокуратури, судів та інших
органів.
2. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 1995 року.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26вгору