Документ 42-93, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про об'єднання державних підприємств нафтової,
газової, нафтопереробної промисловості та
нафтопродуктозабезпечення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 26, ст.280 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

З метою створення належних умов для надійного забезпечення
народного господарства та населення нафтою, газом і продуктами їх
переробки Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що об'єднання державних підприємств нафтової,
газової, нафтопереробної промисловості, нафтопродуктозабезпечення,
по газопостачанню та газифікації, а також по будівництву об'єктів
цих галузей, які входять до сфери управління Державного комітету
України по нафті і газу та в єдиному технологічному процесі
здійснюють розробку нафтових і газових родовищ, видобуток нафти і
газу, їх переробку, транспортування нафтогазової продукції,
будівництво і експлуатацію промислових об'єктів, утворюються і
ліквідуються Державним комітетом України по нафті і газу за
погодженням з Антимонопольним комітетом України. Зазначені
державні підприємства можуть вийти із складу об'єднань лише за
згодою цього Комітету. Об'єднання функціонує як єдина господарська структура. В
ньому утворюється загальний фонд розвитку виробничої та соціальної
інфраструктури за рахунок частини прибутку державних підприємств,
що входять до його складу. Витрати на утримання об'єднань
відносяться на виробництво. Статути і склад об'єднань затверджуються Державним комітетом
України по нафті і газу за погодженням з Міністерством економіки
України, Міністерством фінансів України та Антимонопольним
комітетом України. Підприємства, що входять до складу об'єднань,
зберігають права юридичної особи і на них поширюється дія Закону
України "Про підприємства в Україні".

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 436-IV
( 436-15 ) від 16.01.2003 )

3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 29 квітня 1993 року
N 42-93
Опубліковано: "Голос України", 13 травня 1993 рокувгору