Документ 4191-VI, перша редакція — Прийняття від 20.12.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про граничний розмір компенсації витрат
на правову допомогу у цивільних
та адміністративних справах
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.343 )

Цей Закон встановлює граничний розмір компенсації витрат на
правову допомогу під час розгляду судами цивільних та
адміністративних справ.
Стаття 1. Розмір компенсації витрат на правову допомогу у
цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні,
на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в
адміністративних справах - суб'єктом владних повноважень, не може
перевищувати 40 відсотків встановленої законом мінімальної
заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, яка
надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення
окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час
ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у
відповідному судовому рішенні.
Стаття 2. У разі якщо сторона у цивільній чи адміністративній
справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу,
компенсація таких витрат виплачується стороні, на користь якої
ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень,
у розмірі, що не перевищує 2,5 відсотка встановленої законом
мінімальної заробітної плати в місячному розмірі за годину участі
особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під
час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та
під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається
у відповідному судовому рішенні.
Компенсація витрат на правову допомогу виплачується за
рахунок державного бюджету в межах видатків, передбачених
Державній судовій адміністрації України на здійснення правосуддя
місцевими загальними та місцевими адміністративними судами.
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4191-VIвгору