Документ 419/96-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

Про внесення зміни до статті 24 Закону України
"Про підприємства в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 48, ст.264 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 4 статті 24 Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24,
ст. 272, N 36, ст. 474; Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 48, ст. 655; 1995 р., N 28, ст. 203) викласти у такій редакції:
"4. Підприємства самостійно встановлюють черговість і напрями
списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється установами
банків за дорученням таких підприємств, крім випадків,
передбачених законами України. Розрахунки підприємств за своїми
зобов'язаннями провадяться через установи банків у порядку,
встановленому Національним банком України відповідно до законів
України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 жовтня 1996 року
N 419/96-ВРвгору