Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа від 31.03.2004419
Документ 419-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.2015, підстава - 645-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 2004 р. N 419
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанов КМ
N 645 ( 645-2015-п ) від 22.07.2015
N 656 ( 656-2015-п ) від 19.08.2015 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1260
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 819 ( 819-2012-п ) від 05.09.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про
освіту та вчені звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число
46, с. 84; 2000 р., N 13, ст. 520) такі зміни:
абзац другий пункту 2 постанови доповнити словами "крім
бланків академічної довідки, Похвального листа, Похвальної
грамоти";
у переліку документів про освіту і вчені звання в Україні,
затвердженому зазначеною постановою, позиції:
"Атестат про повну загальну середню освіту (для випускників,
нагороджених срібною медаллю)
Атестат про повну загальну середню освіту (для випускників,
нагороджених золотою медаллю)"
замінити відповідно позиціями:
"Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для
випускників, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у
навчанні")
Атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту (для
випускників, нагороджених золотою медаллю "За високі досягнення у
навчанні")".
2. Затвердити такі, що додаються, зразки атестата з відзнакою
про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених
срібною медаллю "За досягнення у навчанні"), атестата з відзнакою
про повну загальну середню освіту (для випускників, нагороджених
золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні").
3. Міністерству освіти і науки затвердити у двомісячний строк
описи зазначених у пункті 2 цієї постанови зразків атестатів з
відзнакою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2004 р. N 419
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 819 ( 819-2012-п )

Державний Герб АТЕСТАТ
___ N 00000000
УКРАЇНА
__________________________________
(прізвище,
__________________________________
ім'я, по батькові)
АТЕСТАТ
з відзнакою про повну здобу___ повну загальну середню
загальну середню освіту освіту в 20___ році у
__________________________________
(повна назва навчального
__________________________________
закладу)

і нагороджен___ срібною медаллю
"За досягнення у навчанні"
Директор
М.П.
_____ ______________ 20___ р.
{ Зразок в редакції Постанови КМ N 819 ( 819-2012-п ) від
05.09.2012 }

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2004 р. N 419
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 819 ( 819-2012-п )

Державний Герб АТЕСТАТ
___ N 00000000
УКРАЇНА
__________________________________
(прізвище,
__________________________________
ім'я, по батькові)
АТЕСТАТ
з відзнакою про повну здобу___ повну загальну середню
загальну середню освіту освіту в 20___ році у
__________________________________
(повна назва навчального
__________________________________
закладу)

і нагороджен___ золотою медаллю
"За досягнення у навчанні"
Директор
М.П.
_____ ______________ 20___ р.
{ Зразок в редакції Постанови КМ N 819 ( 819-2012-п ) від
05.09.2012 }вгору