Про заснування Почесної відзнаки Президента України
Указ Президента України від 18.08.1992418/92
Документ 418/92, поточна редакція — Редакція від 14.05.2006, підстава - 316/2006

                                                          
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заснування Почесної відзнаки
Президента України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 316/2006 ( 316/2006 ) від 19.04.2006 }

Відповідно до пункту 9-2 статті 114-5 Конституції України
( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Заснувати Почесну відзнаку Президента України. Почесною
відзнакою Президента України нагороджувати громадян за особисті
заслуги у розбудові суверенної, демократичної держави, розвитку
економіки, науки і культури України, за активну миротворчу,
благодійну, милосердну, громадську діяльність. Нагородження здійснюється відповідно до Указу Президента
України.
2. Затвердити Положення про Почесну відзнаку Президента
України, опис Почесної відзнаки та зразок грамоти про нагородження
нею (додатки NN 1-2).

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 18 серпня 1992 року
N 418/92

Додаток N 1
до Указу Президента України
від 18 серпня 1992 року N 418/92
ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну відзнаку Президента України

1. Почесною відзнакою Президента України нагороджуються: - громадяни України за особисті заслуги у розбудові
суверенної, демократичної, правової держави, в економічній,
науково-технічній, гуманітарній, соціально-культурній сферах,
вихованні дітей, у захисті державних інтересів і піднесенні
міжнародного авторитету України, активну миротворчу, благодійну,
милосердну, громадську діяльність на благо України та своїх
співвітчизників; - військовослужбовці Збройних Сил України, Національної
гвардії, Прикордонних військ, Служби безпеки, Управління державної
охорони, цивільної оборони України та інших військових формувань,
особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та
Державної кримінально-виконавчої служби України за особисті
заслуги у забезпеченні обороноздатності України, зміцненні її
безпеки та суверенітету, захисті конституційних прав і свобод
громадян, за мужність і відвагу, виявлені при врятуванні людей і
матеріальних цінностей, ліквідації наслідків стихійного лиха; { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 316/2006 ( 316/2006 ) від 19.04.2006 }
- громадяни іноземних держав за заслуги перед Україною.
2. Висунення кандидатур для нагородження Почесною відзнакою
Президента України здійснюється гласно, за ініціативою державних
органів та установ, підприємств (об'єднань), кооперативних та
інших господарських товариств, громадських організацій, трудових
колективів, військових частин, груп громадян, а також окремих
осіб. Пропозиції про нагородження Почесною відзнакою вносяться
щодо особи, заслуги якої відповідають вимогам даного Положення. З
цією метою Президентові України надсилається подання з зазначенням
заслуг даної особи. Рішення про нагородження Почесною відзнакою
приймає особисто Президент України.
3. Почесною відзнакою Президента України може бути
нагороджений будь-який громадянин України. Обмеження щодо
кількості нагороджених не встановлюються. Нагородження Почесною
відзнакою проводиться, як правило, щорічно напередодні 24 серпня -
Дня незалежності України. Нагородження може бути проведено і в
інший час за рішенням Президента України. Нагородження Почесною
відзнакою може бути проведено посмертно.
4. Повторне нагородження Почесною відзнакою Президента
України не проводиться.
5. Почесна відзнака Президента України разом з мініатюрою та
грамотою про нагородження нею вручається особисто Президентом
України або за його уповноваженням посадовими особами органів
державної виконавчої влади. У випадках нагородження посмертно -
передаються сім'ям для зберігання як пам'ять. Почесну відзнаку Президента України носять на правій стороні
грудей.

Секретар Адміністрації
Президента України М. ХОМЕНКО

Додаток N 2
до Указу Президента України
від 18 серпня 1992 року N 418/92
ОПИС
Почесної відзнаки Президента України

Лицьова сторона Почесної відзнаки Президента України має
вигляд чотирипроменеподібної зірки із заокругленими кутами та
позолоченою окантовкою по краях. Промені зірки залиті гарячою емаллю малинового кольору. Зірка
розміщена на основі, що являє собою високорельєфний декор у
вигляді стилізованого українського національного орнаменту.
Посередині зірки із лаврової та дубової гілок утворений рельєфний
вінок, у центрі якого - фон блакитного кольору. На фоні розміщено
рельєфний золотий тризуб - Малий Герб України.
Розмір знака - 37,2 х 37,2 мм.
Почесна відзнака за допомогою кільця з вушком з'єднується з
фігурною колодкою, обтягнутою муаровою стрічкою малинового кольору
з вузькою смужкою кольорів Державного прапора України по вертикалі
з правого боку. Довжина стрічки 45 мм, ширина - 28 мм. Колодка з
Почесною відзнакою за допомогою шпильки прикріплюється до одягу.
Зірка виготовляється з позолоченого томпаку, основа і колодка
- з нейзильберу, вінок із тризубом - із срібла з позолотою.
На зворотній стороні Почесної відзнаки у чотири рядки
написано рельєфними літерами слова: "ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ" та вказано порядковий номер, оскільки відзнака є іменна.
Мініатюра Почесної відзнаки Президента України (так званий
фрачний варіант) виготовляється у розмірі 22 мм діаметром. Висота
колодки - 30 мм, ширина - 18 мм.

Секретар Адміністрації
Президента України М. ХОМЕНКОвгору