Документ 418/2006-рп, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2008, підстава - 693/2008

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
N 693/2008 ( 693/2008 ) від 06.08.2008 }
Про міжвідомчу робочу групу з розгляду ситуації,
що склалася із забезпеченням прав та законних
інтересів громадян у місті Алушті

З метою аналізу стану додержання органами державної влади та
органами місцевого самоврядування вимог Конституції ( 254к/96-ВР )
та законів України щодо забезпечення прав на землю громадян, на
звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також установлення обставин, що призвели до
загибелі громадянки Кобелєвої Н.В. в місті Алушті:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з розгляду ситуації, що
склалася із забезпеченням прав та законних інтересів громадян у
місті Алушті (далі - робоча група).
2. Призначити БОНДАРЯ Віктора Васильовича - заступника Глави
Секретаріату Президента України - керівником робочої групи.
3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
4. Надати керівникові робочої групи право вносити зміни до її
персонального складу, а також у встановленому порядку залучати до
роботи в ній фахівців центральних та місцевих органів виконавчої
влади, державних підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), одержувати необхідні документи та
матеріали.
5. Керівникові робочої групи доповісти про результати роботи
цієї групи до 30 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 грудня 2006 року
N 418/2006-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 27 грудня 2006 року N 418/2006-рп
СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з розгляду ситуації,
що склалася із забезпеченням прав та законних
інтересів громадян у місті Алушті

БОНДАР - заступник Глави Секретаріату Президента Віктор Васильович України, керівник робочої групи
ГАВРИШ - член Вищої ради юстиції (за згодою) Степан Богданович
ВОЛОШИН - головний консультант Головної служби з Олександр Вікторович питань діяльності правоохоронних органів
Секретаріату Президента України
КОМОРНИЙ - начальник відділу організації Ігор Олександрович представництва в суді Головного управління
представництва в суді, захисту інтересів
громадян і держави при виконанні судових
рішень Генеральної прокуратури України
УСАТОВ - радник Уповноваженого Верховної Ради Дмитро Олександрович України з прав людини (за згодою).

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору