Документ 418-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.1996, підстава - 1548-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 червня 1995 р. N 418
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1548 ( 1548-96-п ) від 25.12.96 )
Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 1995 р. N 109

Відповідно до Указу Президента України від 14 березня 1995 р.
N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від
13 лютого 1995 р. N 109 ( 109-95-п ) "Про уточнення повноважень
центральних органів державної виконавчої влади, Уряду Автономної
Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення"
такі зміни і доповнення:
доповнити додаток новим пунктом 15 такого змісту:
"15. Національна комісія з питань регулювання
електроенергетики за погодженням з Мінекономіки встановлює тарифи
на електроенергію, що відпускається споживачам всіма суб'єктами
підприємницької діяльності незалежно від форм власності".
У зв'язку з цим пункти 15, 16, 17, 18, 19 вважати відповідно
пунктами 16 , 17, 18, 19, 20;
у пункті 1:
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слова "і тарифи на електроенергію"
виключити.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18вгору