Угода між Урядом України та Урядом Республіки Киргизстан про повітряне сполучення
Україна, Киргизстан; Угода, Міжнародний документ від 23.02.1993
Документ 417_035, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.02.1993

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки
Киргизстан про повітряне сполучення

Дата підписання: 23 лютого 1993 р. Дата набуття чинності: 23 лютого 1993 р.
Уряд України та Уряд Республіки Киргизстан, які надалі
іменуються "Договірні Сторони",
керуючись принципами та нормами Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), відкриту для підписання в Чикаго 7
грудня 1944 року,
бажаючи укласти Угоду з метою встановлення повітряного
сполучення між їхніми відповідними територіями,
домовилися про таке:
Стаття 1
1. Для цілей цієї Угоди такі терміни означають:
a) "авіаційна влада" - по відношенню до України Міністерство
транспорту України, а по відношенню до Республіки Киргизстан -
Національна авіакомпанія Киргизстану "Киргизстан аба жолдору" або
в обох випадках будь-яка особа або орган, уповноважений
здійснювати функції, що виконуються в цей час згаданою владою;
b) "призначене авіапідприємство" - авіапідприємство, яке було
призначене та уповноважене у відповідності до Статті 4 цієї Угоди;
c) "територія" (стосовно держави) - земна поверхня,
територіальні та внутрішні води, повітряний простір над ними, що
знаходяться під суверенітетом цієї держави;
d) "Конвенція" - Конвенція про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), відкрита для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року,
термін включає в себе будь-який Додаток ( 995_655 ) та будь-яку
поправку до нього, що прийняті згідно Статті 90 цієї Конвенції, в
тій мірі, до якої Додаток і поправка до нього пристосовуються до
Договірних Сторін, та будь-яку поправку до Конвенції, прийняту
згідно статті 94 Конвенції;
e) "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне сполучення",
"авіапідприємство" та "зупинка з некомерційною метою" - мають
значення, вказані в Статті 96 Конвенції ( 995_038 ).
2. Додаток до цієї Угоди складає її невід'ємну частину.
Стаття 2
Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права,
передбачені цією Угодою, з метою встановлення міжнародних
повітряних сполучень по маршрутах, вказаних в Додатку до цієї
Угоди (які надалі іменуються "договірні лінії" та "встановлені
маршрути").
Стаття 3
1. Авіапідприємство, призначене кожною Договірною Стороною,
буде користуватися при експлуатації договірних ліній по
встановленим маршрутам такими правилами:
a) здійснювати політ над територією іншої Договірної Сторони
без посадки;
b) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
з некомерційною метою;
c) здійснювати посадки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, що вказані в Додатку до цієї Угоди, з метою
завантаження та (або) вивантаження пасажирів, пошти чи вантажу
міжнародного слідування.
2. Ніщо в цій Статті не буде розглядатися, як надання права
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони брати на
борт пасажирів, пошту та вантаж для їхнього перевезення між
пунктами на території іншої Договірної Сторони за винагороду чи на
умовах оренди.
3. Маршрути польотів повітряних суден по договірних лініях та
пунктах перельоту державних кордонів встанавлюються кожною
Договірною Стороною на своїй території.
4. Всі технічні та комерційні питання, що стосуються польотів
суден та перевезень пасажирів, вантажу і пошти на договірних
лініях, а також всі питання, що стосуються комерційної співпраці,
в тому числі до розкладу, частоти рейсів, типів повітряних суден,
технічному обслуговуванню повітряних суден на землі і до порядку
фінансових розрахунків, будуть вирішуватися за домовленістю між
призначеними авіапідприємствами Договірних Сторін та надаються
авіаційній владі на затвердження.
5. Розклад руху по договірних лініях повинен бути наданий на
розгляд авіаційній владі Договірних Сторін не пізніше 30 днів до
дати відкриття, що припускається. В деяких випадках цей строк може
бути скорочений за узгодженням вищезгаданої влади.
Стаття 4
1. Авіаційна влада кожної Договірної Сторони буде мати право
призначати авіапідприємства з метою експлуатації договірних ліній
за встановленими маршрутами, повідомивши про це письмово авіаційну
владу іншої Договірної Сторони.
2. Після отримання такого повідомлення інша Договірна Сторона
у відповідності з положенням пунктів 3 та 4 цієї Статті негайно
надасть кожному призначеному авіапідприємству відповідний дозвіл
на польоти.
3. Авіаційна влада однієї Договірної Сторони до видачі
дозволу на польоти може вимагати від авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, доказів того, що воно
здатне виконувати умови, приписані законами та правилами, які
здебільшого застосовуються цією владою при здійсненні міжнародного
повітряного сполучення.
4. Кожна Договірна Сторона буде мати право відмовити в
наданні дозволу на польоти, вказані в пункті 2 цієї статті або
вимагати виконання таких умов, які вона вважатиме необхідними при
використанні призначеним авіапідприємствам прав, вказаних в Статті
3, в будь-якому випадку, коли згадана Договірна Сторона не має
доказів того, що переважне володіння та дійсний контроль над цим
авіапідприємством належить Договірній Стороні, що призначила це
авіапідприємство, чи її громадянам.
5. Авіапідприємство, яке призначене та отримало таким чином
дозвіл, може почати експлуатацію договірних ліній за умови, що
тарифи, встановлені у відповідності з положеннями Статті 11 цієї
Угоди, введені в дію на цих лініях.
Стаття 5
1. Кожна Договірна Сторона буде мати право анулювати дозвіл
на польоти або призупинити користування вказаними в Статті 3 цієї
Угоди правами, наданими призначеному авіапідприємству іншої
Договірної Сторони, або вимагати виконання таких умов, які вона
вважатиме необхідними при користуванні цими правами:
a) у будь-якому випадку, коли вона не впевнена в тому, що
переважне володіння та дійсний контроль над цим авіапідприємством
належить Договірній Стороні, що призначила це авіапідприємство,
або її громадянам, або
b) у випадку, якщо це авіапідприємство не дотримується
законів та правил Договірної Сторони, що надає ці права, або
c) у випадку, якщо авіапідприємство будь-яким іншим чином не
дотримується умов, передбачених цією Угодою.
2. Якщо негайне анулювання, призупинення чи вимога виконання
умов, вказаних в пункті 1 цієї Статті, не є необхідним для
попередження подальших порушень законів та правил, то право, про
яке сказано в цьому пункті, буде використовуватися тільки після
консультації між авіаційною владою Договірних Сторін. Такі
консультації між авіаційною владою повинні відбутися в можливо
короткі строки з дати запиту.
Стаття 6
1. Посвідчення придатності до польотів, посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, що видані чи яким надана сила однією
Договірною Стороною, будуть протягом строку їх дійсності визнані
іншою Договірною Стороною, за умови, що вимоги, у відповідності з
якими такі посвідчення чи свідоцтва були видані чи визнані
дійсними, відповідають вимогам або перевищують мінімальні норми,
які встановлені чи які можуть час від часу встановлюватися у
відповідності з Конвенцією ( 995_038 ).
2. Однак під час польотів над власною територією кожна
Договірна Сторона зберігає за собою право відмовити у визнанні
дійсності посвідчення про кваліфікацію та свідоцтв, виданих її
власним громадянам або визнаних дійсними у відношенні цих громадян
іншою Договірною Стороною або будь-якою іншою державою.
Стаття 7
1. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
приліт та виліт з її території повітряних суден, що здійснюють
міжнародні польоти, чи експлуатацію та навігацію цих повітряних
суден під час їх перебування в межах її території, будуть
застосовуватися до повітряних суден авіапідприємства, призначеного
іншою Договірною Стороною.
2. Закони та правила однієї Договірної Сторони, що регулюють
прибуття та відправлення з її території пасажирів, екіпажу,
вантажу та пошти, в тому числі паспортні, митні, валютні та
санітарні формальності, будуть застосовуватися до пасажирів,
екіпажів, вантажів та пошти повітряних суден авіапідприємства,
призначеного іншою Договірною Стороною, під час їхнього
перебування в межах вказаної території.
Стаття 8
Збори та інші платежі за користування кожним аеропортом,
включаючи його споруди, технічні та інші засоби та послуги, а
також будь-які платежі за користування аеронавігаційними засобами
зв'язку та послугами будуть стягуватися у відповідності із
встановленими ставками та тарифами кожної Договірної Сторони.
Стаття 9
Пасажири, багаж та вантаж, що прямують прямим транзитом через
територію однієї Договірної Сторони та не покидають райони
аеропорту, виділеного з цією метою, будуть піддаватися лише
спрощеному контролю.
Багаж та вантаж, що прямують прямим транзитом, не будуть
обкладатися митними зборами та іншими подібними податками.
Стаття 10
1. Призначеним авіапідприємствам Договірних Сторін будуть
надані справедливі та рівні умови експлуатації договірних ліній за
встановленими маршрутами між їхніми відповідними територіями.
2. При експлуатації договірних ліній призначене
авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинне приймати до
уваги інтереси призначеного авіапідприємства іншої Договірної
Сторони для того, щоб не завдати збитків перевезенням останньому
авіапідприємству, яке експлуатує авіалінію по цьому ж маршруту або
його частині.
3. Договірні лінії, що обслуговуються призначеними
авіапідприємствами Договірних Сторін, повинні відповідати
загальноприйнятим потребам в перевезеннях по зазначеним маршрутам
і кожне авіапідприємство повинно мати першочерговим завданням
надання такої місткості, яка при розумному коефіцієнті
завантаження відповідала б існуючим та розумно запропонованим
потребам в перевезеннях пасажирів, вантажу та пошти між їхніми
відповідними територіями.
4. Перевезення, що здійснюються призначеним авіапідприємством
за цією Угодою повинні відповідати загальному принципу, згідно з
яким місткість буде залежати від:
a) потреб в перевезеннях між державами, в яких починаються та
закінчуються перевезення;
b) потреб в перевезеннях того району, через який проходить
авіалінія, та
c) потреб у транзитних перевезеннях.
Стаття 11
1. Тарифи на будь-якій договірній лінії повинні
встановлюватися на розумному рівні з урахуванням усіх відповідних
факторів, включаючи експлуатаційні витрати, розумний прибуток,
характеристику авіалінії (наприклад, швидкість та зручність) та
тарифи інших авіапідприємств для будь-якої частини встановленого
маршруту. Ці тарифи повинні бути встановлені у відповідності з
вказаними нижче умовами цієї Статті.
2. Тарифи, що вказані у пункті 1 цієї Статті, а також розмір
агентських комісійних з цих тарифів повинні, по можливості,
узгоджуватися по кожному із встановлених маршрутів між
зацікавленими призначеними авіапідприємствами після консультації з
іншими авіапідприємствами, що експлуатують весь маршрут або його
частину. Узгоджені таким чином тарифи підлягають затвердженню
авіаційною владою Договірних Сторін.
3. Якщо призначені авіапідприємства не зможуть погодитися з
будь-яким з цих тарифів або з яких-небудь інших причин тариф не
може бути узгоджений у відповідності з умовами пункту 2 цієї
Статті, авіаційна влада Договірних Сторін повинна спробувати
встановити тариф за домовленістю між собою.
4. Якщо авіаційна влада не зможе досягти згоди з питання
затвердження якого-небудь тарифу, наданого їй у відповідності до
пункту 2 цієї Статті, чи з приводу пункту 3 цієї Статті, ця
розбіжність повинна бути врегульована згідно умов Статті 19 цієї
Угоди.
5. Жоден тариф не повинен набрати чинності, якщо його не
затвердить авіаційна влада однієї з Договірних Сторін.
6. Встановлені тарифи повинні залишатися чинними до тих пір,
поки не будуть встановлені нові тарифи у відповідності до умов
цієї Статті.
Стаття 12
1. Повітряні судна, що експлуатуються на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, а також
їхнє табельне майно, запаси палива та мастильні матеріали, бортові
запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби),
що знаходяться на борту таких повітряних суден, будуть звільнятися
від усіх мит та інших подібних зборів після прибуття на територію
іншої Договірної Сторони за умови, що це майно, матеріалами та
запаси залишаються на борту повітряного судна до моменту їхнього
зворотного вивезення.
2. Також будуть звільнятися від таких податків і мит, за
виключенням зборів за надане обслуговування та ремонт:
a) бортові запаси, що взяті на території однієї Договірної
Сторони в межах лімітів, встановлених владою згаданої Договірної
Сторони та призначені для використання на борту повітряного судна,
що експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони;
b) запасні частини, ввезені на територію однієї Договірної
Сторони для технічного обслуговування та ремонту повітряного
судна, що експлуатується на договірних лініях призначеним
авіапідприємством іншої Договірної Сторони;
c) паливо та мастильні матеріали, призначені для використання
повітряним судном, що експлуатується на договірних лініях
призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони, навіть
якщо ці запаси будуть використовуватися на ділянці маршруту в
межах території іншої Договірної Сторони, де вони взяті на борт.
3. Матеріали, запаси та запасні частини, вказані у пункті 2
цієї Статті, на вимогу однієї з Договірних Сторін можуть бути
поставлені під контроль чи нагляд митної влади.
4. Табельне майно, матеріали, запаси та запасні частини, що
знаходяться на борту повітряного судна, що експлуатується на
договірних лініях призначеним авіапідприємством однієї Договірної
Сторони, можуть бути вивантажені на території іншої Договірної
Сторони лише за згодою митної влади цієї Договірної Сторони. У
цьому випадку вони можуть бути поміщені під нагляд згаданої влади
доти, доки вони не будуть вивезені назад та не отримають іншого
призначення у відповідності з митними правилами.
Стаття 13
1. Кожна Договірна Сторона надає призначеному
авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного
переведення сум перевищення прибутків над витратами, що отримані
цим авіапідприємством від експлуатації договірних ліній.
2. Таке переведення повинне здійснюватися у відповідності з
положеннями угоди, що регулює фінансові відносини між Договірними
Сторонами. У випадку відсутності такої угоди чи відповідних
положень в такій угоді, переведення повинне здійснюватися у
вільно конвертованій валюті за офіційним курсом обміну у
відповідності з правилами валютного обміну, що застосовуються
Договірними Сторонами.
Стаття 14
1. Прибутки, що отримані призначеним авіапідприємством однієї
Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони від
експлуатації договірних ліній, будуть звільнятися цієї іншою
Договірною Стороною від оподаткування, яке повинне або могло б
бути застосоване у відповідності з правилами цієї Договірної
Сторони.
2. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї
Договірної Сторони, включаючи авіаквитки та авіанакладні, а також
рекламні матеріали будуть звільнені на території іншої Договірної
Сторони від усіх податків та митних зборів.
Стаття 15
1. Для забезпечення експлуатації договірних ліній
призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони надається
право відкрити на території іншої Договірної Сторони свої
представництва з необхідним адміністративним, комерційним та
технічним персоналом.
2. Вказаний в цій Статті персонал повинен складатися з
громадян Договірної Сторони, чисельність кожного буде
встановлюватися за узгодженням між авіаційною владою Договірних
Сторін.
Стаття 16
1. У відповідності до своїх прав та обов'язків, що випливають
з міжнародного права, Договірні Сторони підтверджують, що взяте
ними по відношенню один до одного зобов'язання захищати безпеку
цивільної авіації від актів незаконного втручання є невід'ємною
частиною цієї Угоди. Не обмежуючи загальне застосування своїх прав
та обов'язків по міжнародному праву, Договірні Сторони діють у
відповідності з положеннями Конвенції про злочини та деякими
іншими актами, що вчиняються на борту повітряних суден, підписаної
в Токіо 14 вересня 1963 року ( 995_244 ), Конвенції про боротьбу з
незаконним захопленням повітряного судна, підписаної в Гаазі 16
грудня 1970 року ( 995_167 ), Конвенції про боротьбу з незаконними
актами, що направлені проти безпеки цивільної авіації, підписаної
в Монреалі 23 вересня 1971 року ( 995_165 ), Протоколу про
боротьбу з незаконними актами насилля в аеропортах, що
обслуговують міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі
24 лютого 1988 року ( 995_269 ), положеннями діючих двосторонніх
угод між Договірними Сторонами, а також тих угод, які будуть
укладені між ними надалі.
2. Договірні Сторони будуть надавати на вимогу всю необхідну
допомогу один одному з попередження незаконного захоплення
повітряних суден та інших незаконних актів, що спрямовані проти
безпеки таких повітряних суден, їхніх пасажирів та екіпажів,
аеропортів та аеронавігіційних засобів, а також будь-якої іншої
загрози безпеки цивільної авіації.
3. Договірні Сторони діють у відповідності з положеннями про
авіаційну безпеку та технічними вимогами, що встановлюються
Міжнародною організацією цивільної авіації та передбачені
Положеннями до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), в тій мірі, в якій такі положення та вимоги, які
можуть бути застосовані до Договірних Сторін; вони будуть
вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден їхньої реєстрації та
експлуатанти повітряних суден, що постійно базуються або мають
головне місце діяльності на їхній території, та експлуатанти
міжнародних аеропортів на їхній території, діяли у відповідності
до таких положень та вимог з авіаційної безпеки.
4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша
Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних
суден, згаданих у пункті 3 положень та вимог з авіаційної безпеки,
які передбачені іншою Договірною Стороною для в'їзду, виїзду або
знаходження в межах її території. Кожна Договірна Сторона буде
забезпечувати вживання належних заходів в межах їх території для
захисту повітряних суден та перевірки пасажирів, екіпажу, ручної
поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів до і під час посадки
чи завантаження. Кожна Договірна Сторона також приязно розгляне
будь-яке прохання іншої Договірної Сторони про прийняття
спеціальних заходів безпеки у випадку конкретної загрози.
5. Коли має місце інцидент або загроза інциденту, пов'язаного
з незаконним захопленнями цивільного повітряного судна або з
іншими незаконними актами, такими, що спрямовані проти безпеки
повітряних суден, їхніх пасажирів та екіпажу, аеропортів та
аеронавігаційних засобів, Договірні Сторони будуть надавати одна
одній допомогу шляхом полегшення зв'язку та прийняття відповідних
заходів з метою швидкого та безпечного припинення такого інциденту
або його загрози.
Стаття 17
Для полегшення тісної співпраці з усіх питань, що відносяться
до виконання цієї Угоди, між авіаційною владою Договірних Сторін
час від часу будуть проводитися консультації.
Стаття 18
1. Авіаційна влада однієї Договірної Сторони буде надавати на
запит іншій Договірній Стороні періодичні та інші статистичні
дані.
2. Статистичні дані повинні включати в себе всю інформацію,
необхідну для визначення об'єму перевезень, що здійснюються
призначеними авіапідприємствами по встановлених маршрутах, та
пунктах відправлення і пунктах призначення таких перевезень.
Стаття 19
Будь-який спір, що виникає у зв'язку з тлумаченням або
застосуванням цієї Угоди чи Додатка до неї, буде вирішуватися
шляхом прямих переговорів між авіаційною владою обох Договірних
Сторін. Якщо згадана влада не досягне порозуміння, спір буде
вирішений по дипломатичних каналах.
Стаття 20
Якщо одна з Договірних Сторін вважатиме за бажане змінити
умови цієї Угоди та Додатка до неї, вона може запросити
консультацію між авіаційною владою обох Договірних Сторін відносно
змін, що припускаються. Консультації повинні початися протягом 60
днів з дати запиту, якщо тільки авіаційна влада Договірних Сторін
не домовиться про продовження цього строку. Зміни Угоди вступають
в силу після їх підтвердження шляхом обміну нотами по
дипломатичних каналах. Зміни можуть бути внесені в Додаток за
узгодженням між авіаційною владою Договірних Сторін.
Стаття 21
Ця Угода та будь-які поправки до неї повинні бути
зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.
Стаття 22
1. Ця Угода укладається на невизначений строк.
2. Кожна Договірна Сторона може у будь-який час повідомити по
дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону про свій намір
припинити дію цієї Угоди. У цьому випадку Угода припинить свою дію
через 12 місяців з дати отримання повідомлення іншою Договірною
Стороною, якщо тільки повідомлення про припинення дії Угоди не
буде відізване за обопільною згодою до закінчення цього строку.
Стаття 23
Ця Угода вступає в силу з дати її підписання.
Вчинено у місті Бішкеку 23 лютого 1993 року, у двох
оригінальних примірниках, кожен українською, киргизькою та
російською мовами, причому усі тексти є автентичними.
За Уряд України За Уряд Республіки Киргизстан
(підпис) (підпис)
Л. Кучма Т. Чингишев
Додаток
до Угоди між Урядом України
та Урядом Республіки
Киргизстан про повітряне
сполучення

1. Авіапідприємство, призначене Урядом України, має право на
регулярну експлуатацію договірних авіаліній за такими маршрутами:
------------------------------------------------------------------ |Пункти відправлення| Проміжні пункти |Пункти призначення | |-------------------+------------------------+-------------------| |Київ |Пункти в третіх державах|Бішкек | | | | | |Львів | |Ош | | | | | |Сімферополь | |Каракол | ------------------------------------------------------------------
2. Авіапідприємство, призначене Урядом Республіки Киргизстан,
має право на регулярну експлуатацію договірних авіаліній за такими
маршрутами:
------------------------------------------------------------------ |Пункти відправлення| Проміжні пункти |Пункти призначення | |-------------------+------------------------+-------------------| |Бішкек |Пункти в третіх державах|Київ | | | | | |Ош | |Львів | | | | | |Каракол | |Сімферополь | ------------------------------------------------------------------
Примітка:
1) Проміжні пункти можуть обслуговуватися призначеним
авіапідприємством кожної Договірної Сторони без застосування
п'ятої "свободи повітря".
2) Кожне призначене авіапідприємство може на свій розсуд
оминати будь-які проміжні пункти на договірних лініях.вгору