Документ 417-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.06.2010, підстава - 434-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2007 р. N 417
Київ
Про затвердження Порядку використання у
2007 році коштів, що передбачені у державному бюджеті
для відшкодування витрат державних
підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням
вітчизняних періодичних друкованих видань
{ Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 107-17 ) для відшкодування витрат
державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних
періодичних друкованих видань, здійснюється відповідно
до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з
Постановою КМ N 301 ( 301-2008-п ) від 02.04.2008 }
{ Дію Постанови продовжено на 2009 рік з урахуванням
положень Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 ) та особливостей, викладених в
Постанові КМ N 32 ( 32-2009-п ) від 14.01.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1291 ( 1291-2009-п ) від 02.12.2009 }
{ Установити, що у 2010 році кошти, передбачені у державному
бюджеті ( 2154-17 ) для відшкодування витрат державних
підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням
вітчизняних періодичних друкованих видань, використовуються
відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з
урахуванням того, що операції, пов'язані з використанням
коштів, проводяться відповідно до Порядку ( z0716-04 ),
затвердженого Державним казначейством, згідно з Постановою
КМ N 434 ( 434-2010-п ) від 16.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, що
передбачені у державному бюджеті ( 489-16 ) для відшкодування
витрат державних підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням
вітчизняних періодичних друкованих видань, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 417
ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, що передбачені у
державному бюджеті ( 489-16 ) для відшкодування
витрат державних підприємств зв'язку,
пов'язаних з розповсюдженням
вітчизняних періодичних друкованих видань

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених Мінтрансзв'язку у державному бюджеті
( 489-16 ) за програмою 3106120 "Відшкодування витрат державних
підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних
друкованих видань" (далі -бюджетні кошти).
Одержувачами бюджетних коштів є державне підприємство по
розповсюдженню періодичних видань "Преса" (далі - Преса) та філії
Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта"
(далі - Укрпошта) за переліком згідно з додатком 1.
2. Бюджетні кошти спрямовуються одержувачам бюджетних коштів
для відшкодування витрат, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних
періодичних друкованих видань (далі - видання).
3. Розрахунок витрат, пов'язаних з розповсюдженням видань
(далі - витрати), здійснюється щомісяця Пресою та Укрпоштою окремо
за кожним одержувачем бюджетних коштів у розрізі індексів видань,
що розповсюджуються через мережу Преси та Укрпошти, за формою
згідно з додатком 2.
4. Для здійснення розрахунку витрат використовуються:
дані довідки про плановану собівартість виготовлення одного
примірника передплатного видання, що подається видавцем
(редакцією) та додається до договору про розповсюдження видання за
передплатою, укладеного між видавцем (редакцією) та одержувачем
бюджетних коштів;
дані карток обліку і контролю тиражів передплати;
розрахункові (за собівартістю) тарифи на оформлення
передплати та доставку передплатникам видань (далі - розрахункові
тарифи).
Видавці (редакції) подають одержувачам бюджетних коштів
зазначену довідку, погоджену Держцінінспекцією, яка містить
інформацію про індекс, назву видання, формат і кількість шпальт -
для газет, вагу - для журналів, періодичність виходу та плановану
собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання.
Держцінінспекція зобов'язана погодити подану видавцями
(редакціями) довідку протягом десяти робочих днів.
5. Розрахунок витрат здійснюється з урахуванням різниці між
розрахунковими і фіксованими тарифами на оформлення передплати та
доставку передплатникам видань, розрахованими відповідно до
частини другої статті 9 Закону України "Про державну підтримку
засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"
( 540/97-ВР ).
6. Розрахунок суми відшкодування витрат здійснюється шляхом
визначення:
сукупного тиражу видання за відповідний період за окремим
індексом як добутку разового тиражу, зазначеного у картках обліку
і контролю тиражів передплати, та періодичності виходу з друку
видання на відповідний період;
різниці між витратами, розрахованими як добуток сукупного
тиражу та відповідно розрахункових тарифів і фіксованих тарифів,
зазначених у пункті 5, за окремим індексом;
суми показників відшкодування витрат, розрахованих за всіма
індексами видань.
7. Підставою для здійснення розрахунку витрат є довідки про
плановану собівартість виготовлення одного примірника
передплатного видання, подані видавцями (редакціями), та
розрахунки відповідних витрат Преси та Укрпошти.
Укрпошта розподіляє витрати пропорційно питомій вазі разових
тиражів видань за своїми філіями - одержувачами бюджетних коштів.
Преса та Укрпошта надсилають зазначені розрахунки
Мінтрансзв'язку для перевірки. { Абзац третій пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1291 ( 1291-2009-п ) від
02.12.2009 }
8. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
9. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством
порядку.

Додаток 1
до Порядку
ПЕРЕЛІК
філій Українського державного підприємства
поштового зв'язку "Укрпошта"

------------------------------------------------------------------ | Найменування філії | Ідентифікаційний | Місцезнаходження | | | код | філії | |------------------------+-------------------+-------------------| | Дирекція: | | | |------------------------+-------------------+-------------------| | 1. Вінницька | 20116650 |21050 м. Вінниця, | | | |вул. Соборна, 59 | |------------------------+-------------------+-------------------| | 2. Волинська | 20134234 |43025 м. Луцьк, | | | |вул. Кривий Вал, 19| |------------------------+-------------------+-------------------| | 3. Дніпропетровська | 25771603 |49000 м. Дніпро- | | | |петровськ, | | | |вул. Привокзальна, | | | |11 | |------------------------+-------------------+-------------------| | 4. Донецька | 22020055 |83000 м. Донецьк, | | | |вул. Універси- | | | |тетська, 13 | |------------------------+-------------------+-------------------| | 5. Житомирська | 22046132 |10001 м. Житомир, | | | |вул. Вітрука, 1 | |------------------------+-------------------+-------------------| | 6. Закарпатська | 20454128 |88000 м. Ужгород, | | | |пл. Поштова, 4 | |------------------------+-------------------+-------------------| | 7. Запорізька | 20509800 |69000 м. Запоріжжя,| | | |пр. Леніна, 133 | |------------------------+-------------------+-------------------| | 8. Івано-Франківська | 22178632 |76018 м. Івано- | | | |Франківськ, | | | |вул. Незалежності, | | | |6 | |------------------------+-------------------+-------------------| | 9. Київська обласна | 22919784 |02098 м. Київ, | | | |пр. Тичини, 6 | |------------------------+-------------------+-------------------| |10. Кіровоградська | 01185220 |25006 | | | |м. Кіровоград, | | | |вул. Гоголя, 72 | |------------------------+-------------------+-------------------| |11. Кримська | 01185562 |95000 | | | |м. Сімферополь, | | | |вул. Р. Люксембург,| | | |1 | |------------------------+-------------------+-------------------| |12. Луганська | 21796581 |91056 м. Луганськ, | | | |вул. Поштова, 22 | |------------------------+-------------------+-------------------| |13. Львівська | 22336769 |79000 м. Львів, | | | |вул. Словацького, 1| |------------------------+-------------------+-------------------| |14. Миколаївська | 25382899 |54001 м. Миколаїв, | | | |вул. Адміральська, | | | |27/1 | |------------------------+-------------------+-------------------| |15. Одеська | 22485297 |65029 м. Одеса, | | | |вул. Садова, 10 | |------------------------+-------------------+-------------------| |16. Полтавська | 21061678 |36000 м. Полтава, | | | |вул. 1100-річчя | | | |Полтави, 2 | |------------------------+-------------------+-------------------| |17. Рівненська | 22565760 |33028 м. Рівне, | | | |вул. Чорновола, 1 | |------------------------+-------------------+-------------------| |18. Сумська | 22981300 |40030 м. Суми, | | | |вул. Воскресенська,| | | |13/7 | |------------------------+-------------------+-------------------| |19. Тернопільська | 1192220 |46001 м. Тернопіль,| | | |вул. В. Чорновола, | | | |1 | |------------------------+-------------------+-------------------| |20. Харківська | 22721970 |51052 м. Харків, | | | |пл. Привокзальна, 2| |------------------------+-------------------+-------------------| |21. Херсонська | 22740252 |73000 м. Херсон, | | | |пр. Ушакова, 41 | |------------------------+-------------------+-------------------| |22. Хмельницька | 21344146 |29000 | | | |м. Хмельницький, | | | |вул. Проскурівська,| | | |90 | |------------------------+-------------------+-------------------| |23. Черкаська | 21389969 |18000 м. Черкаси, | | | |вул. Б. Вишневець- | | | |кого, 34 | |------------------------+-------------------+-------------------| |24. Чернігівська | 25572588 |14000 м. Чернігів, | | | |просп. Миру, 28 | |------------------------+-------------------+-------------------| |25. Чернівецька | 01189689 |58000 м. Чернівці, | | | |вул. Худякова, 27 | |------------------------+-------------------+-------------------| |26. Севастопольська | 22287114 |99000 | | міська | |м. Севастополь, | | | |вул. Морська, 21 | |------------------------+-------------------+-------------------| |27. Київська міська | 01189979 |01001 м. Київ, | | | |вул. Хрещатик, 22 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку
РОЗРАХУНОК
суми відшкодування витрат
___________________________________________,
(найменування одержувача бюджетних коштів)
пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних
періодичних друкованих видань
за ________________ 2007 року
(місяць)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Індекс|Назва |Формат і |Періо- |Планована |Разовий|Сукупний|Вартість |Витрати, |Витрати, | |п/п| |видання|кількість|дичність|собівартість|тираж |тираж, |послуг |пов'язані з |що | | | | |шпальт - |виходу |виготов- |станом |примір- |зв'язку на |розповсюдженням |підлягають| | | | |для |на |лення одного|на |ників |місяць, |видань, гривень |відшко- | | | | |газет, |місяць, |примірника |-------|(графа 5|гривень | |дуванню з | | | | |вага - |разів |видання (за |(дата),|х графа |-------------+-----------------|державного| | | | |для | |даними |примір-|7) |за |за |за |за |бюджету за| | | | |журналів,| |видавців |ників | |розра-|фіксо-|розра- |фіксо- |----------| | | | |грамів | |(редакцій), | | |хунко-|ваними|хунко- |ваними |(місяць) | | | | | | |гривень | | |вими |тари- |вими |тарифами|(графа | | | | | | | | | |тари- |фами |тарифами|(графа 8|12 - графа| | | | | | | | | |фами | |(графа 8|х графа |11) | | | | | | | | | | | |х графа |10) | | | | | | | | | | | | |9) | | | |---+------+-------+---------+--------+------------+-------+--------+------+------+--------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+------+-------+---------+--------+------------+-------+--------+------+------+-----------------+----------| | | | | | | | |______ | | |___________ |_______ | | | | | | | | |Усього | | |Усього |Усього | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________ ________ ____________________
(Найменування посади керівника (підпис) (ініціали, прізвище)
підприємства)
М.П.
Начальник планово-економічної ________ ____________________
службивгору