Документ 4168-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 98
Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
щодо забезпечення діяльності
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.336 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Третє речення частини п'ятої статті 98 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529) після слів "Членам Комісії" доповнити словами "які не мають основного місця роботи та членам Комісії".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4168-VIвгору