Документ 4161-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.12.2018, підстава - 2449-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо граничного віку перебування на державній,
дипломатичній службі та службі
в органах місцевого самоврядування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.334 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43
N 2449-VIII ( 2449-19 ) від 07.06.2018, ВВР, 2018, N 26, ст.219 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

2. Перше речення частини першої статті 18 Закону України "Про
службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; із змінами,
внесеними Законом України від 8 липня 2011 року N 3668-VI)
( 3668-17 ) викласти в такій редакції: "Граничний вік перебування
на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2449-VIII ( 2449-19 ) від 07.06.2018 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4161-VIвгору