Документ 416-70-п, поточна редакція — Прийняття від 14.08.1970

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 14 серпня 1970 р. N 416
Київ
Про хід виконання плану поставок продукції
Міністерством чорної металургії УРСР
і Міністерством промисловості будівельних
матеріалів УРСР

Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Міністерство
чорної металургії УРСР і Міністерство промисловості будівельних
матеріалів УРСР забезпечили в першому півріччі 1970 року виконання
в загальному обсязі планів поставок прокату чорних металів, чавуну
і феросплавів, стальних труб, цементу, м'яких покрівельних
матеріалів, азбоцементних труб та інших матеріалів. Виконані також
плани поставок сільському господарству і будівельним
міністерствам.
Проте в організації виконання завдань народногосподарського
плану і постачанні народному господарству республіки
металопродукції і будівельних матеріалів мають місце серйозні
недоліки.
Окремі металургійні заводи продовжують порушати графіки
прокату, не виконують замовлень на трудомісткі і дефіцитні
профілі, перевиконуючи в той же час плани поставок нетрудомістких
профілів прокату, поставляють продукцію з порушенням умов
замовлень по розмірах, марках і якісних показниках сталі, що
призводить до перевитрат металу у споживачів і до перебоїв у їх
роботі.
Дніпровський металургійний завод імені Дзержинського
(директор т. Волобуєв) при перевиконанні плану першого півріччя
ц. р. по виробництву прокату на 33,4 тис. тонн недопоставив його
по окремих замовленнях 22,1 тис. тонн.
Комунарський металургійний завод (директор т. Жердєв)
недопоставив споживачам 10,9 тис. тонн прокату і 12,5 тис. тонн
ливарного чавуну при перевиконанні плану виробництва прокату на
11,6 тис. тонн і чавуну - на 6,3 тис. тонн. Нікопольський
південнотрубний завод (директор т. Шведченко) перевиконав план
виробництва труб у цілому на 9,3 тис. тонн, але недопоставив
споживачам по окремих замовленнях 4,5 тис. тонн труб для буріння.
Міністерство чорної металургії УРСР у першому півріччі ц. р.,
внаслідок невиконання металургійними заводами плану виробництва в
заданому сортаменті, недопоставило споживачам по окремих
замовленнях 78 тис. тонн прокату, або 0,4 проц. до плану поставок,
в тому числі 2,6 тис. тонн листової сталі для Міністерства
місцевої промисловості УРСР, або 7 процентів. Недопоставлено також
18 тис. тонн стальних труб, або 0,9 проц. і 19 тис. тонн ливарного
чавуну, або 1,2 процента до плану.
Не виконали плану виробництва Дружківський і
Нижньодніпровський заводи металовиробів, які недопоставили
2,7 тис. тонн болтів з гайками. Вкрай незадовільно виконує
завдання по виготовленню і поставці оцинкованої сітки для
автоматизованих пташників Київський завод імені Письменного, який
у першому півріччі ц. р. з 93 комплектів поставив лише 39.
Підприємства вогнетривкої промисловості Міністерства чорної
металургії УРСР недопоставили 220 тис. тонн вапняку для цукрових
заводів і 24 тис. тонн для сільського господарства.
Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР
внаслідок невиконання планів виробництва Київським комбінатом
азбестоцементних виробів і Ворошиловградським ливарно-механічним
заводом недопоставило 12 млн. умовних плиток шиферу і 100 тис.
еквівалентних кв. метрів опалювальних радіаторів.
Асортимент і якість окремих видів продукції, що випускається
підприємствами промисловості будівельних матеріалів республіки, не
забезпечують вимоги народного господарства.
Потреба споживачів республіки у портландському цементі, яка
становить 65 процентів від загального випуску цементу, не
забезпечується через недостатній рівень його виробництва. Не
задовольняється також потреба в азбоцементних трубах діаметром
100-141 мм.
Ворошиловградський ливарно-механічний завод замість
мінімально необхідних 5 типорозмірів штампованих стальних
опалювальних радіаторів виготовляє лише один типорозмір.
Сімферопольський завод "Сантехпром" випускає віконні і дверні
набори тільки 8 найменувань з потрібних 20. Запорізький цегельний
завод 95 процентів метласької плитки випускає третім сортом.
Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР не
здійснювало належного контролю за додержанням на підвідомчих
підприємствах діючого порядку відпуску готової продукції
споживачам.
Як встановлено перевіркою, проведеною Комітетом народного
контролю УРСР, за вказівкою Міністра промисловості будівельних
матеріалів УРСР т. Бакланова і керівників підвідомчих підприємств:
директора Балаклійського заводу азбестоцементних виробів
т. Склярова, начальника комбінату "Донецькпромбудматеріали"
т. Мініна, директора Костянтинівського склозаводу т. Забкова та
директора Ольшанського цементного заводу т. Іванова протягом
1969 року і I кварталу 1970 р. провадився безнарядний відпуск
дефіцитних будівельних матеріалів.
Головпостач УРСР недостатньо здійснює контроль за додержанням
на підприємствах республіки державної дисципліни в поставках, а
його окремі територіальні управління навіть самі допускають
безнарядний відпуск продукції.
Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Зобов'язати Міністра чорної металургії УРСР т. Куликова,
Міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР т. Бакланова і
начальника Головпостачу УРСР т. Тичиніна в серпні-вересні 1970 р.
ліквідувати допущену заборгованість по поставках металопродукції
та будівельних матеріалів і забезпечити виконання річного плану
поставок всім споживачам, звернувши особливу увагу на виконання
замовлень для сільського господарства.
2. Міністерству чорної металургії УРСР:
- забезпечити виконання планів виробництва металопродукції в
заданому сортаменті та безперебійне відвантаження переробного
металу по плану кооперованих поставок;
- розробити і здійснити заходи по підвищенню якості
металопродукції, в першу чергу листової сталі, на Ждановському
металургійному заводі імені Ілліча;
- розглянути стан будівництва цеху N 2 Дружківського заводу
металовиробів і вжити заходів до забезпечення своєчасного введення
його в дію;
- прискорити розробку і забезпечити впровадження в 1970 році
системи автоматизованого обліку і контролю за поставками
металопродукції.
3. Взяти до відома заяву заступника Міністра чорної
металургії УРСР т. Куликова, що Міністерством вживаються заходи до
ліквідації заборгованості по поставках споживачам металопродукції,
вапняку цукровим заводам і для сільського господарства, металевої
сітки для пташників і металопрокату для місцевої
промисловості.
Начальнику Донецької залізниці т. Приклонському подати
допомогу Міністерству чорної металургії УРСР у забезпеченні
підприємств вогнетривкої промисловості залізничними вагонами для
відвантаження вапняку сільському господарству і цукровим заводам.
4. Звернути увагу директорів металургійних заводів:
Дніпровського імені Дзержинського - т. Волобуєва, Комунарського -
т. Жердєва і Нікопольського південнотрубного - т. Шведченка на
невиконання ними планів поставок металопродукції по окремих
замовленнях споживачів і зажадати від них в найкоротший строк
ліквідувати допущену заборгованість та забезпечити виконання
річного плану поставок.
5. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР:
а) ретельно розібратися в причинах незадовільної роботи
Київського комбінату азбестоцементних виробів і
Ворошиловградського ливарно-механічного заводу та подати їм
всебічну допомогу у виконанні планів виробництва шиферу і
опалювальних радіаторів;
б) передбачити в плані 1971 року за погодженням з Держпланом
УРСР і Головпостачем УРСР заходи:
- по збільшенню питомої ваги виробництва портландцементу в
загальному обсязі випуску цементу;
- по збільшенню випуску азбоцементних труб діаметром
100-141 мм;
- по значному розширенню номенклатури віконних та дверних
наборів;
в) розробити і протягом 1970 року здійснити заходи по
поліпшенню якості метлаських керамічних плиток, що випускаються
Запорізьким цегельним заводом.
6. Головпостачу УРСР:
- в місячний строк розглянути разом з Міністерством чорної
металургії УРСР і Міністерством промисловості будівельних
матеріалів УРСР невирішені питання забезпечення підприємств цих
міністерств матеріально-технічними ресурсами по номенклатурі
Держпостачу СРСР і подати їм необхідну допомогу;
- протягом серпня 1970 р. разом з Міністерством чорної
металургії УРСР вирішити питання про забезпечення поставки для
будівництва газопроводу до Авдіївського коксохімічного заводу
необхідної арматури, кабельної продукції, електроустаткування і
приладів;
- забезпечити видачу замовлень на поставку економічних
профілів прокату у відповідності з встановленим планом
виробництва, організувати систематичний контроль за поставками і
використанням цих видів прокату.
7. Звернути увагу Міністра промисловості будівельних
матеріалів УРСР т. Бакланова, директора Балаклійського заводу
азбестоцементних виробів т. Склярова, начальника комбінату
"Донецькпромбудматеріали" т. Мініна, директора Костянтинівського
склозаводу т. Забкова та директора Ольшанського цементного заводу
т. Іванова на грубе порушення ними державної дисципліни в
поставках і попередити їх, що коли вони і надалі допускатимуть
факти безнарядного відпуску будівельних матеріалів, то їх буде
притягнуто до суворої відповідальсності.
8. Взяти до відома заяви тт. Бакланова і Тичиніна, що питання
про безнарядний відпуск будівельних матеріалів розглянуто на
колегіях Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР і
Головпостачу УРСР, вжито заходів до запобігання надалі фактам
безнарядного відпуску продукції і винних в цьому службових осіб
притягнуто до суворої відповідальності.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 37вгору