Деякі питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009416
Документ 416-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.11.2011, підстава - 1126-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2009 р. N 416
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1126 ( 1126-2011-п ) від 02.11.2011 }
Деякі питання Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що організаційне забезпечення діяльності
Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики
здійснює його апарат, який є структурним підрозділом Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
Керівник та працівники апарату Урядового уповноваженого з
питань антикорупційної політики призначаються на посаду і
звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за
поданням Урядового уповноваженого з питань антикорупційної
політики.
Структура і штатна чисельність апарату затверджуються
Міністром Кабінету Міністрів України за поданням Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політики.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
4 червня 2008 р. N 532 ( 532-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 42, ст. 1397) такі зміни:
у пункті 3 після слів "заступника міністра" доповнити словами
"Кабінету Міністрів України";
у пункті 5 цифри "2008" замінити цифрами "2009".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31вгору