Документ 4157-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо структури та порядку обліку кадрів
Служби безпеки України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.333 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382;
2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258; 2011 р., N 10, ст. 63):
1) частину першу статті 10 і частину першу статті 15 після
слів "військової контррозвідки" доповнити словами
"контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері
інформаційної безпеки";
2) частину першу статті 19 доповнити реченням такого змісту:
"Порядок обліку кадрів Служби безпеки України затверджується
Головою Служби безпеки України".
2. Частину другу статті 1 Закону України "Про загальну
структуру і чисельність Служби безпеки України" ( 3014-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 4, ст. 53, N 30,
ст. 258; 2009 р., N 24, ст. 296) після абзацу четвертого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері
інформаційної безпеки".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами шостим - тринадцятим.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4157-VIвгору