Документ 414-94-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.01.2019, підстава - 6-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 червня 1994 р. N 414
Київ
{ Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р ( 490-2008-р )
від 19.03.2008 }
Про види, розміри і порядок надання
компенсації громадянам у зв'язку з роботою,
яка передбачає доступ до державної таємниці
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 114-р ( 114-95-р ) від 27.02.95
Постановами КМ
N 1601 ( 1601-2001-п ) від 29.11.2001
N 889 ( 889-2018-п ) від 31.10.2018
N 6 ( 6-2019-п ) від 10.01.2019 }

На виконання постанови Верховної Ради України від 21 січня
1994 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про державну
таємницю" ( 3856-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про види, розміри і порядок надання
компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ
до державної таємниці (додається).
2. Установити, що витрати на виплату зазначеної компенсації
державні органи та інші бюджетні установи і організації здійснюють
у межах бюджетних асигнувань, виділених на їх утримання, а
госпрозрахункові підприємства і організації - за рахунок власних
коштів з віднесенням цих витрат на собівартість продукції (робіт,
послуг).
3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 постанови
Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. N 458
( 458-93-п ) "Питання Державного комітету з питань державних
секретів".
4. Ця постанова набуває чинності з 1 червня 1994 року.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 1994 р. N 414
ПОЛОЖЕННЯ
про види, розміри і порядок надання
компенсації громадянам у зв'язку з роботою,
яка передбачає доступ до державної таємниці

1. Це Положення визначає види, розміри і порядок надання
компенсації працівникам органів законодавчої, виконавчої та
судової влади, органів прокуратури, інших державних органів,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, які за умовами своєї
професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що
становлять державну таємницю (далі - особи, які працюють в умовах
режимних обмежень). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1601
( 1601-2001-п ) від 29.11.2001, N 889 ( 889-2018-п ) від
31.10.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }
2. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім
працівників режимно-секретних органів, установлюється надбавка до
посадових окладів (тарифних ставок), заробітної плати (у разі
визначення законом її розміру) залежно від ступеня секретності
інформації: { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 889 ( 889-2018-п ) від 31.10.2018 -
застосовується з 1 січня 2018 року, N 6 ( 6-2019-п ) від
10.01.2019 }
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності
"особливої важливості", - 20 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком
таємно", - 15 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності
"таємно", - 10 відсотків.
3. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень і
безпосередньо виконують науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і
передбачені державним замовленням (контрактом), встановлюється
надбавка до посадових окладів (тарифних ставок) залежно від
ступеня секретності та обсягу інформації:
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності
"особливої важливості", - 70-100 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком
таємно", - 30-70 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності
"таємно", - 10-30 відсотків.

{ Пункт 4 виключено на підставі Розпорядження КМ N 114-р
( 114-95-р ) від 27.02.95 }

4-1. Працівникам режимно-секретних органів в органах
законодавчої, виконавчої та судової влади, органах прокуратури,
інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах, організаціях надбавка до посадових
окладів (тарифних ставок), установлюється залежно від ступеня
секретності інформації у таких розмірах:
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності
"особливої важливості", - 60 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком
таємно", - 50 відсотків;
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно",
- 30 відсотків. { Положення доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 6
( 6-2019-п ) від 10.01.2019 }
5. Такими, що постійно працюють з відомостями, що становлять
державну таємницю, вважаються особи, які за своїми функціональними
обов'язками або на час виконання робіт згідно з укладеними
договорами займаються розробленням, виготовленням, обліком,
зберіганням, використанням документів, виробів та інших
матеріальних носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих
питань або здійснюють постійний контроль за станом захисту
державної таємниці.
6. Персональний склад осіб, які працюють в умовах режимних
обмежень, та розмір надбавки визначаються керівником відповідного
органу законодавчої, виконавчої та судової влади, органу
прокуратури, інших органів державної влади, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації, де працюють ці особи.
Надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної
плати (у разі визначення законом її розміру) виплачується лише за
наявності дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, наданого відповідно до законодавства про
державну таємницю. { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 889 ( 889-2018-п ) від 31.10.2018 -
застосовується з 1 січня 2018 року } { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1601 ( 1601-2001-п ) від
29.11.2001 }
7. Особи, які працюють в умовах режимних обмежень, мають
переважне право залишатися на роботі у разі вивільнення
працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і
праці.вгору