Про звільнення Тарасюка Б.І. з посади Міністра закордонних справ України
Постанова Верховної Ради України від 01.12.2006413-V
Документ 413-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2006, підстава - 1033/2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення Тарасюка Б.І. з посади
Міністра закордонних справ України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.27 )
{ Додатково див. Указ Президента
N 1033/2006 ( 1033/2006 ) від 05.12.2006 }

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звільнити Тарасюка Бориса Івановича з посади Міністра
закордонних справ України ( 88-16 ).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 1 грудня 2006 року
N 413-Vвгору