Документ 413-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2018, підстава - 34-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 червня 2013 р. № 413
Київ

Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1009 від 02.12.2015
№ 477 від 27.07.2016}

{Дію Постанови поширено на осіб рядового і начальницького складу  органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції згідно з Постановою КМ № 428 від 08.06.2005}

{Дію Постанови поширено на громадян України, які проходять службу у військовому резерві Служби безпеки, згідно з Постановою КМ № 284 від 23.07.2014}

{Дія Постанови поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро згідно з Постановою КМ № 34 від 31.01.2018}

Відповідно до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, статті 106 Кодексу цивільного захисту України, пункту 35 Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 10 серпня 2012 р. № 470, пункту 28 Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 29 жовтня 2012 р. № 618, Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1009 від 02.12.2015}

1. Затвердити перелік сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. № 150 “Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом” (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 166);

постанову Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1170 “Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. № 150 на громадян, які проходять службу у військовому резерві” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 97, ст. 3914).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 413

ПЕРЕЛІК
сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу

Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, та особи рядового і начальницького складу на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу через такі сімейні обставини та інші поважні причини:

виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дочки, сина віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи або продовжує навчання (студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажисти вищого навчального закладу) і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги матері (батька);

укладення шлюбу військовослужбовцем, особою рядового чи начальницького складу із громадянкою (громадянином) України, іноземцем або особою без громадянства, що постійно проживає за межами України;

хвороба військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу або члена його сім’ї, якщо така хвороба згідно з висновком лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю або особі рядового чи начальницького складу проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім’ї, у разі відсутності можливості переміщення (переведення) до іншої місцевості;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

наявність у військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу трьох і більше дітей;

неможливість призначення одного з військовослужбовців, осіб рядового чи начальницького складу, які перебувають у шлюбі, в межах одного населеного пункту (гарнізону) в разі переміщення (переведення) дружини (чоловіка) на нове місце служби до іншого населеного пункту (гарнізону);

довгострокове відрядження за кордон дружини (чоловіка) військовослужбовця, особи рядового і начальницького складу.

__________
Примітка.


Члени сім’ї військовослужбовця, особи рядового чи начальницького складу - особи, внесені в особову справу військовослужбовця або особи рядового чи начальницького складу: дружина (чоловік), діти, батьки та батьки дружини (чоловіка), які перебувають на його утриманні.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 413

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 428 “Про доповнення Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та поширення на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. № 150” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 123, ст. 1283; 2006 р., № 31, ст. 2233):

у назві постанови слова і цифри “органів і підрозділів цивільного захисту дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. № 150” замінити словами і цифрами “дії постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 413”;

у пункті 2 слова і цифри “органів і підрозділів цивільного захисту дію постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. № 150 “Про затвердження Переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом” (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 166) замінити словами і цифрами “дію постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 413”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 477 від 27.07.2016}вгору