Документ 413-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.12.2018, підстава - 1050-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2008 р. N 413
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
протиепізоотичних заходів, та переліку послуг
спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять
ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових
або необхідних протиепізоотичних заходів та
розмірів їх оплати
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 108 ( 108-2009-п ) від 18.02.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 108 ( 108-2009-п ) від 18.02.2009
N 166 ( 166-2011-п ) від 28.02.2011
N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013
N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015
N 692 ( 692-2016-п ) від 05.10.2016
N 75 ( 75-2018-п ) від 14.02.2018
N 1050 ( 1050-2018-п ) від 12.12.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів; { Абзац другий
постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 108 ( 108-2009-п ) від 18.02.2009 }
перелік послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які
провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або
необхідних протиепізоотичних заходів та розміри їх оплати.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2008 р. N 413
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення
протиепізоотичних заходів
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 108 ( 108-2009-п ) від 18.02.2009 }
{ У тексті Порядку слова "Мінагрополітики" та
"Держкомветмедицини" замінено відповідно словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства"
та "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 166
( 166-2011-п ) від 28.02.2011 }
{ У тексті Порядку:
слова "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба" в усіх
відмінках замінено словом "Держпродспоживслужба" у відповідному
відмінку;
слова "головне управління ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" і
"управління ветеринарної медицини в районі (місті)" у всіх
відмінках і формах числа замінено відповідно словами "головне
управління Держпродспоживслужби в області, м. Києві" і
"управління Держпродспоживслужби в місті, районі" у відповідному
відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2016-п ) від 05.10.2016 }
{ У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної політики
та продовольства" в усіх відмінках замінено словом
"Мінагрополітики" згідно з Постановою КМ N 75
( 75-2018-п ) від 14.02.2018 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Протиепізоотичні
заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" (далі -
бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики,
відповідальним виконавцем бюджетної програми -
Держпродспоживслужба, розпорядниками бюджетних коштів нижчого
рівня - територіальні органи. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 108
( 108-2009-п ) від 18.02.2009; в редакції Постанови КМ N 166
( 166-2011-п ) від 28.02.2011 }
2. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) здійснення заходів з профілактики, локалізації та за
необхідності - ліквідації інфекційних і паразитарних хвороб тварин
за переліком згідно з додатком 1:
здійснення ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних
заходів спеціалістами ветеринарної медицини у разі виникнення
інфекційних хвороб, що не реєструвалися на території України;
організацію комісій з питань вивчення хвороб з невизначеною
етиологією або тих, що не реєструвалися на території України,
згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії
при Кабінеті Міністрів України (далі - Комісія);
видання інструкцій, положень, методичних рекомендацій щодо
проведення профілактики, діагностики та ліквідації хвороб,
настанов із застосування ветеринарних препаратів;
здійснення профілактичних щеплень і обробки тварин;
2) проведення лабораторно-діагностичних досліджень при
інфекційних та паразитарних хворобах тварин за переліком згідно з
додатком 2 та регулярних радіологічних досліджень товарів з
контрольних пунктів з відбором проб на ізотопи цезію, стронцію та
інші радіонукліди;
3) матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим
обладнанням і транспортом:
придбання спеціалізованого обладнання для проведення
дезінфекції на всіх об'єктах державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду;
придбання спеціалізованого лабораторного обладнання,
індивідуальних засобів захисту, спецодягу, дезінфекційних засобів
для персоналу, лабораторних тварин, інструментів,
перев'язувального матеріалу, що необхідні для боротьби з
інфекційними і паразитарними хворобами тварин, зазначеними у
додатку 1;
використання спеціалізованих транспортних засобів
ветеринарної медицини, придбання запасних частин, вузлів,
пально-мастильних матеріалів, витрати на оплату послуг телефонного
та іншого електронного зв'язку і відрядження, пов'язані із
здійсненням заходів щодо запобігання та ліквідації інфекційних і
паразитарних хвороб тварин, зазначених у додатку 1.
Перелік спеціалізованих транспортних засобів та
спеціалізованого обладнання, що використовуються для здійснення
протиепізоотичних заходів, затверджується Держпродспоживслужбою за
погодженням з Мінагрополітики і Комісією;
4) придбання ветеринарних препаратів (ветеринарних лікарських
і ветеринарних імунобіологічних засобів, антисептиків,
дезінфектантів, інсектоакарицидів, дератизацидів, діагностикумів),
у тому числі створення резерву ветеринарних препаратів, які
застосовуються для профілактики та ліквідації хвороб тварин,
зазначених у додатках 1 і 2.
Обсяг резерву ветеринарних препаратів визначається згідно з
методикою, затвердженою Держпродспоживслужбою за погодженням з
Мінагрополітики і Комісією;
5) депонування, випробування штамів мікроорганізмів і
біологічних препаратів у Державному науково-контрольному інституті
біотехнологій і штамів мікроорганізмів, дослідження ветеринарних
препаратів, кормів та кормових добавок і методів контролю їх
безпечності та якості у Державному науково-дослідному контрольному
інституті ветеринарних препаратів і кормових добавок; { Підпункт 5
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 108
( 108-2009-п ) від 18.02.2009 }
6) відшкодування витрат на транспортування та зберігання
ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини, які мають
необхідні для надання зазначених послуг умови, відповідну
матеріальну базу (склади, холодильники, обладнаний транспорт) і
забезпечені спеціалістами. Зазначені послуги визначаються в
договорах, укладених між замовником (Держпродспоживслужбою, його
територіальними органами) і виконавцем.
Відшкодування витрат на транспортування та зберігання
ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини
здійснюється в межах бюджетних асигнувань, установлених
кошторисами, та відповідно до граничних норм, які визначаються
згідно з методикою, затвердженою Держпродспоживслужбою за
погодженням з Мінагрополітики і Комісією;

{ Підпункт 7 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 75 ( 75-2018-п ) від 14.02.2018 }

8) надання невідкладної лікувальної допомоги спеціалістами
державної ветеринарної медицини з безоплатним використанням
медикаментів, інструментарію, перев'язувального матеріалу при
захворюваннях, що загрожують життю тварини (отруєння, гостра
тимпанія, переповнення рубця, коліки, закупорка стравоходу, важкі
травми, кровотечі, патологічні пологи);

{ Підпункт 9 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015 }

10) сплату внесків до Міжнародного епізоотичного бюро;
11) оплату послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які
провадять ветеринарну практику (далі - спеціалісти, які провадять
ветеринарну практику), за здійснення обов'язкових або необхідних
протиепізоотичних заходів згідно з переліком та у розмірах, що
затверджені Кабінетом Міністрів України.
При цьому не менше 70 відсотків бюджетних коштів
спрямовується на придбання ветеринарних препаратів;
12) відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним
особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень)
тварин у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та
профілактики африканської чуми свиней, спрямованих на їх вилучення
з метою знищення або забою.
Виплата фізичним особам вартості вилучених свиней з
епізоотичного вогнища та зони захисту у разі виникнення
африканської чуми свиней здійснюється за рішенням Комісії або
державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при обласних,
Київській міській, районних держадміністраціях і міських радах на
підставі акта вилучення сільськогосподарських тварин з метою їх
знищення або забою під час ліквідації особливо небезпечних
(карантинних) хвороб, передбаченого постановою Кабінету Міністрів
України від 31 жовтня 2012 р. N 1003 ( 1003-2012-п ) "Про
затвердження Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків),
завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних
обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо
ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб" (Офіційний
вісник України, 2012 р., N 83, ст. 3358). Також на підставі
зазначеного акта органи місцевого самоврядування готують списки
фізичних осіб для отримання компенсації за тварин.
Комісія або державні надзвичайні протиепізоотичні комісії при
обласних, Київській міській, районних держадміністраціях, міських
радах надсилають рішення про відшкодування майнової шкоди
(збитків), акти вилучення сільськогосподарських тварин, списки
фізичних осіб для отримання компенсації за тварин та інформацію
про середню ринкову вартість 1 кілограма закупівельної живої ваги
тварин різних вікових та вагових груп, надану відповідним
структурним підрозділом облдержадміністрації, що реалізує
економічну політику, до територіального органу
Держпродспоживслужби, який зберігає їх протягом трьох років.
Держпродспоживслужба здійснює перерахування визначеної для
відшкодування вартості вилучених тварин суми коштів до органу
Казначейства для її подальшої виплати фізичним особам. { Пункт 2 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ N 1050
( 1050-2018-п ) від 12.12.2018 }
3. Оплата за рахунок бюджетних коштів послуг спеціалістів,
які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або
необхідних протиепізоотичних заходів (далі - обов'язкові послуги),
провадиться згідно з договорами про надання обов'язкових послуг,
укладеними з державними установами ветеринарної медицини строком
на один рік (далі - договір про надання послуг), та планом
заходів, що затверджується головним державним інспектором
ветеринарної медицини області, м. Києва для кожного такого
спеціаліста. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 75 ( 75-2018-п ) від 14.02.2018 }
Головний державний інспектор ветеринарної медицини області,
м. Києва затверджує типову форму договору про надання послуг, де
визначається територія, на якій послуги надаються спеціалістами,
які провадять ветеринарну практику. { Абзац другий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2018-п ) від
14.02.2018 }
До договору про надання послуг спеціаліст, який провадить
ветеринарну практику, додає: { Абзац третій пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }
копію ліцензії на провадження ветеринарної діяльності;
{ Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 849
( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }

{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 233 ( 233-2013-п ) від 08.04.2013 }

копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера; { Абзац шостий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 849 ( 849-2011-п ) від 10.08.2011 }
копію реєстраційного посвідчення платника податку. { Абзац
сьомий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 849 ( 849-2011-п ) від
10.08.2011 }
Для надання обов'язкових послуг за рахунок бюджетних коштів
спеціалісти, які провадять ветеринарну практику, визначаються на
конкурсних засадах у порядку, затвердженому Держпродспоживслужбою
за погодженням з Мінагрополітики.
Спеціалісти, які провадять ветеринарну практику, виписують
рахунок на оплату наданих обов'язкових послуг на підставі акта,
підписаного сторонами договору та затвердженого головним державним
інспектором ветеринарної медицини області, м. Києва. До акта
додається опис тварини, в якому зазначається адреса власника
тварини, її вид, вік та ставиться підпис власника. Акт складається
у двох примірниках, про що робиться запис у книзі реєстрації.
{ Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 75 ( 75-2018-п ) від 14.02.2018 }
Головне управління Держпродспоживслужби в області, м. Києві
на підставі зазначених актів і рахунків: { Абзац десятий пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2018-п )
від 14.02.2018 }
визначає на 1 число кожного місяця обсяги видатків,
пов'язаних з оплатою обов'язкових послуг, складає їх реєстр за
формою, затвердженою Держпродспоживслужбою;
подає відповідним органам Державної казначейської служби
платіжні доручення, реєстри, договори, акти для перерахування
бюджетних коштів на відкриті в установах банків поточні рахунки
спеціалістів, які провадять ветеринарну практику. { Абзац
дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 166 ( 166-2011-п ) від 28.02.2011 }
Зазначені в цьому пункті документи зберігаються протягом
трьох років в головних управліннях Держпродспоживслужби в області,
м. Києві. { Абзац тринадцятий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2018-п ) від 14.02.2018 }
4. Бюджетні кошти використовуються відповідно до Плану
протиепізоотичних заходів, що затверджується Держпродспоживслужбою
за погодженням з Мінагрополітики і Комісією.
Держпродспоживслужба здійснює за погодженням з
Мінагрополітики розподіл бюджетних коштів між головними
управліннями Держпродспоживслужби в області, м. Києві і державними
установами ветеринарної медицини.
Держпродспоживслужба здійснює розподіл ветеринарних
препаратів, засобів ветеринарної медицини між головними
управліннями Держпродспоживслужби в області, м. Києві і державними
установами ветеринарної медицини відповідно до плану
протиепізоотичних заходів. { Абзац третій пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2016-п ) від
05.10.2016; в редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2018-п ) від
14.02.2018 }
Держпродспоживслужба здійснює оперативний перерозподіл
бюджетних коштів залежно від епізоотичного стану.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2011-п ) від
28.02.2011 }
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань
в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням
бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством
порядку.
Погашення бюджетної кредиторської заборгованості,
зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в
установленому законодавством порядку. { Пункт 6 в редакції Постанов КМ N 166 ( 166-2011-п ) від
28.02.2011, N 75 ( 75-2018-п ) від 14.02.2018 }
7. Спеціаліст, який провадить ветеринарну практику, подає
територіальному органові Держпродспоживслужби звіт про виконання
обов'язкових або необхідних протиепізоотичних заходів відповідно
до затверджених форм державної ветеринарної звітності.

{ Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 75 ( 75-2018-п ) від 14.02.2018 }

8. Головні управління Держпродспоживслужби в області, м.
Києві з урахуванням узагальнених показників подають щокварталу до
15 числа місяця, що настає за звітним періодом,
Держпродспоживслужбі звіт про використання коштів за формою,
затвердженою в установленому законодавством порядку.
Держпродспоживслужба подає звіт про використання коштів
щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, та
щороку до 10 лютого Мінагрополітики і Мінфіну. { Пункт 8 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 166 ( 166-2011-п ) від
28.02.2011 } { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 166
( 166-2011-п ) від 28.02.2011 }
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 166 ( 166-2011-п ) від
28.02.2011 }

Додаток 1
до Порядку
ПЕРЕЛІК
інфекційних і паразитарних хвороб тварин,
заходи з профілактики, локалізації та за
необхідності - ліквідації яких здійснюються
за рахунок коштів державного бюджету

Сказ
Везикулярний стоматит
Лейкоз
Віспа
Класична чума свиней
Африканська чума свиней
Ящур
Злоякісна катаральна лихоманка
Катаральна лихоманка (блутанг)
Скрепи овець і кіз
Хвороба Ньюкасла
Контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби
(перипневмонія)
Бруцельоз
Лептоспіроз (включаючи застосування антибіотиків,
дератизаційних препаратів)
Сап
Сибірка
Туберкульоз
Трихінельоз
Везикулярна хвороба свиней
Чума великої рогатої худоби
Чума дрібних жуйних
Чума (високопатогенний грип) птиці
Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби
Інфекційна агалактія овець і кіз
Ентеровірусний енцефаломієліт свиней (хвороба Тешена)
Гіподерматоз
Фасціольоз
Емкар
Міксоматоз
Хламідіоз
Геморагічна хвороба кролів
Сальмонельоз
Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 108
( 108-2009-п ) від 18.02.2009, N 75 ( 75-2018-п ) від 14.02.2018 }

Додаток 2
до Порядку
ПЕРЕЛІК
лабораторно-діагностичних досліджень при
інфекційних і паразитарних хворобах тварин, що
проводяться за рахунок коштів державного бюджету
1. Вірусологічні
Сказ
Везикулярна хвороба свиней
Злоякісна катаральна гарячка великої рогатої худоби
Катаральна гарячка дрібної рогатої худоби
Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби
Ку-лихоманка
Хвороба Ньюкасла
Чума
Контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби
(перипневмонія)
Віспа овець та кіз
Ящур
Лихоманка долини Ріфт
Грип
Ентеровірусний енцефаломієліт свиней (хвороба Тешена)
Хламідіоз
Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби та
скрепи овець і кіз
Весняна віремія коропів
2. Бактеріологічні
Сибірка
Бруцельоз
Лептоспіроз
Туберкульоз
Туляремія
Сап
Правець
Емфізематозний карбункул
Пастерельоз
Сальмонельоз
Лістеріоз
Інфекційна агалактія овець і кіз
Інфекційний епідидиміт
Виразкова хвороба судаків і щук
Американський гнилець
Європейський гнилець
3. Серологічні
Бруцельоз
Сап
Сибірка
Лістеріоз
Інфекційний епідидиміт
Лептоспіроз
Лейкоз (у тому числі гематологічно)
Паратуберкульоз
Парувальна неміч (підсідал) коней
4. Гістологічні
Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби
Скрепи овець
Вісна-маеді овець
Токсикоз риби
Лейкоз
5. Паразитологічні
Трихінельоз
Сетаріоз
Дірофіляріоз
Токсоплазмоз
Гіподерматоз
Фасціольоз
Нозематоз
Акарапідоз
Вароатоз
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75
( 75-2018-п ) від 14.02.2018 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2008 р. N 413
ПЕРЕЛІК
послуг спеціалістів ветеринарної медицини,
які провадять ветеринарну практику,
за здійснення обов'язкових або
необхідних протиепізоотичних заходів
та розміри їх оплати

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Розмір | | послуги | оплати | | |послуги, | | | гривень | | | за одну | | | голову | |----------------------------------------------------------------| | Велика рогата худоба | |----------------------------------------------------------------| |Забір крові для діагностичних досліджень на бруцельоз,| 2,4 | |лейкоз, лептоспіроз | | |------------------------------------------------------+---------| |Діагностичні дослідження на туберкульоз | 4 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сибірки | 2,39 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від лептоспірозу | 2,96 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сказу | 2,96 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від емкару | 2,76 | |------------------------------------------------------+---------| |Обробка проти гіподерматозу | 2,55 | |------------------------------------------------------+---------| |Обробка проти фасціольозу | 4,45 | |----------------------------------------------------------------| | Дрібна рогата худоба | |----------------------------------------------------------------| |Забір крові для діагностичних досліджень на бруцельоз,| 2,57 | |лейкоз, лептоспіроз | | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сибірки | 2,55 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сказу | 2,55 | |------------------------------------------------------+---------| |Обробка проти фасціольозу | 3,22 | |----------------------------------------------------------------| | Коні | |----------------------------------------------------------------| |Діагностичні дослідження на сап | 4,47 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сибірки | 2,94 | |----------------------------------------------------------------| | Свині | |----------------------------------------------------------------| |Забір крові для діагностичних досліджень на бруцельоз,| 2,74 | |лептоспіроз | | |------------------------------------------------------+---------| |Діагностичні дослідження на туберкульоз | 5,36 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сибірки | 2,53 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від чуми | 2,53 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від лептоспірозу | 2,6 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від сказу | 2,6 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від ентеровірусного | 2,53 | |енцефаломієліту свиней (хвороба Тешена) | | |----------------------------------------------------------------| | Собаки | |----------------------------------------------------------------| |Профілактичні щеплення від сказу | 2,61 | |----------------------------------------------------------------| | Птиця | |----------------------------------------------------------------| |Діагностичні дослідження на туберкульоз (за 10 голів) | 2,21 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від хвороби Ньюкасла | 2,3 | |(за 10 голів) | | |------------------------------------------------------+---------| |Проведення дезінфекції (за 1 кв. метр) | 0,6 | |----------------------------------------------------------------| | Кролі | |----------------------------------------------------------------| |Профілактичні щеплення від міксоматозу | 1,96 | |------------------------------------------------------+---------| |Профілактичні щеплення від геморагічної хвороби кролів| 1,96 | ------------------------------------------------------------------
______________
Примітка. 1. Розміри оплати послуг застосовуються з урахуванням
середньорічного індексу інфляції за попередній рік,
визначеного Держкомстатом.
2. Послуги, зазначені у цьому переліку, надаються з
метою профілактики, локалізації, а за необхідності -
ліквідації відповідних інфекційних і паразитарних
захворювань тварин.
3. Розміри оплати послуг визначені без урахування
податку на додану вартість.
{ Перелік в редакції Постанови КМ N 108 ( 108-2009-п ) від
18.02.2009 }вгору