Документ 412/98-рп, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2001, підстава - 1071/2001

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )

Про новий склад Комісії з доопрацювання та узгодження проектів Кримінального, Кримінально-процесуального та
Кримінально-виконавчого кодексів України
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Президента
N 482/98-рп від 07.09.98 )

На часткову зміну пункту 1 Розпорядження Президента України
від 4 жовтня 1995 року N 267 ( 267/95-рп ) (із змінами, внесеними
Розпорядженням Президента України від 18 січня 1996 року N 13
( 13/96-рп ) затвердити новий склад Комісії з доопрацювання та
узгодження проектів Кримінального, Кримінально-процесуального та
Кримінально-виконавчого кодексів України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 липня 1998 року
N 412/98-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 31 липня 1998 року N 412/98-рп
СКЛАД
Комісії з доопрацювання та узгодження проектів
Кримінального, Кримінально-процесуального та
Кримінально-виконавчого кодексів України

ТАЦІЙ - президент Академії правових наук
Василь Якович України, ректор Національної юридичної
академії України імені Ярослава
Мудрого, голова Комісії
БУРЧАК - Радник Президента України з питань
Федір Глібович правової політики, віце-президент
Академії правових наук України,
заступник голови Комісії
БОРИСОВ - директор Науково-дослідного інституту з
В'ячеслав Іванович вивчення проблеми злочинності
ВИНОГРАДОВА - начальник управління законодавства про
Оксана Іванівна правосуддя, охорону правопорядку та
оборону Міністерства юстиції України
ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ - секретар Координаційного комітету по
Олександр Володимирович боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю при Президентові України
ГРОШЕВОЙ - віце-президент Академії правових наук
Юрій Михайлович України
ДЕРКАЧ - Голова Служби безпеки України
Леонід Васильович
КРАВЧЕНКО - Міністр внутрішніх справ України
Юрій Федорович
КУЗЬМУК - Міністр оборони України
Олександр Іванович
МАЦЮК - керівник Науково-експертного управління
Анатолій Романович Секретаріату Верховної Ради України (за
згодою)
МЕЖИНСЬКИЙ - перший заступник Голови Державного
Валерій Володимирович комітету телебачення і радіомовлення
України
ПІДПАЛОВ - заступник Глави Адміністрації
Леонід Васильович Президента України
ПОТЕБЕНЬКО - Генеральний прокурор України (за
Михайло Олексійович згодою)
ПРИТИКА - Голова Вищого арбітражного суду України
Дмитро Микитович (за згодою)
СИРОТА - народний депутат України (за згодою)
Михайло Дмитрович
СМОЛІЙ - Віце-прем'єр-міністр України
Валерій Андрійович
СТАНІК - Міністр юстиції України
Сузана Романівна
СТАШИС - перший проректор Національної юридичної
Володимир Володимирович академії імені Ярослава Мудрого
СТЕФАНЮК - перший заступник Голови Верховного Суду
Володимир Сергійович України (за згодою)
ТЕПЛЮК - Керівник Юридичного управління
Михайло Олексійович Секретаріату Верховної Ради України
(за згодою)
ШТАНЬКО - директор Державного департаменту
Іван Васильович України з питань виконання покарань.
МАЛЯРЕНКО - заступник Голови Верховного Суду
Василь Тимофійович України
( Склад Комісії із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Президента N 482/98-рп від 07.09.98 )
Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору