Документ 412-92-п, поточна редакція — Прийняття від 21.07.1992

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 липня 1992 р. N 412
Київ
Про визнання такими, що втратили чинність,
і внесення змін до рішень Уряду України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про споживчу кооперацію"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про споживчу
кооперацію" ( 2265-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду
України згідно з переліком, що додається.
2. Затвердити зміни до рішень Уряду України, що додаються.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1992 р. N 412

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду України, що втратили чинність

1. Постанова Раднаркому УРСР від 7 лютого 1938 р. N 121 "Про
план парниково-тепличного господарства в овочівництві УРСР на 1938
рік".
2. Постанова Раднаркому УРСР і ЦК КП(б) України від 10 липня
1939 р. N 726 "Про заходи по посиленню боротьби з розтратами і
розкраданням в споживчій кооперації України".
3. Постанова Раднаркому УРСР від 8 березня 1946 р. N 380 "Про
виробництво колісної мазі в Українській РСР".
4. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 березня 1948 р. N
185.
5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 липня 1948 р. N 1555
"Про заходи щодо розширення торгівлі споживчої кооперації в містах
і робітничих селищах".
6. Розділ "По споживчій кооперації УРСР" додатка N 1 до
постанови Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1949 р. N 134 "Про стан
роботи підприємств по побутовому обслуговуванню населення УРСР".
7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 лютого 1949 р. N 380
"Про план закупівель Укоопспілкою сільськогосподарських продуктів
і сировини по цінах, що складаються на ринку на 1949 рік, та
заходи щодо дальшого розширення торгівлі споживчої кооперації в
містах і робітничих селищах".
8. Додаток до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 квітня
1949 р. N 1026 "Про єдині сільські торговельні знижки для
організацій споживчої кооперації на деякі продовольчі та
промислові товари".
9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 червня 1949 р. N 1546
"Про порушення організаціями споживчої кооперації УРСР
встановленого порядку закупівель сільгосппродуктів за цінами, що
складаються на ринку".
10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 листопада 1949 р. N
3479 "Про хід виконання споживчою кооперацією постанови Ради
Міністрів УРСР від 10 червня 1949 р. N 1486 "Про заходи по
покращенню торгівлі на селі і зміцненню фінансового стану
споживчої кооперації Української РСР".
11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 серпня 1950 р. N
2608 "Про фінансове становище організацій споживчої кооперації
Української РСР".
12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 вересня 1951 р. N
2388 "Про накидки на ціни товарів, що продаються споживчою
кооперацією в глибинних районах" (ЗП УРСР, 1951 р., 17 - 18, ст.
64).
13. Пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1951
р. N 3733 "Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств
громадського харчування організацій споживчої кооперації УРСР".
14. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1952 р.
N 292.
15. Абзац другий підпункту "в" пункту 8 постанови Ради
Міністрів УРСР від 9 жовтня 1952 р. N 3393 "Про збільшення
заготівлі вторинної сировини".
16. Підпункт "г" пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від
23 березня 1953 р. N 630 "Про додаткові заходи по боротьбі з
крадіжками, розтратами і нестачами товарів і грошових коштів в
організаціях споживчої кооперації і Міністерства торгівлі УРСР".
17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 липня 1953 р. N 1514
"Про розширення продажу палива через роздрібну торгову мережу
Укоопспілки для колгоспів південних областей УРСР".
18. Абзац другий пункту 2 постанови Раднаркому УРСР від 17
липня 1944 р. N 809 "Про відновлення організаційної і торговельної
мережі споживчої кооперації УРСР".

19. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 липня 1958 р. N 972
"Про скасування обов'язкових поставок і натуроплати за роботи МТС,
про новий порядок, ціни і умови заготівель сільськогосподарських
продуктів" (ЗП УРСР, 1958 р., N 7, ст. 139).
20. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 січня 1959
р. N 79 "Про заходи по впорядкуванню заготівлі, переробки і
використання лому та відходів чорних і кольорових металів".
21. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 квітня 1959 р. N
381.
22. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 25 квітня 1959 р. N 605 "Про розвиток рибного
господарства на внутрішніх водойомах Української РСР".
23. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 2 вересня 1959 р. N
1178.
24. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 грудня 1959 р. N
1663.
25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 червня 1960 р. N
1006 "Про переведення на семигодинний робочий день і про
впорядкування заробітної плати працівників підприємств
хлібопечення споживчої кооперації".
26. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1961 р. N 178
"Про ціни на сільськогосподарську продукцію, що здається державі
радгоспами та іншими державними сільськогосподарськими
підприємствами і організаціями".
27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 січня 1963 р. N 81
"Про збільшення виробництва і державних закупок квасолі в
колгоспах і радгоспах Української РСР".
28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1963 р. N 515
"Про закупочні (здавальні) ціни на сочевицю".
29. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1963 р. N
845.
30. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 липня 1963 р. N
1008.
31. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 жовтня 1965 р. N
1321.
32. Абзац другий підпункту "3а", підпункти "3б" і 4 пункту 6
постанови Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1966 р. N 128 "Про
заходи по збільшенню закупок хутровини та хутрової сировини в
Українській РСР".
33. Пункт 4, абзац перший пункту 9 і абзац другий пункту 10
постанови Ради Міністрів УРСР від 1 березня 1966 р. N 186 "Про
заходи по поліпшенню постачання паливом населення і
комунально-побутових потреб у 1966 році" у частині, що стосується
Укоопспілки.
34. Абзац другий пункту 10 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1967 р. N 223 "Про заходи по
дальшому розвитку і поліпшенню громадського харчування в
Українській РСР" (ЗП УРСР, 1967 р., N 4, ст. 31).
35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 квітня 1967 р. N 213
"Про план відгодівлі свиней торговельними та іншими організаціями
УРСР у 1967 році на базі використання харчових відходів".
36. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1967 р. N 526
"Про забезпечення торгівлі свіжими та переробленими овочами,
картоплею урожаю 1967 року у містах, промислових центрах і селищах
республіки в осінньо-зимовий і весняний періоди".
37. Абзац третій пункту 8 і підпункт 3 пункту 19 постанови
Ради Міністрів УРСР від 6 жовтня 1967 р. N 646 "Про деякі заходи
по дальшому поліпшенню торгівлі".
38. Абзац другий підпункту 1 пункту 1 постанови Ради
Міністрів УРСР від 7 червня 1968 р. N 291 "Про приймання
заготівельними організаціями, зберігання і відпуск продукції
льону-довгунця, конопель і кенафу та про закупочні ціни на цю
продукцію" (ЗП УРСР, 1968 р., N 6, ст. 80).
39. Пункти 16 - 19 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 липня
1968 р. N 333 "Про приймання і зберігання заготівельними
організаціями кишкової і сичужної сировини, щетини, кінського і
коров'ячого волоса, пуху і пір'я та про закупочні ціни на цю
сировину" (ЗП УРСР, 1968 р., N 7, ст. 93).
40. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1968 р. N 558
"Про план відгодівлі свиней в 1969 році".
41. Пункт 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 21 липня 1969
р. N 435 "Про збільшення виробництва, розширення асортименту і
поліпшення якості спортивних і туристських виробів".
42. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1969 р. N
517 "Про встановлення закупочної і відпускної ціни на насіння
кормового гороху".
43. Абзац перший пункту 12 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1970 р. N 308 "Про заходи по
збільшенню виробництва, поліпшенню заготівель картоплі, овочів і
фруктів та забезпеченню населення цими продуктами".
44. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1970 р. N 329
"Про об'єднання рішень Уряду Української РСР у питанні організації
державних закупок сільськогосподарської продукції" (ЗП УРСР, 1970
р., N 7, ст. 65).
45. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1970
р. N 393 "Про заходи по дальшому розширенню підготовки кадрів
механізаторів для сільського господарства".
46. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 вересня 1970 р. N
492 "Про закладку насіння ярих і озимих зернових культур з урожаю
1970 р. в державний страховий та перехідний фонди".
47. Пункт 24 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 листопада
1970 р. N 605 "Про Державний план розвитку народного господарства
Української РСР на 1971 рік".
48. Абзац четвертий пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР
від 4 грудня 1970 р. N 610 "Про збільшення виробництва і
заготівель цибулі і часнику".
49. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1971
р. N 57 "Про план відгодівлі свиней і птиці торговельними та
іншими організаціями на базі використання харчових відходів у 1971
році".
50. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 жовтня 1971 р. N
882.
51. Підпункт "в" пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 3
грудня 1971 р. N 531 "Про заходи по поліпшенню організації
заготівель і переробки шкіряної і шубно-хутрової сировини та
підвищення її якості".
52. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 березня 1972 р. N 119
"Про заготівлю споживчою кооперацією безгосподарного промислового
лому чорних металів".
53. Абзац четвертий пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР
від 17 травня 1972 р. N 233 "Про упорядкування виробництва спирту,
міцних спиртних напоїв і кріплених вин".
54. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1973
р. N 400 "Про пільги по переселенню" (ЗП УРСР, 1973 р., N 9, ст.
71).
55. Пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 8 січня 1974 р. N 16 "Про план розвитку меліорації земель
на 1974 рік і заходи по його матеріально-технічному забезпеченню".
56. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
12 березня 1974 р. N 129 "Про часткову зміну пункту 17 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 8 січня
1974 р. N 16".
57. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 липня 1976 р. N 347
"Про закупочні і відпускні ціни на насіння багаторічних трав".
58. Абзаци десятий і одинадцятий пункту 1 та абзац другий
підпункту "б" пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 28 грудня 1976 р. N 587 "Про заходи по дальшому
поліпшенню селекції і насінництва зернових, олійних культур і
трав" (ЗП УРСР, 1977 р., N 1, ст. 2).
59. Абзац п'ятий пункту 20 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1977 р. N 417 "Про заходи по
дальшому розвитку торгівлі".
60. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1978 р. N 64
"Про визнання такими, що втратили силу, деяких рішень Уряду
Української РСР з питань заготівель сільськогосподарської
продукції" (ЗП УРСР, 1978 р., N 2, ст. 22).
61. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1978
р. N 453 "Про поліпшення закупок лишків винограду у населення" (ЗП
УРСР, 1978 р., N 9, ст.74).
62. Пункти 13,16 і підпункт "3в" пункту 18 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 18 грудня 1979 р. N
574 "Про дальший розвиток і поліпшення діяльності споживчої
кооперації".
63. Пункт 7 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1980
р. N 516 "Питання Українського товариства кролівників і
звірівників-любителів".
64. Абзац другий пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від
26 травня 1981 р. N 294 "Про заходи по поліпшенню
контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, відомствах УРСР та
інших органах управління" (ЗП УРСР, 1981 р., N 6, ст. 47) в
частині, що стосується споживчої кооперації.
65. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1981
р. N 96 "Про заходи по дальшому розвитку виробництва товарів
народного споживання з місцевої сировини і відходів на
підприємствах республіканських міністерств і відомств УРСР та
споживчої кооперації" (ЗП УРСР, 1981 р., N 4, ст. 25) в частині,
що стосується споживчої кооперації.
66. Пункти 2, 5, 8 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 11 серпня 1981 р. N 422 "Про організацію
виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 3 липня 1981
р. N 623 "Про заходи щодо більш економного витрачання хліба і
хлібобулочних виробів" у частині, що стосується підприємств
системи Укоопспілки.
67. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1982 р. N 455
"Про збільшення закупок організаціями споживчої кооперації у
колгоспників і працівників радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств цукру, одержуваного за цукрові
буряки, що продаються державі господарствами".
68. Підпункт "в", абзац другий підпункту "г" пункту 18
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13
вересня 1983 р. N 377 "Про організацію виконання в республіці
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 серпня 1983 р. N 759
"Про підвищення ефективності використання автотранспортних засобів
у народному господарстві, посилення боротьби з приписками при
перевезеннях вантажів автомобільним транспортом і забезпечення
збереження паливно-мастильних матеріалів", а також підпункт "а"
пункту 18 у частині покладення на Укоопспілку відпуску громадянам
паливно-мастильних матеріалів у сільських населених пунктах.
69. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1984 р.
N 522.
70. Абзац перший пункту 15 постанови Ради Міністрів УРСР від
28 травня 1985 р. N 218 ( 218-85-п ) "Про організацію виконання
постанови Ради Міністрів СРСР від 7 травня 1985 р. N 410 "Про
заходи по подоланню п'янства й алкоголізму, викорененню
самогоноваріння" (ЗП УРСР, 1985 р., N 7, ст. 53).
71. Пункт 4 та абзац перший пункту 5 постанови Ради Міністрів
УРСР від 27 серпня 1985 р. N 328 ( 328-85-п ) "Про додаткові
заходи по поліпшенню організації закупок і переробки хутрових та
шубних овчин".
72. Останній абзац підпункту 1 і абзац другий підпункту 2
пункту 16 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 вересня 1986 р. N 322 "Про вдосконалення планування,
економічного стимулювання і управління в державній торгівлі та
споживчій кооперації", а також пункти 1 - 5, 7 - 9, абзац другий
пункту 10, пункти 12, 18, 26, 27, 28, 29 - 31 постанови у частині,
що стосується споживчої кооперації.
73. Пункти 4 і 7 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 14 квітня 1987 р. N 124 ( v0124699-87 ) "Про
заходи по поліпшенню роботи колгоспних ринків" (ЗП УРСР, 1987 р.,
N 7, ст. 44).
74. Пункт 12, останній абзац підпункту 10 пункту 15 постанови
Ради Міністрів УРСР від 2 вересня 1988 р. N 262 "Про невідкладні
заходи щодо поліпшення торговельного обслуговування населення".
75. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1990 р. N 389
( 389-90-п ) "Про застосування у народному господарстві
Української РСР нових оптових цін і тарифів" у частині, що
стосується споживчої кооперації.
76. Розпорядження Кабінету Міністрів УРСР від 22 травня 1991
р. N 30 у частині, що стосується споживчої кооперації.
77. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1991 р. N 71
( 71а-91-п ) "Про нові роздрібні ціни на товари народного
споживання і тарифи на послуги, що надаються населенню" (ЗП УРСР,
1991 р., N 3, ст.23) у частині, що стосується споживчої
кооперації.
78. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1991
р. N 376 "Про систему цін у народному господарстві і на споживчому
ринку України" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст. 16) у частині, що
стосується споживчої кооперації.
79. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 1992 р.
N 14 ( 14-92-п ) "Про заходи щодо стримування зростання цін на
м'ясо і м'ясопродукти" (ЗП України, 1992 р., N 2, ст. 36) у
частині, що стосується споживчої кооперації.
80. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1992 р.
N 181 ( 181-92-п ) "Про зміну умов кредиту, що надається
торговельними організаціями покупцям при продажу товарів
тривалого користування" в частині, що стосується споживчої
кооперації.
ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1992 р. N 412

ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду України
1. У пункті 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 6 жовтня 1967
р. N 646 "Про деякі заходи по дальшому поліпшенню торгівлі"
виключити слова: "по плануванню товарообороту".
2. У пункті 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 березня
1974 р. N 155 "Про стан виконання завдань дев'ятої п'ятирічки по
розвитку громадського харчування в сільській місцевості" виключити
слова: "трестами радгоспів Міністерства радгоспів УРСР та іншими".
3. В Інструкції про порядок продажу громадянам товарів
тривалого користування в кредит, затвердженій постановою Ради
Міністрів УРСР від 15 листопада 1979 р. N 532 (в редакції
постанови Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1985 р. N 299 (ЗП УРСР,
1985р., N 10, ст. 76; 1987 р., N 1, ст. 2; 1991 р., N 1, ст. 8):
а) з пункту 1 виключити слова: "і кооперативної";
б) з пункту 2 виключити слова: "та правліннями обласних,
районних споживспілок і районних споживчих товариств";
в) з пункту 3 виключити абзац шостий;
г) в абзаці першому пункту 7 виключити слова: "разом з
Укоопспілкою";
д) з пункту 19 виключити слова: "і Укоопспілкою".
4. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
29 січня 1986 р. N 22 ( 22-86-п ) "Про заходи по дальшому розвитку
споживчої кооперації":
а) у пункті 4 пункту 11 слова: "прибуткового податку з
прибутку" замінити словами: "податку на доход";
б) абзаци третій і четвертий пункту 7, підпункт 7 пункту 11
визнати такими, що втратили чинність.вгору