Документ 412-2011-п, попередня редакція — Редакція від 03.07.2013, підстава - 448-2013-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. № 412
Київ

Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 613 від 11.07.2012
№ 448 від 26.06.2013}

Відповідно до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 412

МЕТОДИКА
розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на мовлення та провайдера програмної послуги

1. Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на ефірне мовлення проводиться за такою формулою (окремо для кожного каналу/частоти):

P = S x n x T/24,

де Р - розмір ліцензійного збору, гривень;

S - розмір мінімальної заробітної плати, гривень;

T - середньодобовий обсяг мовлення, годин;

24 - години;

n - коефіцієнт, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм:

Територія розповсюдження програм, до якої входять населені пункти з чисельністю населення, тис. осіб

Значення коефіцієнта n

До 50

10

50-100

20

100-300

30

300-500

50

500-1000

100

1000 і більше

200

Для м. Києва

300

Для передавачів аналогового ефірного радіомовлення ДХ, СХ, КХ діапазонів та діапазону (65,9-74,0) МГц

10

2. Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги з використанням проводових та багатоканальних ефірних мереж проводиться за таких умов:

1) розмір ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на проводове мовлення, кабельне мовлення у багатоканальних кабельних телемережах (у тому числі з використанням технології "IPTV"), багатоканальне мовлення (з використанням багатоканальних ефірних телемереж, цифрових мультиплексів та технологій типу "Телесело", "МІТРІС", "ММDS" тощо) розраховується за такою формулою:

P = S + 0,2 x S x № x T/24;

2) розмір ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги багатоканальних кабельних мереж (у тому числі з використанням технології "IPTV") та багатоканальних ефірних цифрових телемереж (у тому числі з використанням технологій типу "Телесело", "МІТРІС", "ММDS", ліцензування цифрових мультиплексів тощо) розраховується за такою формулою:

P = S x N,

де N - коефіцієнт врахування кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці:

Кількість населення на території розповсюдження програм, до якої входять населені пункти (або адміністративно-територіальні одиниці), тис. осіб

Значення коефіцієнта N

До 20 (а також для провайдерів програмної послуги, що надають послугу на обмеженій території (санаторій, готель, пансіонат тощо)

5

20-50

10

50-100

25

100-300

50

300-500

100

500-1000

200

1000 і більше

400

Для м. Києва

500

Населення в межах території України (для цифрових мультиплексів)

3000

3. Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на супутникове мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги з використанням супутникової ємності (супутникові платформи за технологією DTH (Direct to Home), мережі операторів мобільного та інтернет-зв'язку проводиться за таких умов:

1) розмір ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на супутникове мовлення розраховується за такою формулою:

P = 100 x S x T/24;

2) розмір ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги з використанням супутникової ємності (супутникової платформи за технологією DTH (Direct to Home) мережі операторів мобільного та інтернет-зв'язку (технології Mobile WiMAX тощо) розраховується за такою формулою:

P = 500 x S x k,

де k - коефіцієнт покриття території України відповідним сигналом - розраховується як співвідношення кількості населення України, що проживає на адміністративній території забезпечення сигналом, яка заявлена ліцензіатом (на підставі довідки державного підприємства "Укркосмос" - для супутникових платформ, за наявності ліцензії НКРЗІ - для інших технологій розповсюдження програм), до загальної кількості населення України за даними Державної служби статистики.

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 613 від 11.07.2012}

Визначення розміру плати за видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

4. За видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги справляється плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Визначення розміру плати за переоформлення ліцензії

5. За переоформлення ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги згідно з відповідними рішеннями Національної ради з питань телебачення і радіомовлення справляється плата:

за внесення до відповідної ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору на момент прийняття Національною радою рішення (зміна засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо), - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати;

за внесення до відповідної ліцензії змін, які впливають на розмір ліцензійного збору в частині території розповсюдження програм та/або параметрів програмної концепції мовлення, за які передбачено зменшення/збільшення розміру ліцензійного збору відповідно до розділу "Умови та обсяги зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору" цієї Методики, проводиться новий розрахунок розміру ліцензійного збору з урахуванням раніше сплаченої суми. Якщо раніше сплачена сума перевищує чи дорівнює нарахованому розміру ліцензійного збору або становить менше однієї мінімальної заробітної плати, телерадіоорганізація сплачує одну мінімальну заробітну плату.

6. За додаткові обсяги мовлення нараховується ліцензійний збір відповідно до формули, що передбачає видачу ліцензії на такий вид мовлення.

Умови та обсяги зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору

7. З метою підвищення якості програмного продукту ліцензіатів, стимулювання виробництва власних програм, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та дитячих програм за результатами попереднього аналізу програмної концепції мовлення розмір ліцензійного збору:

1) зменшується на 30 відсотків, якщо телерадіоорганізація у програмному наповненні використовує переважно (понад 80 відсотків загального обсягу мовлення) програми власного виробництва та/або дитячі (та/або науково-просвітницькі, культурно-мистецькі) програми власного виробництва обсягом не менш як 3 години на добу, або не менш як 15 відсотків загального обсягу мовлення, якщо останній становить менш як 24 години на добу (сумарна знижка за програмне наповнення не може перевищувати 30 відсотків розміру ліцензійного збору);

2) збільшується:

на 30 відсотків, якщо частка програм іноземного виробництва в загальному обсязі мовлення становить понад 30 відсотків;

на 30 відсотків для провайдерів програмної послуги, якщо частка програм іноземного виробництва в загальній концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, становить понад 50 відсотків.

8. Для державних телерадіоорганізацій розмір ліцензійного збору зменшується на 90 відсотків.

9. У разі коли на дату прийняття Національною радою з питань телебачення і радіомовлення рішення про продовження строку дії ліцензії на аналогове ефірне мовлення строк, який обчислюється з моменту прийняття такого рішення до моменту повного переходу від аналогового наземного ефірного телемовлення на цифрове відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, менший, ніж мінімальний строк дії ліцензії, визначений в абзаці другому частини першої статті 36 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, розмір ліцензійного збору за продовження ліцензії на аналогове ефірне мовлення зменшується на 70 відсотків.

{Методику доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ № 448 від 26.06.2013}вгору