Документ 410_025, чинний, поточна редакція — Підписання від 21.09.2007

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державним комітетом
України з питань технічного регулювання та
споживчої політики та Корейським агентством
технологій і стандартів у сферах
стандартизації, метрології та
оцінки відповідності

Дата підписання: 21.09.2007 Дата набрання чинності для України: 21.09.2007
Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) та Корейське агентство технологій і
стандартів (KATS), далі - Сторони,
з метою усунення технічних бар'єрів в торговельних та
економічних відносинах між Україною і Республікою Корея,
беручи до уваги взаємну зацікавленість у розвитку
співробітництва у сферах стандартизації, метрології, оцінки
відповідності,
виходячи з принципів і норм, прийнятих міжнародними
організаціями з стандартизації, та положень статті 6 Угоди про
технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ) ( 981_008 ) Світової організації
торгівлі,
домовились про таке:
Стаття 1
Співробітництво між сторонами у сфері стандартизації,
метрології та оцінки відповідності здійснюється згідно з
національним законодавством держав Сторін.
Стаття 2
Сторони здійснюватимуть співробітництво на основі цього
Меморандуму, додаткових протоколів і програм до нього, які
передбачають:
(a) прийняття міжнародних стандартів як національних
стандартів для усунення технічних бар'єрів у торгівлі та сприяння
розвитку науково-технічного співробітництва;
(b) розвиток зв'язків між науково-дослідними установами з
стандартизації та метрології обох Сторін;
(c) проведення робіт з взаємного визнання результатів робіт з
оцінки відповідності продукції (протоколів випробувань,
сертифікатів відповідності), яка відноситься до експорту/імпорту
на основі додаткових угод між органами з сертифікації;
(d) взаємне співробітництво в міжнародних та регіональних
організаціях з стандартизації та оцінки відповідності; і
(e) обмін делегаціями спеціалістів та викладачів для обміну
досвідом, проведення консультацій та навчання у сферах
стандартизації, метрології та оцінки відповідності.

Стаття 3
Сторони погодились, у разі потреби, обмінюватись:
(a) періодичними виданнями, які опубліковані національними
органами з стандартизації;
(b) каталогами національних стандартів, окремими
національними стандартами, нормами, правилами і положеннями; та
(c) інформацією щодо груп продукції, яка відноситься до
законодавчо регульованої сфери.
Стаття 4
Сторони забезпечують конфіденційність документації та іншої
інформації, отриманої в рамках цього Меморандуму.
Документація та інформація можуть бути передані третій
стороні виключно за письмовою згодою Сторони, яка надала цю
документацію та інформацію.
Стаття 5
Спірні питання, пов'язані із тлумаченням або застосуванням
цього Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій та переговорів
між Сторонами.
Стаття 6
Фінансування діяльності, яка проводиться відповідно до цього
Меморандуму, здійснюватиметься за домовленістю Сторін на основі
принципів рівності та взаємності.
Стаття 7
Цей Меморандум укладається терміном на 5 років та набуває
чинності з дати його підписання.
Зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною
згодою сторін та оформляються протоколами, які є його невід'ємною
частиною.
Дія Меморандуму подовжується автоматично на 5-річний період,
якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про
припинення його дії за шість місяців до закінчення п'ятирічного
періоду.
Вчинено в м. Женеві 21 вересня 2007 року у двох примірниках,
кожний українською, корейською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.
За Державний комітет України За Корейське агентство
з питань технічного регулювання технологій і стандартів
та споживчої політики (ДССУ) (KATS)
(підпис) (підпис)
Олександр Шнипко Калонг Чоі
Голова Адміністраторвгору