Документ 410_020, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.12.1996

              Меморандум 
про взаєморозуміння щодо заснування спільного
комітету з торгівлі між Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України та
Міністерством торгівлі, промисловості та
енергетики Республіки Корея

Дата підписання: 17.12.1996 Дата набрання чинності: 17.12.1996
Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України та Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики
Республіки Корея (далі іменуються "Договірні Сторони"),
бажаючи розвивати та розширювати торгівлю між Україною та
Республікою Корея на основі рівності та взаємовигоди,
визнаючи, що економічні зв'язки є важливим та необхідним
елементом зміцнення двосторонніх відносин,
домовились про наступне:
1. Договірні Сторони погодились створити спільний комітет з
торгівлі (Комітет), щоб спільними зусиллями сприяти та
підтримувати обґрунтовану торговельну діяльність між двома
країнами.
2. Комітет бере на себе та виконує такі функції:
a) забезпечення поясненнями та обміном інформацією щодо
торговельної політики, законів та правил Договірних Сторін;
b) надання рекомендацій для поліпшення торговельних систем
Договірних Сторін;
c) проведення консультацій для вирішення будь-яких
торговельних проблем, які можуть виникнути між обома країнами;
d) сприяння консультаціям між компаніями обох країн для
поширення співробітництва у торгівлі і спільних підприємствах; та
e) проведення консультацій з будь-яких питань, які стосуються
обох країн.
3. Комітет складається з представників відповідних
Міністерств та організацій обох країн та збирається щорічно
почергово у Києві та Сеулі, якщо Договірні Сторони не домовились
про інше.
4. Комітет може засновувати підкомітети або робочі групи для
обговорення та виконання особливих завдань. Договірні Сторони
можуть дозволити прийняти участь у підкомітеті або робочій групі
представникам приватного сектору на основі взаємної домовленості
Договірних Сторін.
5. Комітет сприяє усім можливим контактам між підприємствами
та організаціями, включаючи обмін делегаціями, участь у ярмарках,
виставках та персональні контакти.
6. Цей Меморандум взаєморозуміння набирає чинності з дати
підписання та залишається чинним протягом п'яти років.
7. Цей Меморандум взаєморозуміння залишається чинним на
наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не
повідомить письмово іншу Договірну Сторону про свій намір
припинити дію Меморандуму щонайменше за шість місяців до
закінчення строку дії цього Меморандуму.
8. Цей Меморандум може бути змінений за умови взаємної згоди
Договірних Сторін.
Вчинено в м. Сеул 17 грудня 1996 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, корейською та англійською мовами,
причому всі тексти є рівно автентичними. В разі будь-яких
розбіжностей у тлумаченні переважну силу матиме текст англійською
мовою.
За Міністерство зовнішніх За Міністерство торгівлі,
економічних зв'язків і промисловості та енергетики
торгівлі України Республіки Корея
(підпис) (підпис)вгору