Документ 410_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.04.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством стратегії та фінансів Республіки Корея щодо Програми обміну знаннями


Дата підписання:

24.04.2018


Дата набрання чинності для України:

24.04.2018

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ (далі «Меморандум») укладається між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - МЕРТ) та Міністерством стратегії та фінансів Республіки Корея (далі - MOSF) з метою співпраці в рамках Програми обміну знаннями («KSP»), програмою розвитку та економічного співробітництва на основі знань, призначеною для обміну досвідом та поширення практичних знань з країнами-партнерами.

ВРАХОВУЮЧИ, що МЕРТ та MOSF (далі спільно іменуються «Сторони») прагнутимуть співпрацювати та взаємодіяти для успішної координації KSP, всеохоплюючого проекту з надання консультацій з питань політики, спрямованого на сприяння розвитку партнерства шляхом обміну досвідом Кореї у сфері розвитку в ключових сферах політики, запитуваних Україною.

ТАКИМ ЧИНОМ, Сторони погоджуються формалізувати співробітництво в рамках KSP наступним чином:

Стаття 1: Сфери співпраці

Сфери співпраці включатимуть:

a) Визначення попереднього та ілюстративного переліку ключових напрямків політики у сфері сталого та соціально-економічного розвитку.

b) Розповсюдження досвіду розвитку Кореї, адаптованого до потреб України, за допомогою різних засобів, включаючи, але не обмежуючись цим, зустрічі з експертами, навчальні заходи та спільні консультації з питань політики, засновані на відповідній інформації, даних та технічній підтримці, яка може надаватися Україною.

c) Виконання інших форм спільної діяльності, які можуть бути взаємно узгодженими.

Стаття 2: Витрати

Витрати, пов’язані з KSP, у т. ч. на подорожі, розміщення та діяльність, пов’язану зі Статтею I, будуть покриватися MOSF. МЕРТ надаватиме підтримку, яка передбачає надання персоналу партнера, офісних приміщень та здійснення інших внесків в натуральному вигляді, якщо Сторони не домовились про інше.

Стаття 3: Вирішення спорів

Будь-який спір, що виникає внаслідок тлумачення або застосування цього Меморандуму, повинен бути мирно вирішений шляхом проведення консультацій або переговорів між Сторонами.

Стаття 4: Різне

a) Імплементація цього Меморандуму є предметом чинного законодавства обох країн в рамках реалізації KSP у межах доступних фінансових та людських ресурсів.

b) Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами та залишається чинним до припинення його дії за взаємною згодою Сторін.

c) Цей Меморандум може бути змінений або припинений спільним рішенням Сторін. Сторона, з ініціативи якої відбувається припинення дії цього Меморандуму, повинна надіслати письмове повідомлення іншій Стороні дипломатичними каналами щонайменше за шість (6) місяців (до цього).

d) Організації-виконавці обговорюють будь-які заплановані заходи шляхом проведення консультацій зі Сторонами.

Вчинено в м. Сеул, 24 квітня 2018 року у двох примірниках кожний українською, корейською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму, текст англійською мовою має переважну силу.


За Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України

За Міністерство стратегії та фінансів
Республіки Корея


(підпис)

(підпис)


Степан КУБІВ

Донг-Йон КІМ


Перший віце-премєр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Віце-премєр-міністр -
Міністр стратегії та фінансів
Республіки Корея
вгору