Документ 4108-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо повноважень Центральної виборчої комісії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, ст.312 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36,
ст. 448):
а) у статті 26:
у частині другій:
у пункті 1 слова "її Секретаріатом" замінити словами
"Секретаріатом Комісії, Службою розпорядника Державного реєстру
виборців";
у пункті 7 слова "Секретаріат Комісії, його" замінити словами
"Секретаріат Комісії, Службу розпорядника Державного реєстру
виборців, їх";
у пункті 8 слова "керівника Секретаріату Комісії" та
"Секретаріату Комісії" замінити відповідно словами "керівників
Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру
виборців" та "Секретаріату Комісії, Служби розпорядника Державного
реєстру виборців";
у частинах третій та четвертій слова "та її Секретаріату"
замінити словами "Секретаріату Комісії, Служби розпорядника
Державного реєстру виборців";
б) пункт 7 частини другої статті 29 доповнити словами "Служби
розпорядника Державного реєстру виборців";
2) частину другу статті 14 Закону України "Про Державний
реєстр виборців" ( 698-16 ) (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., N 5, ст. 34) після пункту 2 доповнити новим пунктом
такого змісту:
"3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для
функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру".
У зв'язку з цим пункти 3-7 вважати відповідно пунктами 4-8.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4108-VIвгору