Про внесення зміни до статті 6.10.2 Регламенту Верховної Ради України
Постанова Верховної Ради України від 02.07.1997410/97-ВР
Документ 410/97-ВР, перша редакція — Прийняття від 02.07.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 6.10.2
Регламенту Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 29, ст.195 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 6.10.2 Регламенту Верховної Ради
України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 35, ст. 338) таку зміну: У пункті четвертому виключити слова "Голосування проводиться
поіменно".
II. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 2 липня 1997 року
N 410/97-ВРвгору