Документ 41/95-ВР, перша редакція — Прийняття від 08.02.1995
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законодавчих актів України
щодо застосування кримінальних покарань у вигляді
штрафу

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 8, ст.53 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів України такі зміни:
I. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):
1. Частину третю статті 29 викласти у такій редакції: "Особам, що визнані непрацездатними, а також особам, які
стали непрацездатними після постановлення вироку суду, суд може
замінити виправні роботи штрафом з розрахунку чотири мінімальних
розміри заробітної плати штрафу за один місяць виправних робіт, а
за злочини, що не є корисливими, з того ж розрахунку, але на суму
не більш як п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати, або
громадською доганою".
2. Частини другу і третю статті 32 викласти у такій редакції: "Розмір штрафу встановлюється залежно від тяжкості вчиненого
злочину з урахуванням майнового стану винного в межах від десяти
до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, а за
корисливі злочини - в межах до однієї тисячі мінімальних розмірів
заробітної плати. У виняткових випадках, передбачених
законодавчими актами України, за окремі злочини можуть бути
встановлені і більш високі розміри штрафу. В разі злісного ухилення особи від сплати штрафу,
призначеного як основне покарання, суд може замінити несплачену
суму штрафу покаранням у вигляді виправних робіт без позбавлення
волі з розрахунку один місяць виправних робіт за чотири
мінімальних розміри заробітної плати штрафу, але на строк не більш
як два роки".
3. У частині другій статті 106, частині першій статті 107,
статтях 130 і 131, частині першій статті 145, частині першій
статті 155-2, статтях 181, 189, частині третій статті 192,
частинах першій і третій статті 193, статтях 198, 200, 204, 205,
207-1, частині першій статті 220-1 слова "штрафом у розмірі до ста
карбованців" замінити словами "штрафом до сорока мінімальних
розмірів заробітної плати".
4. У частині першій статті 89, частині першій статті 108,
статтях 108-1 і 115-1, частині першій статті 125, статті 126,
частині першій статті 161, частині першій статті 162, статті 163,
частині першій статті 182, статті 183-2, частині першій статті
188, частині першій статті 188-1, частині першій статті 192,
статті 205-1, частині першій статті 206, частині першій статті
213, частині першій статті 221-1, частині другій статті 229 слова
"штрафом у розмірі до двохсот карбованців" замінити словами
"штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати".
5. У частині першій статті 109, статті 115, частині першій
статті 134-1, статтях 136, 137, частині першій статті 147-2,
статті 159, частинах першій і другій статті 160, статтях 167,
176-3, 176-5, 179, 183-4, 187-3, 202, 207, 211, 211-1, 212, 217,
частині першій статті 217-1, частині другій статті 220-1, статті
227, частині першій статті 228, частині першій статті 228-5,
статтях 229-8 і 229-11 слова "штрафом у розмірі до трьохсот
карбованців", у частині другій статті 125 слова "штрафом у розмірі
від ста до трьохсот карбованців", у статті 208-1 слова "штрафом у
розмірі від двохсот до трьохсот карбованців" замінити словами
"штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати".
6. У статтях 87 і 88, частині першій статті 143, частині
першій статті 155, частині першій статті 155-1 слова "штрафом у
розмірі до чотирьохсот карбованців", у частині першій статті 227-1
слова "штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот карбованців"
замінити словами "штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати".
7. У частині першій статті 81 і частині першій статті 83
слова "штрафом у розмірі від ста до п'ятисот карбованців", у
частині другій статті 155-2, частині другій статті 161, частині
другій статті 182, статті 189-1, частині першій статті 206-1,
частинах другій і третій статті 213, частині четвертій статті
228-1 слова "штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців", у частині
другій статті 194, частині першій статті 215 слова "штрафом у
розмірі до двох тисяч карбованців", у статтях 215-2 і 215-4 слова
"штрафом у розмірі від трьохсот до двох тисяч карбованців"
замінити словами "штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів
заробітної плати".
8. У частині першій статті 84 слова "штрафом у розмірі від
двохсот до однієї тисячі карбованців", у статті 108-4, частині
першій статті 147-3, частині другій статті 160, частині першій
статті 193-1 слова "штрафом у розмірі до однієї тисячі
карбованців", у частині першій статті 176-1, статті 176-4, частині
першій статті 189-3 слова "штрафом у розмірі від трьохсот до
однієї тисячі карбованців", у статті 187-4, частині першій статті
227-2 слова "штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців" замінити
словами "штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів
заробітної плати".
9. У частині першій статті 155-3 слова "штрафом у розмірі від
однієї тисячі до трьох тисяч карбованців", у частині першій статті
154, частині першій статті 155-5, частині першій статті 155-6
слова "штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців" замінити
словами "штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів
заробітної плати".
10. У частині другій статті 154 слова "штрафом у розмірі від
трьох тисяч до п'ятнадцяти тисяч карбованців", у частині другій
статті 155-3 слова "штрафом у розмірі від трьох тисяч до п'яти
тисяч карбованців", у частині другій статті 155-5 слова "штрафом у
розмірі від восьми тисяч до п'ятнадцяти тисяч карбованців", у
частині другій статті 155-6 слова "штрафом у розмірі від п'яти
тисяч до десяти тисяч карбованців", у частинах першій і другій
статті 163-1, у частині першій статті 228-1 слова "штрафом у
розмірі до десяти тисяч карбованців" замінити словами "штрафом від
трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати".
11. У частині третій статті 155-6 слова "штрафом у розмірі
від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч карбованців" і у частині
другій статті 228-1 слова "штрафом у розмірі до п'ятнадцяти тисяч
карбованців" замінити словами "штрафом від чотирьохсот до
дев'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати".
12. У частині третій статті 228-1 слова "штрафом у розмірі
до двадцяти п'яти тисяч карбованців" замінити словами "штрафом від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів заробітної
плати".
13. У частині першій статті 162-1 слова "від трьох до
одинадцяти", у частині першій статті 206-2 слова "від трьох до
десяти", у частинах першій і другій статті 187-2 слова "до трьох
з половиною" замінити словами "до тридцяти".
II. У Законі України "Про порядок застосування кримінальних
покарань і заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу"
( 2467-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 35, ст.
510):
1. У назві Закону слова "кримінальних покарань і" виключити.
2. У статті 1: із частини першої слова і цифри "Кримінального", "міра
кримінального покарання і", "та статтею 62, частинами першою і
другою статті 66, частинами першими статей 68-1 і 75, статтею 76,
частиною другою статті 77-1, частиною першою статті 80, статтею
187-2, частиною першою статті 215, статтями 215-2, 215-3, 215-4
Кримінального кодексу Української РСР" виключити;
із частини другої слова і цифри "та частиною першою статті
215, статтями 215-2, 215-3 і 215-4 Кримінального кодексу
Української РСР" виключити.
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА
м.Київ, 8 лютого 1995 року
N 41/95-ВРвгору