Документ 41-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.01.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 січня 2011 р. N 41
Київ
Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2003 р. N 386

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня
2003 р. N 386 ( 386-2003-п ) "Про Порядок безспірного вилучення
коштів з місцевих бюджетів, витрачених на видатки, які повинні
були провадитися з іншого бюджету" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 13, ст. 580; 2005 р., N 11, ст. 524; 2010 р., N 60,
ст. 2087) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2011 р. N 41
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2003 р. N 386 ( 386-2003-п )

1. У назві та пункті 1 постанови ( 386-2003-п ) слова
"видатки, які повинні були провадитися" замінити словами
"здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають
проводитися".
2. У Порядку безспірного вилучення коштів з місцевих
бюджетів, витрачених на видатки, які повинні були провадитися з
іншого бюджету, затвердженому зазначеною постановою
( 386-2003-п ):
1) у назві Порядку слова "видатки, які повинні були
провадитися" замінити словами "здійснення видатків, кредитування
місцевого бюджету, які мають проводитися";
2) у пункті 1 слова "видатки, які повинні були провадитися"
та "за відсутності" замінити відповідно словами "здійснення
видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) мають проводитися" та "за
умови відсутності";
3) пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. У разі виявлення посадовими особами органів,
уповноважених на здійснення контролю за дотриманням бюджетного
законодавства, факту здійснення видатків, кредитування місцевого
бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету, складається акт
ревізії або протокол про порушення бюджетного законодавства
відповідно до статті 118 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).";
4) у пункті 3 слова "протоколу про бюджетне правопорушення"
та "органом, який здійснює контроль" замінити відповідно словами
"протоколу про порушення бюджетного законодавства" та "органом,
уповноваженим на здійснення контролю";
5) у пункті 4 слова "Міністр фінансів" замінити словом
"Мінфін";
6) у пункті 5 слова "органу, який здійснює контроль" замінити
словами "органу, уповноваженого на здійснення контролю";
7) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів,
витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету,
які мають проводитися з іншого бюджету, здійснюється протягом 10
днів з дня отримання рішення про їх безспірне вилучення незалежно
від того, у якому звітному періоді допущено та/або виявлено це
порушення.";
8) у тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінити словами "Державна казначейська служба" у
відповідному відмінку.вгору