Документ 4093-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.12.2011. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 10 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.285 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до статті 10 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI) ( 3610-17 ) такі зміни:
 
     1) частину третю доповнити реченням такого змісту: "Номінальна вартість облігацій внутрішніх державних позик України може бути визначена в іноземній валюті";
 
     2) частину тринадцяту викласти у такій редакції:
 
     "13. Продаж облігацій внутрішніх державних позик України здійснюється в національній або іноземній валюті, а облігацій зовнішніх державних позик України - у валюті запозичення".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4093-VIвгору