Документ 409/95-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2000, підстава - 1550-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1550-III ( 1550-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000,
N 23, ст.176 )
Про внесення змін до Закону України
"Про надзвичайний стан"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 43, ст. 308 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 410/95-ВР від 31.10.95,
ВВР, 1995, N 43, ст. 309 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про надзвичайний стан" ( 2501-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст.538) такі
зміни:
1. Частину першу статті 26 викласти у такій редакції: "Забезпечення громадського порядку, охорони життя, здоров'я,
прав, свобод і законних інтересів громадян в умовах надзвичайного
стану може здійснюватися силами та засобами органів і внутрішніх
військ Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії
України, Служби безпеки України відповідно до чинного
законодавства".
2. У статті 31: частину першу викласти в такій редакції: "Злісне або неодноразове порушення встановлених вимог режиму
надзвичайного стану, вчинення дій, що провокують порушення
правопорядку чи розпалюють національну ворожнечу, активне
перешкоджання здійсненню громадянами і службовими особами їх
законних прав та обов'язків, непокора законному розпорядженню або
вимозі особи, яка виконує обов'язки з охорони громадського
порядку, а також порушення правил адміністративного нагляду,
вчинене у місцевості, де введено надзвичайний стан, тягнуть за
собою накладення штрафу в розмірі до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян на місяць або адміністративний арешт
на строк до тридцяти діб, якщо ці порушення не тягнуть за собою
кримінальної відповідальності"; у частині другій слова "від п'яти до десяти рівнів
мінімальної заробітної плати в Україні" замінити словами "від двох
до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на
місяць".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 жовтня 1995 року
N 409/95-ВРвгору