Документ 4086-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.04.1994

            З В Е Р Н Е Н Н Я 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Звернення
Верховної Ради України дванадцятого скликання
до новообраних народних депутатів
та громадян України

Шановні колеги і співвітчизники!
Нинішня Верховна Рада України складає свої повноваження. Нам
судилося відіграти справді історичну роль в утвердженні
української державності. Ми пережили хвилини єднання, коли
приймали Декларацію про державний суверенітет України ( 55-12 ),
Акт проголошення її незалежності ( 1427-12 ). За чотири роки
закладено законодавчий фундамент розбудови демократичної правової
держави. Сьогодні ми маємо всі її невід'ємні атрибути. Україну
визнали 145 держав. Вона повноправно увійшла в європейське і
світове співтовариство.
Верховна Рада України дванадцятого скликання при всіх її
недоліках була стабілізуючим фактором у суспільстві, сприяла
уникненню національного розбрату. Прийняті нею закони з питань
громадянства, міжнаціональних відносин та захисту прав
національних меншин високо оцінюються світовою громадськістю.
Закликаючи новообраних народних депутатів зберегти позитивні
надбання нинішньої Верховної Ради, хотіли б застерегти від тих
прорахунків та помилок, яких ми припустилися. Нам не вдалося
забезпечити в суспільстві належного ставлення до Конституції та
закону, узгодженості між гілками влади, центром і регіонами. Не
виправдала себе практика передачі законодавчих функцій виконавчим
структурам.
Ефективній роботі Верховної Ради України нерідко заважало
політичне протистояння. Ми закликаємо нових парламентаріїв,
політичні партії і рухи, їх лідерів не вдаватися до з'ясування
стосунків у Верховній Раді, тим більше із залученням своїх
прихильників. Такі дії, як правило, мають руйнівні наслідки в
цілому для суспільства.
Звертаємося до народних депутатів, які приходять нам на
зміну, зміцнювати державність України, її незалежність і
територіальну цілісність, недоторканність кордонів. Хоч би до яких
політичних течій чи релігійних конфесій ми належали, хоч би якої
національності були, усі ми - громадяни України. Вона у нас на
всіх одна.
Вирішенню цих завдань сприяло б якнайшвидше прийняття нової
Конституції України.
Найважливішим сьогодні є прискорення виходу з економічної
кризи, стабілізація та розвиток національної економіки, посилення
її соціальної спрямованості. Досягти цього можливо на шляхах
економічних реформ, забезпечення рівноправності всіх форм
власності і господарювання. Серйозних і невідкладних змін потребує
фінансова, грошово-кредитна та податкова політика.
Належить далі вдосконалювати правову базу для ефективної
боротьби із злочинністю, перш за все організованою, корупцією,
зміцнення правопорядку, надійного захисту конституційних прав і
свобод громадян.
Сподіваємося, що Верховна Рада України нового скликання
продовжить роботу по зміцненню авторитету України як великої
європейської держави, її економічної інтеграції з країнами СНД та
іншими державами світу.
Закликаємо народних депутатів, усіх громадян об'єднати
зусилля в розбудові України, зробити все можливе для збереження
миру і злагоди в суспільстві. Тільки так ми зуміємо подолати
труднощі, поліпшити життя людей. Ми віримо у ваші сили і мудрість,
бажаємо вам плідної, конструктивної роботи на благо українського
народу.
Верховна Рада України
дванадцятого скликання
м. Київ, 22 квітня 1994 року
N 4086-XIIвгору